SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW20205
BMW20205
Orgaansystemen
Cursus informatie
CursuscodeBMW20205
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonT.P. de Boer
E-mailT.P.deBoer@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
T.P. de Boer
Overige cursussen docent
Docent
T.P. de Boer
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.G. van Emst
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.W.M. Freriksen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.J.W. van Hoeij
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 02-02-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 11-09-2017 t/m 01-10-2017
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud
ORGAANSYSTEMEN
 
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW20205
Coördinator: Dr. T.P. de Boer                              Periode: 2
Examinator: Dr. T.P. de Boer                               Timeslot: B+C
E-mailadres: t.p.deboer@umcutrecht.nl              Niveau: 2
Tel.nr.: 030 – 253 8900                                     
 
 
Inhoud:
In dit blok staat homeostase van het milieu interieur centraal. De bouw en functie van hart, bloedvaten, longen en nieren worden behandeld, evenals de fysische en chemische principes die daaraan ten grondslag liggen.
Om goed te kunnen functioneren moeten de cellen van ons lichaam kunnen beschikken over een constante aanvoer van bouw- en voedingsstoffen en moeten zij hun afvalproducten ongelimiteerd kwijt kunnen. Dit vereist een constante samenstelling van de extracellulaire vloeistof, het milieu interieur, dat alle lichaamscellen omgeeft. Omdat het volume van het milieu interieur beperkt is, zal de samenstelling ervan bij de voortdurende activiteit van de lichaamscellen echter snel veranderen. Om dit tegen te gaan moeten via het bloed voedings-, bouw- en brandstoffen worden aangevoerd en afvalproducten worden afgevoerd. In dit blok wordt diep ingegaan op de individuele rol van hart, bloedvaten, longen en nieren om de homeostase van het milieu interieur te bewerkstelligen onder verschillende omstandigheden, alsmede de manier waarop deze organen samenwerken onder pathofysiologische omstandigheden. Door de nauwe samenwerking heeft een stoornis in de functie van één van die orgaansystemen belangrijke consequenties voor de functies van de andere en vormt zo'n stoornis een bedreiging voor de homeostase en daarmee voor het functioneren van het lichaam als geheel.
 
Vereiste voorkennis:
Basale kennis van de bouw en functie van hart, bloedvaten, longen en nieren van een vertebraat is vereist. Verder is enige kennis van het autonome zenuwstelsel gewenst.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van het blok is de student in staat:
 • de ionkanalen en -pompen betrokken bij de actiepotentiaal van het hart te beschrijven;
 • het principe van excitatie-contractiekoppeling van het hart uit te leggen;
 • de voortgeleiding van de elektrische impuls en het elektrocardiogram uit te leggen;
 • uit te leggen hoe de hartprestatie wordt geregeld en welke factoren van belang zijn om metabole vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en hoe het hart tracht een disbalans tussen vraag en aanbod te compenseren;
 • de microcirculatie onder normale en abnormale omstandigheden te beschrijven;
 • de invloed van zwaartekracht, oppervlaktespanning, compliantie en weerstand op de ademhaling te verklaren;
 • uit te leggen hoe een optimale verhouding tussen ventilatie en perfusie geregeld wordt;
 • het transport van zuurstof en kooldioxide tussen de longen, het bloed en de weefsels te beschrijven;
 • de regulatie van de ademhaling vanuit het centrale zenuwstelsel en de periferie te verklaren;
 • de relatie tussen water- en elektrolyt-balans en zuur-base evenwicht uit te leggen;
 • de wederzijdse relatie tussen nierfunctie en bloeddruk te verklaren;
 • de macro- en microscopische bouw van de longen, het hart, de bloedvaten en de nieren te beschrijven en afwijkingen hierin te interpreteren;
 • de wijze waarop hart, bloedsomloop, longen en nieren samenwerken bij het in stand houden van de homeostase van het milieu interieur te begrijpen.
 
Vaardigheden
De student kan:
 • basale fysiologische meettechnieken voor long- en hartfunctie toepassen;
 • in groepsverband wetenschappelijke literatuur analyseren en samenvatten in een presentatie.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs is een mix van hoorcolleges, practica, werkcolleges en zelfstudie. Tijdens de hoorcolleges worden de essentiële concepten uitgelegd, die vervolgens aan de hand van casussen tijdens de werkcolleges verder worden uitgediept. De zelfstudietijd is bedoeld om deze werkcolleges gedegen voor te bereiden. Totale contacttijd 30%.
 
Toetsvormen:
De student kan zijn kennis continu toetsen via zelftesten. Na afloop van elk onderdeel is er een korte tussentoets (MC) die voor 10% van het eindcijfer meetelt. In het onderdeel ‘Hartfalen’ voeren studenten een groepsopdracht uit, het cijfer hiervoor telt eveneens voor 10% mee. De schriftelijke, individuele eindtoets (open vragen), telt voor 60% mee. Hiervoor moet minimaal een 5,0 worden gehaald.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Silverthorn D. U. et al.: Human Physiology (7de editie), Pearson Education Benelux.
 
 
 
 
 
 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Presentaties

Werkgroep

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Synthetiseren en structureren van informatie
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Planmatig werken
Organisatorische vaardigheden
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Academisch denken, werken en handelen: overig
Wetenschappelijke context
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English