SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3EVON19
B-B3EVON19
Evolutionaire ontwikkelingsbiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3EVON19
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonB.K.A. Nelemans
E-mailb.k.a.nelemans@uu.nl
Docenten
Docent
B.K.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
B.K.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 14-09-2020 t/m 27-09-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 26-10-2020 t/m 27-10-2020
WachtlijstJa
Cursusdoelen
Leerdoelen
Aan het einde van de cursus kun je:
 • uitleggen wat de relaties tussen evolutie en ontwikkeling zijn,
 • uitleggen hoe moleculaire evo-devo processen werken,
 • omschrijven hoe genregulatie een sleutelrol speelt in lichaamsbouwplannen en morfologische vernieuwingen,
 • omschrijven hoe epigenetica een rol speelt in ontwikkeling, evolutie en ziektes,
 • wetenschappelijk bewijs verzamelen om betogende argumenten op te stellen,
 • uiteenzetten wat de huidige discussies zijn omtrent evolutionaire theorie,
 • eco-evo-devo kennis gebruiken bij het bepalen van levenswetenschappelijke definities en het beantwoorden van filosofische levensvragen.
 
Vaardigheden
 • complexe evolutionair-ontwikkelingssystemen begrijpen en bediscussiëren,
 • primaire artikelen lezen en beoordelen,
 • essay schrijven over een evo-devo onderwerp,
 • argumenteren en betogen in wetenschappelijke teksten,
 • kritisch denken en standpunten beargumenteren in een debat over evo-devo concepten en evolutionaire theorievorming,
 • nadenken over en werken aan wetenschappelijke theorievorming.
Inhoud
Het maximum aantal plaatsen is 35.
 
Ingangseisen
De cursus Ontwikkelingsbiologie of vergelijkbare kennis is verplicht en de cursus Evolutie 2 wordt sterk aanbevolen.
 
Studiepad
Deze cursus maakt deel uit van de studiepaden Ontwikkelingsbiologie (OB) en Evolutiebiologie (EB).
 
Leerdoelen
Aan het einde van de cursus kun je:
 • uitleggen wat de relaties tussen evolutie en ontwikkeling zijn,
 • uitleggen hoe moleculaire evo-devo processen werken,
 • omschrijven hoe genregulatie een sleutelrol speelt in lichaamsbouwplannen en morfologische vernieuwingen,
 • omschrijven hoe epigenetica een rol speelt in ontwikkeling, evolutie en ziektes,
 • wetenschappelijk bewijs verzamelen om betogende argumenten op te stellen,
 • uiteenzetten wat de huidige discussies zijn omtrent evolutionaire theorie,
 • eco-evo-devo kennis gebruiken bij het bepalen van levenswetenschappelijke definities en het beantwoorden van filosofische levensvragen.
 
Vaardigheden
 • complexe evolutionair-ontwikkelingssystemen begrijpen en bediscussiëren,
 • primaire artikelen lezen en beoordelen,
 • essay schrijven over een evo-devo onderwerp,
 • argumenteren en betogen in wetenschappelijke teksten,
 • kritisch denken en standpunten beargumenteren in een debat over evo-devo concepten en evolutionaire theorievorming,
 • nadenken over en werken aan wetenschappelijke theorievorming.
 
Inhoudsbeschrijving
Het doel van deze cursus is om studenten kennis te laten maken met de belangrijkste onderwerpen van een relatief nieuwe discipline; evolutionaire ontwikkelingsbiologie (evo-devo). Deze discipline brengt de ontwikkelingsbiologie in een evolutionaire context en verheldert hoe ontwikkelingsprocessen evolutie sturen. De kennis uit dit vakgebied draagt bij aan het beantwoorden van vragen over de geschiedenis van het leven, onze plaats in de wereld, het evolueren van lichaamsbouwplannen en de effecten van de omgeving op de embryonale ontwikkeling en menselijke gezondheid.
In deze, voornamelijk theoretische, cursus leert de student hoe evo-devo onderwerpen aansnijdt die een combinatie zijn van klassieke evolutietheorie, embryologie, moleculaire biologie en ecologie. Hoorcolleges hierover zullen worden gevolgd door analyse en bespreking van onderzoeksartikelen, waarin de moleculaire basis van evo-devo processen zal worden besproken. De student leert ook hoe de omgeving en genregulatie het fenotype bepalen en hoe dit invloed heeft op de ontwikkeling, bouwplannen van organismen, evolutie van nieuwe morfologische eigenschappen, micro-evolutie en macro-evolutie. Daarnaast gaan we nog verder door te kijken naar de huidige evolutietheorie (the Modern Synthesis) en een mogelijke toekomstige variant (the Extended Evolutionary Synthesis). De ideeën achter wetenschappelijke theorievorming zullen worden besproken en bediscussieerd aan het einde van de cursus.
 
Werkvormen en bijbehorende inhoud
Het eerste gedeelte van de cursus (week 1-6) bestaat uit hoorcolleges, begeleid met artikeldiscussies in werkcolleges en zelfstudie. In week 7 volgt dan een digitale toets. In de tweede helft (week 7-10) word je begeleid naar een mondeling debat door middel van het schrijven van een voorbereidend essay, en het oefenen van argumentatievaardigheden tijdens tutorials, waarop je peer feedback krijgt van medestudenten. Hierdoor leer je wetenschap te bedrijven door te argumenteren en na te denken over wetenschappelijke theorievorming. Veel van de benodigde informatie, zoals roosters en opdrachten, krijg je via Blackboard.
 
Toetsing
Er is een digitale, theoretische toets halverwege de cursus. Voor de toets moet hoger dan een 5,5 worden gehaald. Verder word je beoordeeld op je inzet tijdens de werkcolleges, je schriftelijke essay en het afsluitende debat.
 
Actieve deelname aan de hoorcolleges is aanbevolen. Deelname aan de werkcolleges en debat tutorials is verplicht en geldt als inspanningsverplichting.
 
Onderdeel             Beoordeling                                       % van eindcijfer
Tentamen             Individueel theoretisch toets              50%
Werkcolleges        Individuele pitch en inzet                   20%
Essay                    Groepsbeoordeling betoog                 20%
Debat                   Individuele beoordeling                     10%
 
Studiemateriaal
Tijdens de cursus maken we gebruik van:
 • Blackboard voor cursusinformatie, rooster, hand-outs, materialen,
 • kopieën van artikelen via internet of UBU.
Er is geen verplicht leerboek, maar de volgende boeken geven een goede achtergrond:
 • “Evolution, a Developmental Approach”, van Wallace Arthur,
 • “Ecological Developmental Biology”, van Scott Gilbert,
“Evolution, the Extended Synthesis”, van Massimo Pigliucci.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
De cursus Ontwikkelingsbiologie of vergelijkbare kennis is verplicht en de cursus Evolutie 2 wordt sterk aanbevolen.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
“Evolution, A Developmental Approach”, van Wallace Arthur
Boek
“Ecological Developmental Biology”, van Scott Gilbert
Boek
“Evolution, the Extended Synthesis”, van Massimo Pigliucci
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English