SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11914
BMW11914
Oriëntatie Honours Programma
Cursus informatie
CursuscodeBMW11914
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
ORIENTATIE HONOURS PROGRAMMA

Studiepunten: 7,5                                                    Cursuscode: BMW11914
Coördinator: Dr. J.W.M. Freriksen                         Periode: 3
Examinator: Dr. J.W.M. Freriksen                          Timeslot: A+D
E-mailadres: j.w.m.freriksen@umcutrecht.nl       Niveau: 1
Tel.nr.: 06 – 50124582                                       

Inhoud:
In de cursus wordt een aantal academische vaardigheden geoefend aan de hand van een biomedisch onderwerp. De student zoekt geschikte en goede informatie bij een biomedisch onderwerp naar keuze en bereidt een literatuurreview, een krantenartikel en een presentatie voor. Het literatuurreview wordt samen met een medestudent geschreven in het Engels en is bedoeld voor medestudenten. Het individueel geschreven artikel is bedoeld voor de wetenschapsbijlage van ‘de Volkskrant’. Het Engelstalige review wordt voorgelegd aan medestudenten en voorzien van opbouwende kritiek en suggesties. Na het verwerken van deze opmerkingen wordt de tweede versie van het review ook door de docent voorzien van feedback. Het krantenartikel wordt alleen door de docent voorzien van commentaar. Met behulp van de commentaren van de medestudenten en/of docent worden beide producten verwerkt tot een finale versie die aan het einde van de cursus moet worden ingeleverd. Daarnaast bereidt elke groep een presentatie (Engelstalig of Nederlandstalig naar keuze) over het review voor. In het review en het krantenartikel worden, waar mogelijk, ook ethische en maatschappelijke aspecten van het onderwerp meegenomen.

Aantal deelnemers:
De cursus heeft een maximale capaciteit van 14 studenten.

Vereiste voorkennis
De cursus kan worden gevolgd door eerstejaarsstudenten van de volgende opleidingen: Biomedische Wetenschappen, Biologie en Farmacie.

Leerdoelen:
Vaardigheden
Na afloop van de cursus heeft de student:
 • inzicht gekregen in het zoeken en verzamelen van geschikte literatuur;
 • geoefend met het helder formuleren van een probleemstelling;
 • een reviewplan en een schrijfplan opgesteld;
 • een Nederlandstalig krantenartikel en een Engelstalig literatuurreview geschreven;
 • opbouwende en zinvolle kritiek gegeven op het review van anderen;
 • opbouwende kritiek zinvol verwerkt in eigen werk (krantenartikel en Engelstalig review);
 • samen met een andere student een presentatie gegeven aan medestudenten;
 • effectief samengewerkt met een medestudent;
 • goed leren plannen;
 • een maatschappijkritische en ethische reflectie gegeven op een biomedisch onderwerp.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Interactieve hoorcolleges/werkcolleges, feedbackgesprekken met de docent, artikelen lezen, het schrijven van een Nederlandstalig artikel (individueel) en een Engelstalig literatuurreview (twee studenten), feedback geven en een presentatie voorbereiden en geven. De totale contacttijd voor dit blok bedraagt ongeveer 10%.

Toetsvormen:
Toetsing van de cursus gebeurt door beoordeling van het Nederlandstalige artikel, het Engelstalige literatuurreview, het peer-review rapport, de presentaties en de maatschappijkritische en ethische reflectie. Alle opdrachten moeten worden ingeleverd en tenminste met een 5,0 worden beoordeeld. De cursus wordt afgesloten met een voldoende als het eindcijfer van alle opdrachten gemiddeld tenminste een 5,5 is.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Cursusschema en instructies (PPT’s) worden beschikbaar gesteld via Blackboard;
 • Artikelen zijn beschikbaar via de Universiteitsbibliotheek.
SluitenHelpPrint
Switch to English