SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3MSCI05
B-B3MSCI05
Mariene wetenschappen III
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3MSCI05
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. A. Sluijs
Telefoon+31 30 2532629
E-mailA.Sluijs@uu.nl
Docenten
Docent
dr. F. Sangiorgi
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Sluijs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A. Sluijs
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
Toenemende CO2 concentraties, klimaatverandering en gerelateerde veranderingen in biologie resulteren in oceanen in verzuring, opwarming en zuurstofgebrek (anoxia). In deze niveau 300 cursus vergaart de student inzicht in de processen die deze veranderingen teweeg brengen. Verder maakt de student kennis met belangrijke groepen mariene organismen, van microben tot fytoplankton tot zooplankton, en de manier waarop hun geografische distributie en hun fysiologie verandert als gevolg van de fysisch-chemische veranderingen. Dit met de nadruk op het heden en de toekomst maar inclusief een blik op analoge veranderingen in het geologisch verleden dmv de analyse van fossielen. Aan het einde van de cursus:
 • overzie je welke fysische, chemische en biologische processen die op dit moment in oceanen opwarming, verzuring en anoxia tot gevolg hebben,
 • ken je de belangrijkste groepen fytoplankton, zooplankton, virussen en bacteriën, en diepzeeorganismen van open oceaan tot kustregio’s, en hun rol in mariene ecosystemen
 • weet je van deze groepen hoe ze fysiologisch en ecologisch reageren op de huidige veranderingen in het mariene bereik, zowel afzonderlijk als gecombineerd opwarming, verzuring en anoxia.
 • heb je een basaal begrip van de complexiteit in de respons van ecosystemen op verzuring, opwarming en anoxia,
 • heb je voldoende kennis om actuele vragen te stellen rond soort- en ecosysteemrespons tijdens perioden van opwarming, oceaanverzuring en anoxia in het geologisch verleden.
Vaardigheden
 • selecteren, analyseren en verwerken van complexe literatuur,
 • uitvoeren korte onderzoekscyclus in groepsvorm, inclusief literatuuronderzoek,
 • systematische probleembenadering; kritisch denken,
 • mondelinge & schriftelijke rapportage in het Engels,
 • wetenschappelijke discussie op groepsniveau en tijdens een minicongres,
 • omgaan met wetenschappelijke onzekerheid,
 • denken op biologische en geologische tijdschalen.
Inhoud
Ingangseis 
Het volledig gevolgd hebben van de cursus Mariene wetenschappen II of vergelijkbare kennis is als ingangseis verplicht.
 
Studiepad  
Deze cursus is van belang voor studenten die het studiepad Mariene Wetenschappen volgen en zeer interessant voor studenten geïnteresseerd in de ecologie. Ook voor studenten die het studiepad Educatie, Communicatie & Management volgen, kan dit een waardevolle cursus zijn. Tenslotte is de cursus interessant voor studenten Natuurkunde en Aardwetenschappen die zich willen verdiepen in de relatie tussen fysisch-chemische veranderingen in de oceaan op korte en langere tijdschalen en de biologie.
 
Inhoud
Voortbouwend op de introductie cursus Marine Sciences I en Marine Sciences II zijn de hoofdthema’s in deze cursus Future Oceans: 1. Verzuring, anoxia (zuurstofloosheid) en opwarming van de oceanen en randzeeën, 2. de belangrijkste groepen organismen in de oceaan, 3. De fysiologische en ecologische respons van deze groepen op de veranderingen in de oceaan, 4. Biotische respons ten tijde van analoge veranderingen in het geologisch verleden
Na een beknopte inleiding, volgen de modules (van één of meerdere weken):
(1) beknopte inleiding IPCC rapport en algemene problematiek rond opwarming, verzuring en anoxia,
(2) Fytoplankton: dinoflagellaten, coccolithoforen en diatomeeën
(3) Microbiologie: bacteriën, virussen en archaea
(4) Rifsystemen: Koralen en Sponzen
(5) Diepzee biologie en vent systemen
(6) Paleo-oceaan opwarming, verzuring en -anoxia
 
Door de gehele cursus heen doen studenten in groepjes literatuuronderzoek naar van tevoren gedefinieerde onderwerpen, onder begeleiding van een assistent en een inhoudelijk expert. Tijdens een congres worden de resultaten gepresenteerd.
 
Werkvormen
(Werk)colleges, practica, discussie, geschreven rapportjes, presentaties
 
Toetsing
De cursus is voldoende afgerond indien minimaal een 5.5 is behaald voor
(1) geschreven voortgangsrapport van het literatuurproject (beoordeeld op structuur en schrijfstijl; 15% van het eindcijfer)
(2) presentatie van het literatuurproject (beoordeeld structuur, presentatiestijl en inhoud van presentatie en voortgangsrapport; 25% van het eindcijfer).
(3) schriftelijk tentamen (60% van het eindcijfer)
Actieve deelname aan alle hoorcolleges en werkgroepen is verplicht, en opdrachten/uitkomsten worden gecontroleerd. Een eindcijfer wordt alleen bepaald als aan alle opdrachten is voldaan. Als één of meerdere onderdelen met een cijfer tussen de 4.0 en 5.5 zijn beoordeeld dan krijgt de student een AANV als beoordeling en kunnen betreffende onderdelen worden herkanst. Bij een cijfer onder de 4,0 voor minimaal één onderdeel dan wordt het eindcijfer ONV(oldoende) en is er geen herkansingsmogelijkheid.
 
Studiemateriaal:
Literatuur wordt tijdens de cursus aangeboden, o.a. via Blackboard.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
Voorkennis
Het volledig gevolgd hebben van de cursus Mariene wetenschappen II of vergelijkbare kennis is als ingangseis verplicht.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Wordt tijdens de cursus uitgedeeld,o.a. via Blackboard
Software
Microsoft Office Professional Plus 2010 (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Computerpracticum

Hoor/werkcollege

Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English