SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3EUKA09
B-B3EUKA09
Moleculaire eukaryote microbiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3EUKA09
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. L.G. Lugones
Telefoon+31 30 2533016
E-maill.g.lugones@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. L.G. Lugones
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.G. Lugones
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.A.B. Wosten
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
In deze cursus wordt het belang van eukaryote micro-organismen in de natuur en voor de mens behandeld. Centraal staan de moleculaire mechanismen die deze micro-organismen gebruiken om te functioneren. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van biologisch onderzoek en het presenteren van resultaten van je zelf of van anderen.
Aan het einde van de cursus kun je:
 • de rol van eukaryote micro-organismen in de natuur, wetenschap en industrie aangeven en uitleggen hoe wetenschappelijk onderzoek bijdraagt tot het begrip en uitbouwen van deze rol,
 • de moleculaire en cellulaire opbouw en mechanismen van eukaryote micro-organismen met elkaar vergelijken,
 • moleculaire technieken die gebruikt worden in het onderzoek naar micro-organismen op schrift en in de praktijk toepassen,
 • primaire literatuur over eukaryote micro-organismen analyseren en presenteren,
 • een onderzoekscyclus verrichten,
 • je eigen onderzoek of dat van anderen mondeling presenteren en schriftelijk samenvatten
Vaardigheden
 • Uitvoeren onderzoekscylus,
 • Mondelinge rapportage in het Nederlands,
 • Het bijhouden van een labjournaal,
 • Lezen wetenschappelijk artikel, verwerken literatuur.
Inhoud
Ingangseisen/uitsluitingen
Deze cursus kun je niet doen als je Eukaryote microbiologie gevolgd hebt (zelfde inhoud). De cursus Moleculair genetische onderzoekstechnieken is een ingangseis voor deze cursus, de cursus Microbiële interacties is gewenst. Studenten met vergelijkbare kennis kunnen ook toegelaten worden.

Studieadviespad
De cursus is onderdeel van het studiepad Microbiologie maar past ook in andere studiepaden. De cursus is een voorbereiding op de masterprogramma’s Molecular and Cellular Life Sciences, Environmental Biology en Infection and Immunity.

Inhoud
Eukaryote micro-organismen zijn enorm divers. Zij behoren tot verschillende rijken binnen het domein van de eukaryoten en zijn talrijk qua aantal soorten en individuen. Eukaryote micro-organismen vervullen een dominante rol in de natuur. Zo zijn zij primaire producenten, opruimers van organisch en anorganisch materiaal, symbionten of ziekteverwekkers. Daarnaast bieden eukaryote micro-organismen of hun componenten ons ongekende mogelijkheden tot het gebruik in industriële processen, in de geneeskunde en bij het verbeteren van het milieu. Kortom, bewust of onbewust voeren we dagelijks strijd met deze micro-organismen of maken juist van hen gebruik.
Middels fundamenteel onderzoek zijn talrijke moleculaire mechanismen opgehelderd die verklaren hoe een eukaryote micro-organisme functioneert. Het is gebleken dat veel van deze mechanismen ook voorkomen in complexere systemen zoals planten, dieren en de mens, waardoor eukaryote micro-organismen belangrijke modelsystemen zijn geworden voor onderzoek naar het functioneren van de levende cel.
De cursus begint met een introductie van de eukaryote microorganismen aan de hand van de “tree of life”. Het belang van deze organismen in de natuur en de mens wordt behandeld. Moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan het functioneren van eukaryote micro-organismen zullen worden behandeld aan de hand van een aantal modelorganismen die behoren tot verschillende rijken. Hoe moleculair onderzoek wordt verricht aan eukaryote micro-organismen zal worden uitgelegd aan de hand van methoden die worden toegepast in het schimmelonderzoek.
In de tweede deel van de cursus wordt een onderzoekscyclus in de praktijk doorgelopen. Om de student voor te bereiden op de onderzoeksmaster, wordt gewerkt met een opdracht, een protocollen bundel en daar waar nodig multimediale uitleg. De student zal zoveel mogelijk zijn eigen onderzoeksopzet moeten vormgeven. Daarom ontbreekt een practicum handleiding.
 
Werkvormen
Hoor en werkcolleges, COO, zelfstudie, literatuuropdracht, ministage
 
Toetsing
De cursus is voldoende afgerond als een voldoende is behaald voor zowel het tentamen als het practicum.
Het eindcijfer wordt bepaald door het tentamen (60%) en de beoordeling van het practicum/ministage (40%).
 
Studiemateriaal
 • Het collegedictaat Eukaryote Microbiologie,
 • Een labjas
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Block 3 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
Voorkennis
Deze cursus kun je niet doen als je Eukaryote microbiologie gevolgd hebt (zelfde inhoud). De cursus Moleculair genetische onderzoekstechnieken is een ingangseis voor deze cursus, de cursus Microbiële interacties is gewenst. Studenten met vergelijkbare kennis kunnen ook toegelaten worden.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Dictaat
Het collegedictaat Eukaryote Microbiologie,
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English