SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3IMMB09
B-B3IMMB09
Immunobiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3IMMB09
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C. Kesmir
E-mailC.Kesmir@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P.M.P. van Bergen en Henegouwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J. de Boer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. Kesmir
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Kesmir
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
Aan het eind van de cursus heb/kun je:
 • inzicht in de functie van het immuunsysteem, op het niveau van het boek The Immune System (Parham).
 • kennis van het selecteren en verwerken van immunologische literatuur,
 • een immunologisch onderwerp/probleem eigen maken en uitdiepen aan de hand van primaire literatuur.
 • kennis van het gebruik van wiskundige modellen en bioinformatica in immunologisch onderzoek.
 • een glimp van de actuele stand van zaken en ontwikkelingen in het huidige immunologische onderzoek.
Vaardigheden
 • het zelfstandig interpreteren van primaire literatuur en het verder verzamelen van gerelateerde informatie uit ander informatiebronnen,
 • het kunnen samenvatten en presenteren van complexe beschrijvingen van immune systemen en hun werking en regulatie,
 • het gebruik van basis bioinformatica en wiskundige modellen,
 • databases gebruiken met betrekking tot het vinden van gegevens over genen en genomen voor immunologisch onderzoek.
 • samenwerken en komen tot een gezamenlijk product (presentaties en rapporten),
 • rapporteren,
 • houden van een presentatie.
Inhoud
Ingangseisen
Eén van de volgende n2 cursussen van de bacheloropleiding Biologie of kennis die daarmee vergelijkbaar is: De Cel, Voortgezette statistiek en R, Metabolisme of Ontwikkelingsbiologie.
 
Studiepad
Dit is een kerncursus van het studiepad Theoretische Biologie en Bioinformatica. De cursus past ook uitstekend in veel andere studiepaden.
 
Inhoud
Het immuunsysteem omvat aangeboren en verworven defensiemechanismen tegen (pathogene) micro-organismen. Het eerste deel van de cursus brengt je begrip van het immuunsystem op een basisniveau. In de vorm van hoorcolleges krijg je stapsgewijs inzicht in de opbouw en de wijze van functioneren van het menselijk afweersysteem.
 
Het immunesysteem kenmerkt zich door zijn grote diversiteit. Dit aspect vormt het centrale thema in de cursus. De immunologische processen en
mechanismen die leiden tot een adequate afweer tegen bacterien en virussen krijgen de meeste aandacht. Je leert bijvoorbeeld de structuur van antistoffen kennen en de basis van antistof-variabiliteit, effector-functies van antistoffen, functies van lymfocyten, antigeen-presenterende cellen en de functie van eiwitten van het major histocompatibiliteits complex, en immunologische tolerantie.
 
Tijdens cursus is er ook een practicum. Uit faag display bibliotheken van antistoffragmenten worden doorgaans verschillende collecties fragmenten geselecteerd tegen verschillende target antigenen.
 
Gedurende de cursus leert je wiskundige modellen begrijpen en analyseren en met basis bioinformaticamethoden te voorspelen welke stukken van een virus of bacterie het meest immunogeen zijn.
 
Werkvormen
Hoor- en werkcollege (computer), practicum, artikel presentaties en discussie sessies. Webpagina van het cursus (theory.bio.uu.nl/immbio) is een belangrijk hulpmiddel tijdens de cursus. Hierop staat alle voor de cursus nodige informatie, en de opdrachten.
 
Toetsing
Actieve deelname aan de computeropdrachten is verplicht. Dit wordt getest in de voorm van een lab-boek, die in het eind van de cursus moet inlevered worden. De hoorcolleges zijn hiervoor onontbeerlijk.
De beoordeling vindt plaats door twee schriftelijke toetsen (60%), artikel presentaties, en discussie of debat (15%), en een schriftelijke rapport over computer werkcolleges (25%). Het gemiddeld cijfer voor de toetsen mag niet lager dan 5,5 zijn.
 
Studiemateriaal
 • Boek: The immune system, by Peter Parham, fourth edition, 2014, Garland Science, (het boek is verplicht bij de cursus),
 • Primaire literatuur
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Block 4 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
Voorkennis
Eén van de volgende n2 cursussen van de bacheloropleiding Biologie of kennis die daarmee vergelijkbaar is: De Cel, Voortgezette statistiek en R, Metabolisme of Ontwikkelingsbiologie.
Verplicht materiaal
Boek
The immune system, by Peter Parham, fourth edition, 2014, Garland Science, (het boek is verplicht bij de cursus),
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Artikelen van primaire literatuur (te downloaden van cursus webpagina: theory.bio.uu.nl
Software
R-Studio Desktop (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English