SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW10205
BMW10205
Project Tumoren en Metastasen
Cursus informatie
CursuscodeBMW10205
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondrs. M.J.W. van Hoeij
Telefoon088-7557577
E-mailm.j.w.vanhoeij@umcutrecht.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. G.C.M. van Baal
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.K. Braat
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.E. Folkers
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. de Graaff
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.L.P. Habets
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2020 t/m 06-11-2020)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-06-2020 t/m 28-06-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
PROJECT TUMOREN EN METASTASEN
 
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW10205
Coördinator: Drs. M.J.W. van Hoeij                      Periode: 1
Examinator: Drs. M.J.W. van Hoeij                       Timeslot: A+D
E-mailadres: M.J.W.vanHoeij@umcutrecht.nl      Niveau: 1
Tel.nr.: 088 - 755 7577                                      
 
Inhoud:
In Project Tumoren en Metastasen bestudeert de student in groepsverband (12-14 studenten) de moleculair biologische oorzaken van kanker. In het begin van het project worden eerst de algemene processen die een rol spelen bij het ontstaan van tumoren en metastasen bestudeerd. Daarna wordt deze kennis toegepast op een specifieke tumorsoort en gaat de groep zich verder in deze tumorsoort verdiepen.
Naast het opdoen van deze moleculair biologische kennis staat het leren zoeken naar betrouwbare wetenschappelijke bronnen, het kritisch raadplegen van deze bronnen en het bewerken van de gevonden informatie tot eindproducten centraal in het project. De bevindingen worden vastgelegd in een schriftelijk eindverslag, een poster en een folder. Deze producten worden aan het eind van het Project Tumoren en Metastasen aan de andere groepen en aan de ouders gepresenteerd tijdens de ouderdag. Op het eindsymposium, dat deel uit maakt van deze ouderdag, geeft één student uit de groep ook een mondelinge presentatie over één van de bestudeerde onderwerpen.
Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het proces van samenwerken, vergaderen, notuleren en het kritisch leren kijken naar elkaars bijdragen en functioneren. Er wordt ook aandacht besteed aan de ethische aspecten van biomedisch onderzoek.
 
Afhankelijk van de dan geldende richtlijnen met betrekking tot het coronavirus kunnen er aanpassingen komen in onderwijsvormen en toetsing.
 
Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afloop van het Project Tumoren en Metastasen is de student in staat:
 • een globale omschrijving te geven van de moleculair biologische oorzaken van kanker;
 • ook andere aspecten van kanker (diagnose, therapie, epidemiologie, ethiek) te onderkennen en weer te geven.
 
Vaardigheden
Na afloop van het Project Tumoren en Metastasen heeft iedere student een begin gemaakt met het leerproces om:
 • te werken in teamverband;
 • een medisch-biologische vraagstelling te formuleren en een strategie uit te zetten voor het uitdiepen hiervan;
 • relevante informatie over het probleem op te zoeken, te lezen en bijeen te brengen;
 • deze informatie te ordenen en er schriftelijk en mondeling verslag over uit te brengen aan een lekenpubliek;
 • literatuur kritisch te lezen en onderscheid te maken tussen wetenschappelijk verantwoorde en andere literatuur;
 • te vergaderen en te discussiëren;
 • over ethische vraagstukken in biomedisch onderzoek na te denken en te discussiëren;
 • geschreven tekst / gehouden mondelinge presentaties van groepsgenoten kritisch te beoordelen;
 • kritisch te kijken naar eigen en andermans inbreng in het groepsproces;
 • ontvangen feedback op eigen werk en functioneren te verwerken tot resp. een verbeterd product en functioneren.
 
Attitudes
Na afloop van het Project Tumoren en Metastasen is de student in staat:
 • op een respectvolle manier met anderen in een team samen te werken;
 • eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van het groepswerk;
 • het plegen van plagiaat te vermijden.
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Binnen het onderwijs van Project Tumoren en Metastasen wordt ieder studententeam begeleid door een docent. De docent (coach) bewaakt de voortgang van het studieproces van de groep. Het aantal contacturen met de docent zal meestal niet meer dan enkele uren per week bedragen, verdeeld over twee bijeenkomsten. Verder worden er een aantal hoorcolleges gegeven vanuit de leerlijn Oog voor Impact en is er een informatievaardigheden instructie. Afhankelijk van de dan geldende richtlijnen met betrekking tot het coronavirus kunnen er aanpassingen komen in de onderwijsvormen en het onderwijsrooster.
 
Toetsvormen:
Iedere student wordt door de docent beoordeeld op samenwerkingsvaardigheden en inzet. Daarnaast beoordeelt de docent de individueel geschreven delen van het verslag, de presentaties en groepsproducten. Door maatregelen met betrekking tot het coronavirus kan de toetsing eventueel nog worden aangepast.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Blokboek.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Projectgroep

Symposium

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English