SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-MLOOP10
B-MLOOP10
Loopbaanoriëntatie en Professionalisering
Cursus informatie
CursuscodeB-MLOOP10
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Graduate School of Life Sciences; Graduate School of Life Sciences;
Contactpersoondr. B.M.G. van Vuurden-Wiefferink
E-mailb.m.g.vanvuurden-wiefferink@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S. Goubitz
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. J.B.A. Maintz
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.M.G. van Vuurden-Wiefferink
Overige cursussen docent
Blok
W19B  (13-05-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
W19B/  W2A/  W37C/  W44A
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCourse in September and November(with reservation).
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 28-03-2019 t/m 29-03-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Zelfverkenning
Student geeft in een afzonderlijk hoofdstuk van het eindverslag een overzicht van de resultaten van zijn/haar zelfanalyse:
- een portfolio in de vorm van de S.T.A.R.-methode
- een overzicht van persoonskenmerken: kernwaarden, kwaliteiten, talenten, idealen, ambities en drijfveren
- een overzicht van competenties (kennis, inzichten,vaardigheden)
- een overzicht van teamrollen (aan de hand van de rollen van Belbin)
- een reflectie op de huidige fase van ontwikkeling en zijn/haar doelen voor de toekomst .
Student kan in het eindgesprek reflecteren op zijn/haar huidige fase van ontwikkeling aan de hand van de aangereikte concepten, methodieken en vaardigheden. Student onderbouwt in een bijlage van het eindverslag de resultaten van de zelfreflectie met documenten (bijvoorbeeld persoonlijkheidstesten).

Omgevingsverkenning
Student geeft in een afzonderlijk hoofdstuk van het eindverslag een overzicht van de resultaten van de analyse van de arbeidsmarkt en in het bijzonder van zijn/haar voorkeursbranche of zoekrichting:
- relevante ontwikkelingen (inhoudelijk, maatschappelijk)
- eisen, verwachtingen, mogelijkheden voorkeursbranche
- persoonlijke voorkeur type organisaties en functies
- lijst van organisaties met contactgegevens voor directe benadering
Student onderbouwt in een bijlage van het eindverslag zijn/haar visie op relevante inhoudelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen in de voorkeursbranche (bijvoorbeeld in de vorm van een leesmap).

Actieplan: afstuderen met een baan
Student beschrijft in een afzonderlijk hoofdstuk van het eindverslag zijn/haar actieplan op weg naar een passende baan:
- persoonlijke afstudeerprofiel met Unique Selling Point
- persoonlijke doelstelling (“koers”)
- zoekrichting met gewenst beroepsprofiel
- afstemming beroepsprofiel en persoonlijk afstudeerprofiel (maatwerk)
- definitieve versie sollicitatiebrief en curriculum vitae
- afstudeerplan met actieplan gericht op afstuderen met een baan aan de hand van richtlijnen Projectmatig werken
- opzet sollicitatiegesprek en reflectie op de feedback van het geoefende sollicitatiegesprek (training)
Student laat in een sollicitatiegesprek zien dat hij/zij de aangereikte concepten, technieken en vaardigheden kan toepassen.

Professionalisering
Student beschrijft in een afzonderlijk hoofdstuk van het eindverslag de reflectie op de tijdens de trainingen geoefende professionele beroepsvaardigheden:
- communicatieve basisvaardigheden (de kracht van vragen en feedback)
- presentatievaardigheden
- Problem Solving als gesprekstechniek
- onderhandelingsstrategieën en conflicthantering
- ombuigen van een debat naar een dialoog
- het creëren van win win situaties
- uitgangspunten van projectmatig werken
- de bèta als academische professional
- persoonlijke effectiviteit (omgaan met kernovertuigingen en onzekerheden)
Student laat in oefeningen en assessments zien dat hij/zij de aangereikte concepten, technieken en vaardigheden kan toepassen.
Inhoud
This course is in Dutch only!
De mastercursus Loopbaanoriëntatie en Professionalisering is een cursus voor masterstudenten van de Utrecht University, Graduate School of Life Sciences. De cursus wordt sinds 2001 gegeven door Jan van den Broek, managementtrainer en o.a. werkzaam bij de Bètafaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen.  

Cursusomschrijving
De student analyseert zichzelf en de arbeidsmarkt en stelt een plan van aanpak op om zijn/haar doel te bereiken. Daarnaast wordt een aantal managementvaardigheden getraind. De cursus beoogt zelfreflectie en externe oriëntatie actief te stimuleren, o.a. door presentaties van individuele competentieprofielen, beroepsprofielen, netwerkervaringen, zoekrichtingen en actieplannen. Verder biedt de cursus de mogelijkheid om kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot een aantal algemene professionele functievereisten (verder) te ontwikkelen: o.a. multidisciplinair samenwerken, projectmanagement, probleem solving, persoonlijke effectiviteit en leren omgaan met belangentegenstellingen (onderhandelingstechnieken en conflicthantering). 
De cursus wordt gegeven in het Nederlands. De cursusdagen zijn 7 hele dagen (9.00-17.00).
De cursus kent geen tentamen maar wordt afgerond met een persoonlijk werkstuk. Studenten ontvangen een beoordeling in de vorm van een cijfer. 
 
Registration:
Stuur een e-mail aan science.gsls@uu.nl onder vermelding van naam, studentnummer, e-mail adres, telefoonnummer, masterprogramma. Let op, bij te weinig aanmelding kan de cursus niet doorgaan. Het aantal maximaal toe te laten studenten is 20. De aanmelding wordt geaccepteerd indien er plek is en na bevestiging.

Mandatory for students in Master’s programme: NO.
Optional for students in other Master’s programmes GS-LS: Optional for all GSLS students who have a good command of the Dutch language.
                                                         
 Wat reacties van studenten na afloop van de cursus vorig jaar:
“In deze cursus heb ik geleerd hoe ik mijzelf moet presenteren, hoe ik professioneel overkom. Zelfreflectie vond ik een belangrijk onderdeel. Door deze cursus is mijn koers duidelijker geworden.”
“Ik liep te twijfelen over wat ik kon doen na mijn studie. Deze cursus heeft inzicht gegevens in wat ik wil, wat ik kan en wat ik waard ben op de arbeidsmarkt. Dankzij deze cursus heb ik het aangedurfd op meerdere posities te solliciteren en heb ik een geweldige baan in het bedrijfsleven gevonden”.
  
  
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Voorkennis
One year master education in Life Sciences
Verplicht materiaal
Handouts
-
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Presentatie

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English