SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3GKA16
B-B3GKA16
Gentherapie, kanker en aids
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3GKA16
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A.A.M. Thomas
E-maila.a.m.thomas@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.A.M. Thomas
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.A.M. Thomas
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen

Leerdoelen
Na de cursus kan je:

 • uitleggen welke vormen van genetische therapieën bestaan, hoe ze werken, en bij welke aandoeningen dit theoretisch of praktisch haalbaar zou kunnen zijn,
 • ethische aspecten rondom genetische therapieën beschrijven,
 • uitleggen welke cellulaire processen belangrijk zijn bij het ontstaan van een tumor en bij uitzaaiingen, en hoe en welke therapieën deze processen beïnvloeden,
 • uitleggen wat de normale afweerreactie is tegen een infectie, en wat de reactie is bij een HIV infectie,
 • uitleggen wat de functie is van alle door HIV-1 gecodeerde eiwitten
 • uitleggen wat het effect is van bestaande en te ontwikkelen medicijnen tegen HIV en AIDS,
 • uitleggen hoe het immuunsysteem reageert op een vaccin, een tumor, of een virusinfectie,
 • uitleggen waarom er virale variatie is en hoe de variatie invloed heeft op medicijnen en vaccins,
 • relevante gegevens verzamelen via internet en wetenschappelijke tijdschriften,
 • een essay maken over een medicijn.

De cursus is op gevorderd niveau qua moleculaire en celbiologische aspecten, en verdiepend wat betreft immunologische aspecten.


Vaardigheden
Selecteren en verwerken literatuur, omgaan met complexe systemen, wetenschappelijke discussie, schriftelijke rapportage in het Nederlands of Engels naar keuze, ethisch bewustzijn wat betreft gentherapie, gebruik van medicijnen en vaccins.

Inhoud
Inhoudsbeschrijving
De cursus geeft je inzicht in humane cellulaire processen met een geïntegreerde benadering vanuit de moleculaire biologie, biochemie, en celbiologie. Die kennis gebruik je in een aantal toepassingsgerichte biotechnologische problemen zoals gentherapie, RNA interferentie, en gencorrectie, en bij het begrijpen van tumorontwikkeling, metastasering, en het ontstaan van AIDS.
De cursus zal de volgende thema’s behandelen: gentherapie, anti-sense therapie, RNA-interferentie, DNA-repair na inductie van DNA-breuken als genetische therapie, ontstaan van tumoren, oncogenen, tumorsuppressors, apoptose, telomeren, receptoren en liganden, monoklonale antilichamen, antikanker medicijnen, vaccins tegen kanker, virussen als vaccins, adhesiemoleculen, integrines, metastasering, angiogenese.
Bij het HIV-AIDS deel: virus vaccins, Koch’s postulaten, moleculaire biologie van HIV, interactie van HIV met immuunsysteem, belangrijke en HIV-1 gevoelige cellen van het immuunsysteem, immuundominantie, eigenschappen van HIV reverse transcriptase, ontstaan van virale varianten, mechanisme van HIV medicijnen, virusreceptoren, resistentie, HIV-vaccins, ethiek rondom gebruik medicijnen, ontwikkeling van vaccins, oorzaken van ongeneeslijkheid HIV-infectie.

Werkvormen en bijbehorende inhoud
De cursus is theoretisch. Werkvormen zijn hoorcolleges, zelfstudie, en het schrijven van een essay.

Toetsing
Aanwezigheid bij het eerste college, deelname aan de toetsen, en inleveren van een essay zijn verplicht. De cursus is voldoende afgerond als de twee toets cijfers (elk 40%) en de beoordeling van het ingeleverde essay (20%) resulteren in een voldoende.

Studiemateriaal
 • cursushandleiding met hand-out
 • kopieën van de benodigde artikelen, te verkrijgen via UBU of internet
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 2 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
Voorkennis
De cursussen Moleculaire biologie en De Cel of vergelijkbare kennis. Noodzakelijke voorafgaande cursussen bevatten kennis van replicatie, transcriptie, translatie, basale kennis over het ontstaan van kanker.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Campbell and Reece, 12e druk, hoofdstukken 16-20), kennis van celbiologie, (hoofdstukken 7-9 en 12), basale kennis van immunologie, zoals ter sprake komt in huidige Biologie-cursussen jaar 1 (hoofdstuk 47), basale kennis van virusreplicatie, zoals in hoofdstuk 26, kennis.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Handleiding
cursushandleiding met hand-outs - kopieën van de benodigde artikelen, te verkrijgen via internet of bibliotheek
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English