SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3WBEL09
B-B3WBEL09
Wetenschapper in beleid
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3WBEL09
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. R.W. Verburg
E-mailR.W.Verburg@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R.W. Verburg
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.W. Verburg
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.A. Verweij
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
In de cursus de vraag centraal hoe beleid wordt gemaakt en welke rollen onderzoekers hebben in beleid. We onderzoeken dit aan de hand van natuurbeleid en milieubeleid en gaat daarom in op duurzaamheidsbeleid dat door overheden wordt geformuleerd. Het eerste deel van de cursus bestaat uit theorie. Vanuit verschillende disciplines uit de sociale wetenschappen, zoals beleidsstudies, economie en gedrag worden beleidsconcepten behandeld en worden verschillende methoden verklaard. Deze methoden helpen bij de analyse van beleidsproblemen. Tijdens deze cursus neemt de uitwerking van een project een prominente plaats in. Je leert om een beleidsprobleem te formuleren, te onderzoeken, uit te werken en vervolgens tot een leesbaar verslag samen te vatten. Tijdens de uitvoering van het project is er veel aandacht voor projectmanagement dat ook zinvol is als je niet verder in beleidsonderzoek wilt werken. De theorie die in de (werk)colleges geïntroduceerd wordt, vormt daarbij de basis. De vaardigheden en kennis die je aan het eind van de cursus hebt opgedaan zijn:
 • Verbanden kunnen leggen in de problematiek van verschillende beleidsdossiers die over natuur en duurzame ontwikkeling gaan (natuur, klimaat, landbouw, gezondheid)
 • Kennis van de ontwikkeling van de Nederlandse, Europese en mondiale  beleidsontwikkeling over natuur
 • Kennis van de relevantie van indicatoren voor beleidsontwikkeling en -evaluatie
 • Kennis van nieuwe concepten, zoals ecosysteemdiensten en de rol in natuurbeleid
 • Kennis over sturingsvormen en -stijlen in beleid, rol van overheden en andere belanghebbenden
 • Basale kennis over multidisciplinair werken ism sociale wetenschappen (bv. de taal en methoden van bestuurskundigen, economen) 
Vaardigheden
In de cursus komen de volgende kernvaardigheden aan bod:
 • Een beleidsvraag kunnen herformuleren tot een onderzoeksvraag
 • Projectmanagement: een afgebakend project kunnen formuleren, uitvoeren en beheersen
 • Kennismanagement: gebruik van primaire en secundaire literatuur in een project
 • Kunnen omgaan met verschillende databronnen voor onderzoek en de kwaliteit hiervan te kunnen beoordelen
 • Kunnen uitvoeren van een beleidsanalyse, met daarin verschillende technieken zoals ex post en ex ante analysen en specifiek enkele sociaal- en natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden, het DPSIR model en de beleidscyclus
Inhoud
Ingangseisen
Voor deze cursus is het gehaald hebben van de cursus Beta in bedrijf en beleid of vergelijkbare kennis aanbevolen, maar niet verplicht. Kennis van ecologie op niveau 1 of vergelijkbaar hiermee is aanbevolen.
 
Studiepad
De cursus Wetenschapper in beleid is onderdeel van de studiepaden Educatie,Communicatie & Management (ECM) en Toxicologie. De cursus wordt aanbevolen voor studenten in het studiepad Ecologie en Natuurbeheer, omdat de cursus een goede voorbereiding is op het masterprogramma Environmental Biology, specialisatie Ecology and Natural Resource Management.

Inhoud
In de cursus wetenschapper in beleid worden de relaties tussen natuur, natuuronderzoek, natuurbeheer en -beleid in een maatschappelijke context behandeld. Hierbij ligt de nadruk op beleid in het groene domein: natuurbeleid, landbouwbeleid en beleid omtrent groen en gezondheid. De maatschappelijke context is belangrijk omdat het vorm geeft aan wat we als natuur beschouwen maar ook door gebruik en andere impacts. Dit bepaalt hoe we natuur waarderen, welke prioriteiten we stellen in onderzoek en beleid en welke strategieën we kiezen. Daarbij worden zowel natuurwetenschappelijke kennis als een aantal begrippen uit de bestuurskundige en economische wetenschappen gebruikt. Aan de orde komen onder andere natuur en natuurbeleid in Nederland, Europa en mondiaal, de relatie tussen groen (omgeving) en gezondheid en maatschappelijke waardering van ecologische functies en ecosysteemdiensten.
 
Werkvormen
In de cursus krijg je te maken met een gevarieerd aanbod van werkvormen:
 • een serie colleges en werkcolleges,
 • trainingen in vaardigheden: projectmanagement leidend tot een projectplan, schriftelijke rapportage leidend tot een schrijfplan en een projectverslag (rapport/artikel),
 • een project in een groep over een zelfgekozen probleem binnen de thematiek en randvoorwaarden van de cursus (ca 30 dagdelen).
 
Toetsing
De serie colleges, werkcolleges en zelfstudie sluit je af met een schriftelijke toets. Het project wordt beoordeeld op het projectplan, het rapport en de presentatie.
Deze vier toetsonderdelen bepalen als volgt het eindcijfer:
 • toets: 40%,
 • project: 60% (waarvan het projectplan 20%, het projectverslag 60% en de presentatie 20%).
Een cijfer lager dan 4 voor de toets of het project kan niet worden gecompenseerd met andere deelcijfers.
 
Studiemateriaal
Cursusmap en Blackboard met hand-outs van colleges en teksten/artikelen voor zelfstudie. Daarnaast wordt geadviseerd het boekje ‘Check je beleidstekst’ (E. Tiggeler, 2007, Sdu Uitgevers, ISBN 978901212295) aan te schaffen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
Voorkennis
Voor de cursus gelden geen specifieke ingangseisen. Je hebt veel baat als je cursussen op niveau 2 en 3 hebt gevolgd op het gebied van de ecologie, biotechnologie en/of de toxicologie
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Cursusmap en Blackboard met hand-outs van colleges en teksten/artikelen voor zelfstudie..
Boek
boekje ‘Check je beleidstekst’ (E. Tiggeler, 2007, Sdu Uitgevers, ISBN 978901212295)
Software
Microsoft Office Professional Plus 2010 (beschikbaar in MyWorkPlace) Adobe Acrobat XI Pro (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English