SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3EVON19
B-B3EVON19
Evolutionaire Ontwikkelingsbiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3EVON19
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonB.K.A. Nelemans
E-mailb.k.a.nelemans@uu.nl
Docenten
Docent
B.K.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
B.K.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 t/m 26-10-2021
WachtlijstJa
Cursusdoelen
Leerdoelen
Aan het einde van de cursus kun je:
 • uitleggen wat de relaties tussen evolutie en ontwikkeling zijn,
 • uitleggen hoe moleculaire evo-devo processen werken,
 • omschrijven hoe genregulatie een sleutelrol speelt in lichaamsbouwplannen en morfologische vernieuwingen,
 • omschrijven hoe epigenetica een rol speelt in ontwikkeling, evolutie en ziektes,
 • wetenschappelijk bewijs verzamelen om betogende argumenten op te stellen,
 • uiteenzetten wat de huidige discussies zijn omtrent evolutionaire theorie,
 • eco-evo-devo kennis gebruiken bij het discussiëren over filosofische levensvragen en concepten binnen de natuurwetenschappen,
 • kritisch nadenken over de bijdrage van verschillende evo-devo processen die bij het veranderen van levend weefsel veranderen over korte tot langere tijdschalen.
Vaardigheden
 • interdisciplinaire, complexe evolutionair-ontwikkelingssystemen begrijpen en bediscussiëren,
 • primaire artikelen lezen en beoordelen,
 • essay schrijven over een evo-devo onderwerp,
 • argumenteren en betogen in wetenschappelijke teksten,
 • kritisch denken en standpunten beargumenteren in een debat over evo-devo concepten en evolutionaire theorievorming,
 • nadenken over, en werken aan, wetenschappelijke theorievorming.
Inhoud
Studiepad
Deze cursus maakt deel uit van de studiepaden Ontwikkelingsbiologie (OB), en Evolutiebiologie (EB). Vanuit beide studiepaden is dit een interessante cursus, waarbij de student een dieper begrip creëert door deze disciplines te combineren.
 
Inhoudsbeschrijving
Het doel van deze cursus is om studenten kennis te laten maken met de belangrijkste onderwerpen van een relatief nieuwe discipline; evolutionaire ontwikkelingsbiologie (“evo-devo”) en beter te worden in het discussiëren over wetenschap. Evo-devo brengt ontwikkelingsbiologie in een evolutionaire context en verheldert hoe ontwikkelingsprocessen continue evolutie sturen. De kennis uit dit vakgebied draagt bij aan het beantwoorden van vragen over de geschiedenis van het leven, het evolueren van lichaamsbouwplannen en morfologische vernieuwingen, onze plaats in de natuur, en de effecten van de omgeving op de embryonale ontwikkeling en menselijke gezondheid. Het is een schitterende discipline, aangezien we hiermee niet alleen een technisch inzicht verkrijgen, maar ook veel levens- en ‘waarom’-vragen kunnen beantwoorden.

In de cursus leert de student hoe evo-devo onderzoek onderwerpen aansnijdt die een combinatie zijn van klassieke evolutietheorie, embryologie, moleculaire biologie en ecologie. Hoorcolleges hierover zullen worden gevolgd door analyse en bespreking van primaire onderzoeksartikelen, waarin de mechanismen van evo-devo processen zullen worden besproken. De student leert ook hoe zowel de omgeving als genregulatie het fenotype bepalen en hoe dit invloed heeft op de ontwikkeling, bouwplannen van organismen, evolutie van nieuwe morfologische eigenschappen, micro-evolutie en macro-evolutie. Daarnaast gaan we nog verder, door te kijken naar de huidige evolutietheorie (the Modern Synthesis) en een mogelijke toekomstige variant (the Extended Evolutionary Synthesis). De ideeën achter wetenschappelijke theorievorming zullen worden besproken en bediscussieerd aan het einde van de cursus. De student leert dus niet alleen theorie, maar ook nadenken over het bedrijven van wetenschap en de belangrijke rol van discussie daarin.

Werkvormen en bijbehorende inhoud
Alle benodigde informatie, zoals rooster, artikelen en opdrachten, krijg je via Blackboard. Het eerste gedeelte van de cursus (week 1-6) bestaat uit hoorcolleges, begeleid met artikeldiscussies in werkcolleges en zelfstudie. In week 7 volgt dan een digitale toets. In de tweede helft (week 7-10) word je begeleid naar een mondeling debat door middel van het schrijven van een voorbereidend essay, en het oefenen met argumentatievaardigheden tijdens workshops, waarbij je peer feedback krijgt van medestudenten. Hierdoor leer je wetenschap te bedrijven door te argumenteren en na te denken over wetenschappelijke theorievorming.

Toetsing
Er is een digitale, theoretische toets in week 7 van de cursus. Verder word je beoordeeld op je inzet tijdens de werkcolleges, je schriftelijke essay en het afsluitende debat. Voor alle toetsonderdelen moet een 5,5 of hoger worden gehaald om de cursus te halen.

Actieve deelname en discussie tijdens de hoorcolleges is aanbevolen. Deelname aan de werkcolleges en debat tutorials geldt als inspanningsverplichting.

Onderdeel            Beoordeling                                       % van eindcijfer
Tentamen              Individuele theoretische toets               50%
Werkcolleges        Individuele pitch en inzet                      20%
Essay                    Groepsbeoordeling essay                    20%
Debat                    Individuele beoordeling                        10%

Studiemateriaal
Tijdens de cursus maken we gebruik van:
 • Blackboard voor cursusinformatie, rooster, hand-outs, materialen,
 • kopieën van artikelen via internet of UBU.
Er is geen verplicht studieboek, maar de volgende boeken geven een goede achtergrond omdat ze de leidraad van de cursus zijn, en worden aanbevolen aan te schaffen als de student geïnteresseerd is:
 • “Evolution, a Developmental Approach”, van Wallace Arthur,
 • “Evolution, the Extended Synthesis”, van Massimo Pigliucci.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
De cursus Ontwikkelingsbiologie (niveau 2) of vergelijkbare kennis is verplicht, en de cursus Evolutie 2 wordt aanbevolen. Bij twijfel over genoeg kennis, kan de coördinator gemaild worden voor overleg.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
“Evolution, A Developmental Approach”, van Wallace Arthur
Boek
“Evolution, the Extended Synthesis”, van Massimo Pigliucci
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English