CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: B-MLOOP10
B-MLOOP10
Career Orientation & Professionalisatio
Course infoSchedule
Course codeB-MLOOP10
ECTS Credits5
Category / LevelM (M (Master))
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byFaculty of Science; Graduate School of Life Sciences; Graduate School of Life Sciences;
Contact personC.D.N. Maljaars
E-mailc.d.n.maljaars@uu.nl
Lecturers
Course contact
C.D.N. Maljaars
Other courses by this lecturer
Teaching period
1-GS  (05/09/2022 to 11/11/2022)
Teaching period in which the course begins
1-GS/  2/  3-GS/  4
Time slot-: Timeslot not applicable
Study mode
Full-time
Remarkmax 18 students
Enrolment periodfrom 30/05/2022 up to and including 24/06/2022
Course application processOsiris Student
Enrolling through OSIRISYes
Enrolment open to students taking subsidiary coursesYes
Pre-enrolmentNo
Post-registrationYes
Post-registration openfrom 22/08/2022 up to and including 19/09/2022
Waiting listYes
Course placement processStudiepunt/Student desk
Course goals
This course is in Dutch only.
Deze cursus is o.a. gericht op persoonlijke groei en het verder ontwikkelen van een aantal communicatieve managementvaardigheden: persoonlijk leiderschap.
De kwaliteit en diepgang vragen om zorgvuldigheid en nuance bij feedback en zelfreflectie. Daartoe gebruiken we voor Nederlandse studenten de Nederlandse taal.
Voor internationale studenten is er een Engelstalige variant (BMB522319) in periode 4.
De Nederlandse cursus wordt sinds 2001 gegeven door Jan van den Broek, managementtrainer en o.a. werkzaam bij de Bètafaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zelfverkenning
Student geeft in een afzonderlijk hoofdstuk van het eindverslag een overzicht van de resultaten van zijn/haar zelfanalyse:
- een portfolio in de vorm van de S.T.A.R.-methode
- een overzicht van persoonskenmerken: kernwaarden, kwaliteiten, talenten, idealen, ambities en drijfveren
- een overzicht van competenties (kennis, inzichten,vaardigheden)
- een overzicht van teamrollen (aan de hand van de rollen van Belbin)
- een reflectie op de huidige fase van ontwikkeling en zijn/haar doelen voor de toekomst .
Student kan in het eindgesprek reflecteren op zijn/haar huidige fase van ontwikkeling aan de hand van de aangereikte concepten, methodieken en vaardigheden. Student onderbouwt in een bijlage van het eindverslag de resultaten van de zelfreflectie met documenten (bijvoorbeeld persoonlijkheidstesten).

Omgevingsverkenning
Student geeft in een afzonderlijk hoofdstuk van het eindverslag een overzicht van de resultaten van de analyse van de arbeidsmarkt en in het bijzonder van zijn/haar voorkeursbranche of zoekrichting:
- relevante ontwikkelingen (inhoudelijk, maatschappelijk)
- eisen, verwachtingen, mogelijkheden voorkeursbranche
- persoonlijke voorkeur type organisaties en functies
- lijst van organisaties met contactgegevens voor directe benadering
Student onderbouwt in een bijlage van het eindverslag zijn/haar visie op relevante inhoudelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen in de voorkeursbranche (bijvoorbeeld in de vorm van een leesmap).

Actieplan: afstuderen met een baan
Student beschrijft in een afzonderlijk hoofdstuk van het eindverslag zijn/haar actieplan op weg naar een passende baan:
- persoonlijke afstudeerprofiel met Unique Selling Point
- persoonlijke doelstelling (“koers”)
- zoekrichting met gewenst beroepsprofiel
- afstemming beroepsprofiel en persoonlijk afstudeerprofiel (maatwerk)
- definitieve versie sollicitatiebrief en curriculum vitae
- afstudeerplan met actieplan gericht op afstuderen met een baan aan de hand van richtlijnen Projectmatig werken
- opzet sollicitatiegesprek en reflectie op de feedback van het geoefende sollicitatiegesprek (training)
Student laat in een sollicitatiegesprek zien dat hij/zij de aangereikte concepten, technieken en vaardigheden kan toepassen.

Professionalisering
Student beschrijft in een afzonderlijk hoofdstuk van het eindverslag de reflectie op de tijdens de trainingen geoefende professionele beroepsvaardigheden:
- communicatieve basisvaardigheden (de kracht van vragen en feedback)
- presentatievaardigheden
- Problem Solving als gesprekstechniek
- onderhandelingsstrategieën en conflicthantering
- ombuigen van een debat naar een dialoog
- het creëren van win win situaties
- uitgangspunten van projectmatig werken
- de bèta als academische professional
- persoonlijke effectiviteit (omgaan met kernovertuigingen en onzekerheden)
Student laat in oefeningen en assessments zien dat hij/zij de aangereikte concepten, technieken en vaardigheden kan toepassen.
Content
This course is in Dutch only.
Deze cursus is o.a. gericht op persoonlijke groei en het verder ontwikkelen van een aantal communicatieve managementvaardigheden: persoonlijk leiderschap.
De kwaliteit en diepgang vragen om zorgvuldigheid en nuance bij feedback en zelfreflectie. Daartoe gebruiken we voor Nederlandse studenten de Nederlandse taal.
Voor internationale studenten is er een Engelstalige variant in de periodes 2 en 4.
De Nederlandse cursus wordt sinds 2001 gegeven door Jan van den Broek, managementtrainer en o.a. werkzaam bij de Bètafaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
Let op: 
In de periodes 2 en 4 wordt van deze cursus tegelijkertijd ook een Engelstalige variant aangeboden (BMB522319). Beide cursussen staan dan open voor inschrijving. Mocht het totaal aantal aanmeldingen voor beide cursussen niet voldoende zijn om beide cursussen parallel te kunnen aanbieden, dan krijgt de Engelse cursus voorrang. Studenten van de Nederlandse cursus wordt dan gevraagd deel te nemen aan de Engelstalige variant.’

 
Competencies
-
Entry requirements
You must meet the following requirements
  • Assigned study entrance permit for the master
Prerequisite knowledge
One year master education in Life Sciences
Required materials
Handouts
-
Recommended materials
Software
Geen software nodig
Instructional formats
Presentation

Private-study

Seminar

Tests
Final result
Test weight100
Minimum grade-

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal