SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3EMP19
B-B3EMP19
Empathie voor Biologen, Juristen en Gedragswetenschappers
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3EMP19
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. E.H.M. Sterck
Telefoon+31 30 2535405
E-maile.h.m.sterck@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E.H.M. Sterck
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Cursusdoelen
Leerdoelen
Kennis:
  • Studenten maken kennis met de betekenis en het belang van empathie in de beroepsuitoefening van juristen, biologen en gedragswetenschappers.
  • Studenten maken kennis met de complexiteit van het empathisch proces, definities en onderzoekstradities binnen de verschillende disciplines (rechten, biologie en sociale wetenschappen)
  • Studenten leren monodisciplinaire kennis te integreren tot interdisciplinaire kennis en dit toe te passen in het ontwikkelen van interdisciplinair onderzoek.
Vaardigheden:
  • Studenten krijgen ervaring met kritisch denken, reflectie en samenwerking met studenten uit andere disciplines.
  • Studenten krijgen ervaring met het presenteren en reviewen van interdisciplinair onderzoek.
Houding:
  • Studenten leren open te staan voor concepten en aanpak uit andere disciplines
Inhoud
De capaciteit van deze cursus is 30 bachelor-studenten: 10 biologen, 10 sociaal wetenschappers en 10 juristen.
 
Ingangseisen
Gevorderde bachelor studenten.

Inhoud
Empathie, oftewel inlevingsvermogen, speelt een centrale rol in veel facetten van ons sociaal-maatschappelijk leven. Begrip voor andermans gedachten en het delen van emoties werkt verbindend en brengt mensen bij elkaar. Misvattingen over de gevoelens van anderen kunnen problemen veroorzaken in de communicatie en al snel leiden tot conflict. Empathie is niet uniek menselijk. Primitieve vormen van empathie (imitatie) en hogere vormen van empathisch gedrag (helpen en troosten) zien we bijvoorbeeld ook bij chimpansees, olifanten en honden. Maar wat verstaan we precies onder empathie, wat is het belang en hoe is het te meten? In deze interdisciplinaire cursus rond het thema empathie gaan studenten biologie, rechten en sociale wetenschappen met elkaar in debat. Studenten benaderen dit soort vragen vanuit hun eigen discipline en maken kennis met de denk- en werkwijzen uit andere disciplines. Door intensieve samenwerking tussen studenten in de werkcolleges en in gezamenlijke onderzoeksplannen kunnen theoretische inzichten, methoden en onderzoekstechnieken uit de verschillende disciplines met elkaar worden vergeleken, gecontrasteerd en geïntegreerd tot innovatieve kennis en toegepast in interdisciplinair onderzoek
 
Toetsing
Individuele opdrachten: 35%
Onderzoeksplan: 30%
Individuele presentatie deel onderzoeksplan: 20%
Review onderszoeksplan andere groep: 15%
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
biologen, juristen en gedragswetenschappers: gevorderde bachelor studenten
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Presentatie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English