SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3OBG05
B-B3OBG05
Ontwikkelingsbiologie en genetica
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3OBG05
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. S.I. The
E-mails.i.the@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Bogerd
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Boxem
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.J.L. van den Heuvel
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.I. The
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.I. The
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 22-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 24-01-2022 t/m 25-01-2022
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
De doelstelling van deze cursus is kennis en ervaring opdoen in modern Ontwikkelingsbiologisch onderzoek.
Tijdens het volgen van de cursus ontwikkel je:
 • kennis van de levenscyclus en onderzoekstechnieken van modelorganismen binnen de ontwikkelingsgenetica,
 • begrip van genetica en toepassing binnen ontwikkelingsbiologisch onderzoek,
 • kennis en begrip van de rol van signalering, celpolariteit en asymmetrische celdeling bij de dierontwikkeling met een nadruk op stamcel systemen,
 • toepassen van dit begrip bij de beoordeling van gegevens uit de literatuur,
 • begrip van de bijdrage van systeembiologie en modellering in het ontwikkelingsbiologieonderzoek.

Vaardigheden
 • genetische, cel biologische, moleculair biologische en microscopische technieken,
 • werken met levende, genetische modelorganismen
 • biologisch problemen analyseren op verschillende organisatieniveaus (moleculair, cellulair en organismaal),
 • uitvoeren van de onderzoekscyclus,
 • complexe wetenschappelijke vraagstellingen formuleren en deze vertalen naar experimenten,
 • analyse van complexe systemen,
 • het gebruik van bio-informatische databestanden,
 • analyseren en verwerken van primaire literatuur in het Engels,
 • mondelinge rapportage in het Engels,
 • samenwerken, presenteren en feedback geven/verwerken.
Inhoud
De cursus biedt een verdieping van de kennis op het gebied van moleculaire ontwikkelingsbiologie, celbiologie, en genetica.

LET OP: Gedurende deze cursus zijn er verplichte onderdelen waarbij gewerkt wordt met dierlijk materiaal.

Studiepad
Ontwikkelingsbiologie en genetica is een kerncursus van het studiepad Ontwikkelingsbiologie en aangeraden voor Celbiologie, Neurobiologie en Theoretische Biologie en Genetica. De cursus is een goede voorbereiding op de Master Molecular and Cellular Life Sciences (MCLS) of Cancer Stem Cells and Developmental Biology (CS&D) willen volgen.

Inhoud
De focus is op de regulatie van celdeling en differentiatie tijdens de ontwikkeling, met nadruk op de combinatie van deze processen in stamcel lineages. Hoe stamcellen worden behouden, prolifereren of differentiëren zijn zeer in de belangstelling staande fundamentele vragen, zowel in de ontwikkelingsbiologie als in de geneeskunde. In deze cursus diep je met moleculair-genetisch onderzoek de onderlinge relaties tussen deze processen uit. Je gebruikt daarvoor modelorganismen. Bij uitstek lenen zich hiervoor de rondworm Caenorhabditis elegans, de fruitvlieg Drosophila melanogaster en de zebravis Danio rerio.

Werkvormen
Hoorcolleges in het Engels ter ondersteuning van zelfstudie. De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van primaire literatuur, individueel en als groep. Je geeft een presentatie van de primaire literatuur in het Engels ter oefening en als hulp in de verwerking en beoordeling van de geleerde stof. Practica en werkcolleges illustreren hoe modern genetisch en ontwikkelingsbiologisch onderzoek in zijn werk gaat. Aanwezigheid bij de artikelpresentaties, practica en werkcolleges zijn verplicht.

Toetsing
De beoordeling van de cursus bestaat uit drie delen die samen het eindcijfer bepalen:
 1. het theoretische deel, twee tentamens in het Engels waarbij vragen worden gesteld over de colleges, de werkcolleges, de practica en de artikelen die besproken zijn door de studenten (GEEN open boek tentamen). Elk tentamencijfer bepaalt voor 35% het eindcijfer.
 2. het verplichte praktische deel, waarbij vragen uit de handleiding beantwoord moeten worden. De beoordeling telt voor 5% van het eindcijfer.
 3. een schrijfopdracht waarbij een oplossing voor een probleem moet worden bedacht. De beoordeling telt voor 5% van het eindcijfer
 4. de literatuurstudie met presentaties in het Engels, 20% van het eindcijfer.
Een minimumcijfer van 5 voor elke toets en andere onderdelen is vereist om te slagen. Herkansing van de toetsen is mogelijk bij een eindcijfer van lager dan 5,5 en minimaal een 4, of wanneer een toets is gemist door overmacht. Om de cursus positief af te sluiten moet de student aanwezig zijn geweest bij alle verplichte onderdelen. Bij missen van een verplicht onderdeel wordt een vervangende opdracht gegeven. Deze moet voor de toetsen worden ingeleverd en is een inspanningsverplichting waaraan moet zijn voldaan om te mogen herkansen.

Studiemateriaal
 • PDF handouts van de colleges en zelf geschreven college aantekeningen
 • primaire artikelen in het Engels
 • practicumhandleiding in het Engels
 • De cursus wordt niet gegeven aan de hand van een studieboek, maar een aantal hoofdtukken uit “Principles of Development” van Lewis Wolpert et al. zijn nuttig als achtergrond informatie.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • Ingeschreven voor een andere opleiding dan
  • Student Sciences
 • In Blok 3 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
Voorkennis
Ingangseisen: met succes afgesloten hebben van de cursussen Moleculaire biologie (niveau 1), Ontwikkelingsbiologie (niveau 2) en Moleculaire en genetische onderzoekstechnieken (niveau 2). Niveau 2 cursus de Cel is aanbevolen. De cursus wordt in het Engels gegeven en is bedoeld als voorbereiding op een onderzoeksmaster. Je kunt de cursus dus alleen volgen als 3e jaars student.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Voor MLS en BMW studenten geldt ook dat ze in het 3e jaar van hun studie moeten zijn en vergelijkbare cursussen hebben gevolgd (Cellen en weefsels voor MLS). Bij twijfel graag contact opnemen met de coördinator.

LET OP: Gedurende deze cursus zijn er verplichte onderdelen waarbij met levend dierlijk materiaal gewerkt wordt.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
De cursus wordt niet gegeven aan de hand van een studieboek, maar een aantal hoofdtukken uit “Principles of Development” van Lewis Wolpert en Cheryll Tickle (6e editie) zijn nuttig als achtergrond informatie.
Handleiding
praktikumhandleiding in het Engels
Software
Cytoscape (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English