SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3SOEC16
B-B3SOEC16
Socio-ecologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3SOEC16
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M.J.H.M. Duchateau
Telefoon+31 30 2535435
E-mailm.j.h.m.duchateau@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.J.H.M. Duchateau
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.H.M. Duchateau
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.M. Schel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.H.M. Sterck
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. de Vries
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
Na afloop van het theoretische deel van deze cursus kan je:
 • de evolutie van socialiteit en de verschillende sociale systemen beschrijven en beredeneren,
 • de verschillende sociale strategieën beschrijven en aspecten van socialiteit zoals prosocialiteit, empathie en sociale intelligentie uitleggen en toepassen
 • de sociale mechanismen, zoals coördinatie van gedrag, winner-loser effect en zelforganisatie uitleggen en toepassen,
 • sociale relaties en meet-methodes kennen/ beschrijven, zoals dominantie, vriendschappen, sociale netwerk analyses
 • de fysiologie van sociaal gedrag uitleggen
Verder heeft de cursus ten doel het uitvoeren van een ministage waarin de empirische cyclus gevolgd wordt aan de hand van gedragsobservaties aan apen.
 
Vaardigheden
 • empirische cyclus uitvoeren vanaf onderzoeksvraag bedenken en hypothese formuleren tot verzamelen van observationele data en statistische toetsing
 • schriftelijke rapportage: wetenschappelijk verslag (in het Engels), met gebruik van wetenschappelijke literatuur;  wetenschappelijke poster en poster presentatie
 • peer review van de inleiding van het wetenschappelijke verslag.
Inhoud
Ingangseisen
Cursussen Gedragsbiologie, Evolutie en de cursus Voortgezette statistiek en R of statistiek cursussen van gelijkwaardig niveau. Een voldoende resultaat voor de cursus Biologie van dieren (B-B1DIER05) met dissectie is voor het volgen van deze cursus verplicht.
 
Studiepad
Deze cursus is een kerncursus in het studieadviespad Gedragsbiologie en een vervolg op de cursussen Gedragsbiologie en Cognitie en Gedrag en sluit aan bij de track  Behavioural Ecology in de master Environmental Biologie. Deze cursus is verplicht voor het masterprogramma Behavioural Ecology.

Inhoud
De cursus is een verdere verdieping van de niveau 2 cursussen Gedragsbiologie en Cognitie en Gedrag.
 
Het thema van de cursus is sociaal gedrag. Organismen kunnen leven in groepsformaties die varieren van eenvoudige aggregaties tot complexe geïndividualiseerde gemeenschappen met daaraan gerelateerd verschillende sociale strategieën. Er wordt ingegaan op de ultimate kant van socialiteit met de verschillende sociale strategieën en evolutionaire theorieën erover zoals game theoretische modellen; marketmodellen; optimalisatiemodellen; image scoring; altruïsme en eusocialiteit. Aan bod komen sociale mechanismen zoals coördinatie van gedrag, sex allocation en verspreiding, prosocialiteit, empathy en sociale intelligentie, conflict en conflicthantering (dominantie; verzoening) en  zelforganisatie. De proximate kant van gedrag, de fysiologie, zal besproken worden.
 
Tijdens het praktische deel van de cursus wordt een ministage gedaan met observationeel onderzoek aan Java-apen, waarbij de observaties plaats vinden bij BPRC te Rijswijk. De onderzoekscyclus wordt doorlopen met vraagstelling, verzameling van observationele data, data analyse aan de hand van Matman en sociale netwerkanalyses , statistische toetsing, schriftelijke verslaglegging en poster presentatie met een elevator pitch.
 
Werkvormen
Interactieve hoorcolleges, werkcolleges, onderzoek, verslag, peer-review, poster, elevator pitch; zelfstudie.
 
Toetsing
Actieve deelname aan de ministage en presentatieopdrachten is verplicht,
 • De onderwerpen van de colleges en werkcolleges worden in een theoretische schriftelijke eindtoets getoetst.
 • Het verslag van de ministage en de poster worden afzonderlijk beoordeeld,
Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde van de theoretische toets (50%) en het praktische deel (50% met observatie (10%), verslag (50%), peer-review (15%), poster 25%)
Het eindcijfer kan alleen berekend worden als alle deelcijfers voldoende zijn.
 
Studiemateriaal
Primaire literatuur
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Ingangseisen
Cursussen Gedragsbiologie, Evolutie en de cursus Voortgezette statistiek en R of statistiek cursussen van gelijkwaardig niveau. Een voldoende resultaat voor de cursus Biologie van dieren (B-B1DIER05) met dissectie is voor het volgen van deze cursus verplicht.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
-
Software
Excell 2003 and add-ins (software alleen in CLZ)
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English