SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11808
BMW11808
Introductie Neurowetenschappen
Cursus informatie
CursuscodeBMW11808
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
INTRODUCTIE NEUROWETENSCHAPPEN


Studiepunten:     7,5                                                                Cursuscode:     BMW11808
Coördinator:       Dr. M.M.J. Veeneman                                     Periode:           3
Examinator:       Dr. M.M.J. Veeneman                                     Timeslot:         AD
E-mailadres:       m.m.j.veeneman-rijkens@umcutrecht.nl        Niveau:            1
Tel.nr.:               088 – 75 68803                        


Inhoud:
Binnen de neurowetenschappen houdt men zich bezig met het ontrafelen van de werking van het brein. Onderzoek naar het brein gebeurt op genetisch, cellulair en netwerk niveau en in relatie tot bepaalde gedragingen en ziektebeelden. Dit maakt dat de neurowetenschappen een breed en multidisciplinair wetenschappelijk veld is. Deze cursus laat je kennismaken met verschillende aspecten van de neurowetenschappen. Verschillende onderzoekers van het UMCU Hersencentrum zullen telkens binnen hun expertise een onderwerp behandelen. Hierbij komen een aantal basisprincipes en ziektebeelden zoals epilepsie en obesitas  aan bod. Ondertussen worden verschillende benaderingen, methoden en technieken besproken die ons is staat stellen het brein te bestuderen. Naast deze kennismaking met de neurowetenschappen zal je uitgebreid oefenen met het lezen, verwerken, bespreken en samenvatten van wetenschappelijke literatuur.

Vereiste voorkennis:
Basale kennis op het gebied van de celbiologie en de anatomie/fysiologie van dieren.

Leerdoelen:
Na afloop van deze cursus kan de student:
  • de verschillende onderwerpen die vallen onder de neurowetenschappen toelichten;
  • de benadering en de methoden/technieken waarmee neurowetenschappelijk onderwerpen bestudeerd worden, beschrijven.

Vaardigheden
Na afloop van deze cursus is de student in staat om:
  • wetenschappelijke literatuur te lezen, te bespreken, te verwerken en samen te vatten. 

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, interactieve colleges en groeps- en individuele opdrachten. De totale contacttijd bedraagt ongeveer 30% van de beschikbare tijd. Voor een aanzienlijk deel van het contactonderwijs geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsvormen:
  • het individueel schrijven van een artikel over een specifiek wetenschappelijk onderwerp (40% van het eindcijfer).
  • het individueel schrijven van een peer review (10% van het eindcijfer).
  • het in kleine groepen bespreken van een artikel door middel van een videopresentatie (25% van het eindcijfer).
  • de participatie van de student tijdens de cursus (25% van het eindcijfer).
Om de cursus te behalen zijn alle deelcijfers ≥ 4,0 en is het eindcijfer ≥ 5,5.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
De hieronder vermelde boeken zijn aanbevolen en niet verplicht!
  • Human Physiology; an integrated approach, D.U. Silverthorn – 7de editie. (Chapter 9, The Central Nervous System). Dit boek wordt ook gebruikt in de cursussen Weefsels, Orgaansystemen en Hormonen & Homeostase;
  • Neuroscience, Purves et al., Sinauer Ass. Inc., Sunderland, Massachusetts, 5de editie, 2012. Dit boek wordt ook gebruikt tijdens de cursussen Neurowetenschappen, Advanced Neuroscience en Central Nervous Systems Disorders.
SluitenHelpPrint
Switch to English