SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW10705
BMW10705
Weefsels
Cursus informatie
CursuscodeBMW10705
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
WEEFSELS

Studiepunten:   7,5                                                                      Cursuscode: BMW10705
Coördinator:     M.C. Ludikhuize, MSc                                       Periode: 4
Examinator:      M.C. Ludikhuize, MSc                                       Timeslot: B+C
E-mail adres:    m.c.ludikhuize-2@umcutrecht.nl                     Niveau: 1
Tel.nr.:                        


Inhoud:
In deze cursus staat de relatie tussen de (sub)microscopische bouw en de functionele aspecten van de basale weefsels in hogere gewervelde dieren en de mens centraal. Aan de orde komen verschillende weefseltypen: epithelia, bindweefsel, steunweefsels, bloed, zenuwweefsel en spierweefsel. Weefsels bestaan over het algemeen uit meerdere celtypen. Het is belangrijk na te gaan hoe cellen tijdens de ontwikkeling van een organisme differentiëren en weefsels vormen, ieder met karakteristieke functies. In deze cursus wordt eveneens aandacht besteed aan de interacties tussen cellen in een weefsel en tussen verschillende weefsels onderling.
Omdat cellen in een weefsel van een organisme een bepaalde levensduur hebben, is weefselvernieuwing ook een belangrijk aspect voor het op orde houden van weefsels. Voorts kunnen fysiologische en/of pathologische prikkels (ab)normale veranderingen c.q. grote verstoringen in weefsels veroorzaken. In het kader hiervan worden ook onderwerpen uit de immunologie en pathologie gedoceerd in deze cursus. Tijdens het onderdeel weefselkweek wordt praktische ervaring opgedaan in het kweken en bewerken van levende cellen in het laboratorium.

Vereiste voorkennis:
Kennis van de (sub)microscopische bouw van een cel en de relatie van die bouw met de functie van de cel is noodzakelijk. De concepten van DNA-, RNA-, eiwitsynthese en celdeling worden bekend verondersteld.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van de cursus heeft de student kennis en inzicht in:
 • de samenhang van de (sub)microscopische bouw en de (fysiologische) functie van basale weefsels van hogere gewervelde dieren en de elektrische membraaneigenschappen van spier- en zenuwcellen;
 • de vernieuwing van weefsels gedurende het leven van een organisme;
 • onderlinge interacties tussen cellen binnen eenzelfde weefsel en tussen cellen van verschillende weefsels onderling en is in staat hier voorbeelden van te geven;
 • de basale principes van de immunologische afweer van het organisme en de bouw van de immunologische weefsels en organen;
 • hoe afwijkende weefselbouw c.q. ontsporingen van cellen in weefsels tot stand komen;
 • een aantal methoden en technieken waarmee weefsels bestudeerd worden, zoals celkweek, het bewerken van levende cellen, studie van weefselcoupes in lichtmicroscopische en elektronenmicroscopische techniek, immunofluorescentie en autoradiografie.

Vaardigheden
Na afloop van de cursus is de student in staat:
 • een lichtmicroscoop te gebruiken voor het bestuderen van weefsels;
 • licht- en elektronenmicroscopische afbeeldingen te interpreteren en te beoordelen;
 • onder begeleiding cellen te kweken en eenvoudige experimenten met levende cellen uit te voeren (in vitro experimenten);
 • een wetenschappelijk artikel samen te vatten en mondeling te presenteren.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen, practica, computerondersteund onderwijs, vaardigheidsonderwijs (celkweek) en een minisymposium. Totale contacttijd is ongeveer 45%, de resterende tijd is bedoeld voor zelfstudie.

Toetsvormen:
 • Beoordeling participatie tijdens werkgroepen en practica;
 • Beoordelingen van mondelinge presentaties van een opdracht/wetenschappelijk artikel;
 • Twee schriftelijke toetsen inclusief histologische afbeeldingen

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Blokboek en practicumhandleiding;
 • Alberts B. et al. Molecular biology of the Cell (7de editie);
 • Silverthorn D.U. Human Physiology, inclusief CD-rom’s Interactive Physiology (8e editie);
 • Mescher A.L. Junqueira’s Basic Histology, text & atlas (16de editie);
 • Labjas.
SluitenHelpPrint
Switch to English