SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11914
BMW11914
Oriëntatie Honours Programma
Cursus informatie
CursuscodeBMW11914
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauH1 (Bachelor Inleiding Honours)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. J.W.M. Freriksen
Telefoon088-7553474
E-mailj.w.m.freriksen@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.W.M. Freriksen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 12-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Inhoud
ORIENTATIE HONOURS PROGRAMMA
 
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW11914
Coördinator: Dr. J.W.M. Freriksen                       Periode: 3
Examinator: Dr. J.W.M. Freriksen                        Timeslot: A+D
E-mailadres: j.w.m.freriksen@umcutrecht.nl      Niveau: 1
Tel.nr.: 088 – 756 4582                                     
 
Inhoud:
In de cursus wordt een aantal academische vaardigheden geoefend aan de hand van een biomedisch onderwerp. De student zoekt geschikte en goede informatie bij een biomedisch onderwerp naar keuze en bereidt een essay, een krantenartikel en een presentatie voor. Het essay wordt samen met een medestudent geschreven in het Engels en is bedoeld voor medestudenten. Het individueel geschreven artikel is bedoeld voor de wetenschapsbijlage van ‘de Volkskrant’. Het Engelstalige essay wordt voorgelegd aan medestudenten en voorzien van opbouwende kritiek en suggesties. Na het verwerken van deze opmerkingen wordt de tweede versie van het essay ook door de docent voorzien van feedback. Het krantenartikel wordt alleen door de docent voorzien van commentaar. Met behulp van de commentaren van de medestudenten en/of docent worden beide producten verwerkt tot een finale versie die aan het einde van de cursus moet worden ingeleverd. Daarnaast bereidt elke groep een Engelstalige presentatie over het essay voor. In het essay en het krantenartikel worden, waar mogelijk, ook ethische en maatschappelijke aspecten van het onderwerp meegenomen.
 
Aantal deelnemers:
De cursus heeft een maximale capaciteit van 24 studenten.
 
Vereiste voorkennis
De cursus kan worden gevolgd door eerstejaarsstudenten van de volgende opleidingen: Biomedische Wetenschappen, Biologie, Farmacie.
 
Leerdoelen:
Vaardigheden
Na afloop van de cursus heeft de student:
 • inzicht gekregen in het zoeken en verzamelen van geschikte literatuur;
 • geoefend met het helder formuleren van een probleemstelling;
 • een essayplan en een schrijfplan opgesteld;
 • een Nederlandstalig krantenartikel en een Engelstalig essay geschreven;
 • opbouwende en zinvolle kritiek gegeven op het essay van anderen;
 • opbouwende kritiek zinvol verwerkt in eigen werk (krantenartikel en Engelstalig essay);
 • samen met een andere student een Engelstalige presentatie gegeven aan medestudenten;
 • effectief samengewerkt met een medestudent;
 • goed leren plannen;
 • een maatschappijkritische en ethische reflectie gegeven op een biomedisch onderwerp.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Interactieve hoorcolleges/werkcolleges, feedbackgesprekken met de docent, artikelen lezen, het schrijven van een Nederlandstalig artikel (individueel) en een Engelstalig essay (twee studenten), feedback geven en een Engelstalige presentatie voorbereiden en geven. De totale contacttijd voor dit blok bedraagt ongeveer 10%.
 
Toetsvormen:
Toetsing van de cursus gebeurt door beoordeling van het Nederlandstalige artikel, het Engelstalige essay, het peer-review rapport, de presentaties en de maatschappijkritische en ethische reflectie. Alle opdrachten moeten worden ingeleverd en tenminste met een 5,0 worden beoordeeld. De cursus wordt afgesloten met een voldoende als het eindcijfer van alle opdrachten gemiddeld tenminste een 5,5 is.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Blokboek wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard;
 • Artikelen zijn beschikbaar via de Universiteitsbibliotheek.
 
 
 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
De cursus kan worden gevolgd door eerstejaarsstudenten van de volgende opleidingen: Biomedische Wetenschappen, Biologie, Farmacie.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Meet the Expert

Symposium

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English