SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11808
BMW11808
Introductie Neurowetenschappen
Cursus informatie
CursuscodeBMW11808
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. M.M.J. Veeneman
E-mailm.m.j.veeneman-rijkens@umcutrecht.nl
Docenten
Docent
dr. M.J.H. Kas
Overige cursussen docent
Docent
M.C. van Oudenaarden
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M.J. Veeneman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.M.J. Veeneman
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 12-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
INTRODUCTIE NEUROWETENSCHAPPEN
 
 
Studiepunten:    7,5                                                                Cursuscode: BMW11808
Coördinator:      Dr. M.M.J. Veeneman                                    Periode: 3
Examinator:       Dr. M.M.J. Veeneman                                    Timeslot: AD
E-mailadres:      m.m.j.veeneman-rijkens@umcutrecht.nl     Niveau: 1
Tel.nr.:               088 – 75 68803                        
 
 
Inhoud:
Ons brein is een complex orgaan dat ingewikkelde maar ook simpele zaken voor ons regelt. In de neurowetenschappen proberen we de werking van het brein te ontrafelen. Dit doen we door het brein te bestuderen op verschillende niveaus en in relatie tot bepaalde gedragingen en ziektebeelden.
Deze cursus laat je kennismaken met verschillende aspecten van de neurowetenschappen. Dit gebeurt door middel van een aantal voorbeelden uit de praktijk. Onderzoekers van het UMCU Hersencentrum zullen binnen hun expertise een onderwerp behandelen. Er worden een aantal basisprincipes behandeld en er komen verschillende ziektebeelden aan bod zoals epilepsie, obesitas en ADHD. Daarnaast worden verschillende benaderingen, methoden en technieken besproken die ons is staat stellen het brein te bestuderen op genetisch, cellulair, netwerk en gedragsniveau. Ook zijn er rondleidingen bij verschillende laboratoria voor neurowetenschappelijk onderzoek.
Naast deze kennismaking met de neurowetenschappen zal er uitgebreid geoefend gaan worden met het lezen, verwerken en samenvatten van wetenschappelijke literatuur. Na ieder onderwerp volgt een interactief college waarin een wetenschappelijk artikel centraal staat. Er is een opdracht waarin je in tweetallen een wetenschappelijk artikel zal bespreken en er is een opdracht waarin je individueel een artikel gaat schrijven over een specifiek neurowetenschappelijk onderwerp.
 
Vereiste voorkennis:
Basale kennis op het gebied van de celbiologie en de anatomie/fysiologie van dieren.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van deze cursus kan de student:
 • de verschillende onderwerpen die vallen onder de neurowetenschappen toelichten;
 • de benadering en de methoden/technieken waarmee neurowetenschappelijk onderwerpen bestudeerd worden beschrijven.
 
Vaardigheden
Na afloop van deze cursus is de student in staat om:
 • wetenschappelijke literatuur te lezen, te verwerken en samen te vatten.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, interactieve colleges en groeps- en individuele opdrachten. Daarnaast zijn er rondleidingen bij verschillende laboratoria voor neurowetenschappelijk onderzoek (‘Meet the Neuro lab’). De totale contacttijd bedraagt ongeveer 30% van de beschikbare tijd. Voor een aanzienlijk deel van het contactonderwijs geldt er een aanwezigheidsplicht.
 
Toetsvormen:
 • het individueel schrijven van een artikel (45% van het eindcijfer).
 • het individueel schrijven van een peer review (10% van het eindcijfer).
 • het in kleine groepen bespreken van een artikel door middel van een videopresentatie (25% van het eindcijfer).
 • de participatie van de student tijdens de cursus (20% van het eindcijfer).
Om de cursus te behalen zijn alle deelcijfers ≥ 4,0 en is het eindcijfer ≥ 5,5.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
De hieronder vermelde boeken zijn aanbevolen en niet verplicht!
 • Human Physiology; an integrated approach, D.U. Silverthorn – 7de editie. (Chapter 9, The Central Nervous System). Dit boek wordt ook gebruikt in de cursussen Weefsels, Orgaansystemen en Hormonen & Homeostase;
 • Neuroscience, Purves et al., Sinauer Ass. Inc., Sunderland, Massachusetts, 5de editie, 2012. Dit boek wordt ook gebruikt tijdens de cursussen Neurowetenschappen, Advanced Neuroscience en Central Nervous Systems Disorders.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Basale kennis op het gebied van de celbiologie en de anatomie/fysiologie van dieren.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English