SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3GEOB17
B-B3GEOB17
Gedragsobservaties
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3GEOB17
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M.J.H.M. Duchateau
Telefoon+31 30 2535435
E-mailm.j.h.m.duchateau@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.H.M. Duchateau
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.H.M. Duchateau
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.M. Schel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.H.M. Sterck
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. de Vries
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 t/m 21-08-2018
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Leerdoelen
Deze cursus heeft tot doel:
 • Leren van vaardigheden voor Gedragsonderzoek:
  • schrijven van het onderzoeksvoorstel met primaire literatuur
  • maken van een ethogram
  • leren gebruiken van het computerprogramma Boris voor het scoren van gedragingen
  • leren over verschillende observatiemethoden, zoals scan, focal, instantaan
  • gebruik van een camera en de analyse met behulp van het computerprogramma Boris bij ontwikkelen van observatiemethode en data verzameling
  • observeren
  • invoeren van data in Excel
  • data-analyse en statistiek
 • Leren samenwerken in groepen:
  • binnen de groepen gelijke verdeling van taken met wisselende rol
  • onderling overleg tussen verschillende groepen met een voorzitter en notulist
 • Leren rapporteren:
  • communicatie met dierenhouders/dierenverzorgers
  • bespreking met consultant
  • logboek bijhouden
  • peer review
  • power point presentatie
 Vaardigheden
In deze cursus leer je zelfstandig vaardigheden zoals in de leerdoelen beschreven om gedragsonderzoek te kunnen doen, waarbij goede communicatie en afspraken met groepsleden, begeleiders en dierenhouders/dierenverzorgers  essentieel zijn.
 
Inhoud
Ingangseisen
De cursus Socio-Ecologie, Cognitie en gedrag en de cursus Voortgezette statistiek en R of cursussen met gelijkwaardige kennis en niveau. Een voldoende resultaat voor de cursus Biologie van dieren (B-B1DIER05) met dissectie is voor het volgen van deze cursus verplicht.
 
Studiepad
De cursus is een kerncursus in het studiepad Gedragsbiologie, die aansluit bij de track  Behavioural Ecology in de master Environmental Biology.

Inhoud
Voor het onderzoeken van allerlei vraagstellingen op het gebied van gedrag zoals behandeld in de cursus Gedragsbiologie, Cognitie en gedrag en Socio-Ecologie, wordt gebruik gemaakt van gedragsobservaties. De cursus behandelt alle aspecten die met gedragsobservaties te maken hebben zoals beschreven bij de leerdoelen.. 
De cursus is gebaseerd op de autonomie, inzet en samenwerking van de studenten. Dat wil zeggen dat de studenten zich zelfstandig in groepen van 3 personen de vaardigheden eigen maken, waarna ze met 2 andere groepen die hetzelfde onderwerp hebben, de vaardigheden bespreken. In totaal zijn er 4 onderwerpen die uitgewerkt worden door 3 groepen van 3 studenten (36 studenten in totaal.) Tijdens de wekelijkse bespreking zal er een voorzitter en notulist zijn die rouleert, zodat iedereen een keer voorzitter en notulist zal zijn. Na deze bespreking zal het thema van die week besproken worden met de begeleider waarbij de notulisten van elk van de vier groepen het voortouw zullen nemen in de bespreking. De verschillende aspecten voor gedragsobservaties zullen in de logische volgorde van gedragsonderzoek tijdens de cursus aanbod komen. Tijdens de hele cursus zorgt elke groep voor het bijhouden van het logboek dat wekelijks met de notulen op Blackboard wordt geplaatst.
 
De cursus wordt afgesloten met een eindsymposium tijdens welke de resultaten van de vier onderwerpen gepresenteerd worden inclusief video
 
Werkvormen
Studenten werken zelfstandig verschillende aspecten uit die met gedragsonderzoek te maken hebben. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten worden de uitgezochte  en uitgewerkte vaardigheden besproken met de begeleider van dat onderwerp. Aan het eind van de cursus zal het resultaat van het gedragsonderzoek gepresenteerd worden.
 
Toetsing 
De eindpresentatie zal voor 30% bijdragen aan het eindcijfer (groepscijfer). De research proposal zal 25% van het eindcijfer zijn (groepscijfer). Het logboek van elke groep draagt 10% bij aan het eindcijfer van de groep. Het verslag van de notulist wordt beoordeeld en is 10% van het eindcijfer (individueel cijfer). De studenten beoordelen elkaar ten aanzien van inzet en samenwerking (met argumentatie) en telt als 15% van het eindcijfer (individueel cijfer).
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor één van de volgende opleidingen:
- Biologie
- Scheikunde
Voorkennis
Ingangseisen
De cursus Socio-Ecologie, Cognitie en gedrag en de cursus Voortgezette statistiek en R of cursussen met gelijkwaardige kennis en niveau. Een voldoende resultaat voor de cursus Biologie van dieren (B-B1DIER05) met dissectie is voor het volgen van deze cursus verplicht.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Gedragsobservatie van J.P.van der Sande. Noordhoff, 2001.ISBN-10 9068905341
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English