SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW11105
BMW11105
Medische Beeldvormende Technieken
Cursus informatie
CursuscodeBMW11105
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
MEDISCHE BEELDVORMENDE TECHNIEKEN

Studiepunten: 7,5                                               Cursuscode:   BMW11105
Coördinator:     Dr. ir. C. Tax                 Periode:         3
Examinator:     Dr. ir. C. Tax                    Timeslot:       A+D
E-mailadres:    c.m.w.Tax@umcutrecht.nl           Niveau:          1
Tel.nr.:             088 – 755 7140                       

Inhoud:
Medische beeldvormende technieken vormen in de hedendaagse klinische praktijk een onmisbaar onderdeel van de diagnostiek. Zo maken scantechnieken het bijvoorbeeld mogelijk om vele vormen van kanker op te sporen en de uitgebreidheid van de tumor te visualiseren. Steeds vaker wordt dergelijke informatie niet alleen gebruikt voor diagnostiek, maar ook voor het plannen en evalueren van verschillende vormen van therapie. Alle beeldvormende technieken berusten op de fysische interactie van een bepaalde vorm van energie (bijvoorbeeld röntgenstraling, elektromagnetische velden of geluid) met het menselijk lichaam. In dit blok wordt de fysica achter de belangrijkste medische beeldvormende technieken behandeld:
 • Klassieke Röntgentechnieken. Er wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis en de aard van röntgenstraling en het gebruik hiervan in de klinische praktijk. Vervolgens wordt de techniek van de klassieke radiografie en van digitale subtractie angiografie (DSA) besproken.
 • Geavanceerde Röntgentechnieken. Hier staat het gebruik van projectie-reconstructie technieken voor tomografische beeldvorming met röntgenstraling centraal. De verschillende generaties computer tomografie (CT) scanners worden behandeld en een groot aantal voorbeelden van klinische toepassingen passeren de revue.
 • Nucleaire Beeldvorming. Dit deel van het blok gaat over het afbeelden van de functie van organen door gebruik te maken van radioactieve tracerstoffen die in het lichaam worden ingespoten. Aan bod komen planar scintigraphy, single photon emission computer tomography (SPECT) en positron emission tomography (PET).
 • Veiligheidsaspecten van ioniserende straling. Er wordt aandacht geschonken aan de verschillende soorten ioniserende straling en aan het begrip patiëntendosis. Vervolgens worden de biologische effecten van ioniserende straling en de hiermee samenhangende risico’s besproken.
 • Ultrageluid. Het mechanisme voor het opwekken en ontvangen van ultrageluid en de interactie van ultrageluid met weefsel in het menselijk lichaam komen aan bod en is er aandacht voor toepassingen en beeldartefacten.
 • Magnetic Resonance Imaging. Vanwege de complexiteit van deze techniek zal MRI een groter aantal (werk)-colleges beslaan dan de overige technieken. Achtereenvolgens zullen aan bod komen:
  • de fysica van nucleaire magnetische resonantie en de instrumentatie van een MRI scanner;
  • het mechanisme van beeldvorming met MRI;
  • praktische aspecten van MRI: hoe scant men beelden van voldoende diagnostische waarde?;
  • speciale MRI technieken.

Vereiste voorkennis:
De vereiste voorkennis is natuurkunde op VWO niveau.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • de fysische principes achter de belangrijkste medische beeldvormende technieken te beschrijven;
 • de voor- en nadelen van de beeldvormende technieken voor verschillende medische toepassingen te benoemen;
 • de aan de beeldvormende technieken verbonden veiligheidsaspecten te beschrijven.

Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • de opgedane kennis te gebruiken voor het beoordelen van medische beelden en artefacten daarin;
 • kritisch te beoordelen of een klinische wetenschappelijke vraag met beeldvormende technieken kan worden beantwoord en met welke technieken;

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Hoorcolleges, gevolgd door werkcolleges waarin de stof in opgaven zal worden behandeld. Contacttijd:40%. Er zal gebruik gemaakt worden van Microsoft Teams om infomatie, collegeslides en werkcolleges te delen.

Toetsvormen:
Ongeveer halverwege de cursus wordt er een schriftelijke tussentijdse toets afgenomen over de tot dan toe behandelde stof. Het resultaat van deze toets telt voor 20% mee in het eindresultaat. Het eindcijfer wordt voor de overige 80% bepaald door het resultaat van het individuele schriftelijke tentamen waarmee het blok wordt afgesloten. Elk deelcijfer dient ³ 4,0 te zijn en het eindcijfer dient ³ 5,5 te zijn om de cursus met een voldoende af te sluiten.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Handouts en alle opdrachten worden tijdens de (werk)colleges verstrekt;
 • “Basic Principles of MR Imaging” (Philips Medical Systems) wordt digitaal beschikbaar gesteld.
SluitenHelpPrint
Switch to English