SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3EMNA16
B-B3EMNA16
Natuurgebaseerd ontwerpen
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3EMNA16
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. P. Krijgsheld
Telefoon0655234412
E-mailP.Krijgsheld@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.H. Appelman
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. Krijgsheld
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. Krijgsheld
Overige cursussen docent
Docent
M. Roobeek
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 23-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Cursusdoelen 
Studenten kunnen aan het einde van deze cursus:
 • een gegeven probleemstelling in haar context analyseren.
 • een plan van aanpak opstellen voor het opstellen van een innovatieadvies. (TRL 0 en 1)
 • een bureaustudie uitvoeren in teamverband waarbij ook niet-academische bronnen geraadpleegd worden.                   
 • onderzoeksresultaten vertalen naar een gegeven context en hieruit een advies en of innovatie(strategie) formuleren.
 • hun advies doelgroepgericht communiceren aan hun opdrachtgever.
 • samenwerken in een team met een duidelijke onderlinge rolverdeling.
 • zelfstandig bepalen welke vaardigheden zij verder willen ontwikkelen en hiervoor een leertraject ontwerpen en uitvoeren.
 • de verschillende fases in natuur gebaseerd ontwerpen beschrijven en de eerste 2 stappen (scoping & creating) toepassen.
 • aangeven en reflecteren op: samenwerken, werken met een opdrachtgever’ en het komen tot een gezamenlijk advies/innovatie rapport met duurzaamheid / leren van de natuur als uitgangspunt.
 • de kern (keymessage) van de probleemstelling, aanpak en advies in een presentatie en pitch weergeven voor, respectievelijk de opdrachtgever en een breed publiek. 
NB: Samenwerking maakt dus een expliciet onderdeel uit van de cursus, daar word je ook op beoordeeld.


Vaardigheden: 
 • Ontwerpen en Communiceren
 • Zelfstandig bestuderen van leerstof,
 • Analyseren en gebruiken van primaire literatuur,
 • Planning
 • Kritisch denken, samenwerken en overleg,
 • Samenwerken met stakeholders,
 • Interviewen van experts,
 • Schriftelijk rapportage van een advies/innovatie,
 • Mondelinge rapportage en verdediging van het ontwerp/ innovatie
 • Zelfreflectie
Inhoud
Ingangseisen:

Het behaald hebben van de niveau 2 cursussen Innovatie met Biomimicry* en de Cel of vergelijkbare kennis. Studenten die reeds Emulating nature of Wetenschapper in advies hebben gevolgd, zijn uitgesloten van deelname. De cursus staat behalve voor derdejaars studenten Biologie ook open voor studenten van andere bèta-bacheloropleidingen. BMW studenten kunnen zich voor deze cursus inschrijven door een mail te sturen naar studiepunt Biologie; science.bio.ba@uu.nl. 


Inhoud:
Natuurgebaseerd ontwerpen, is het ontwerpen waarbij je inspiratie uit de natuur haalt voor duurzame en toepasbare oplossingen. Biomimicry is een voorbeeld van natuurgebaseerd ontwerpen waarin je actief kennis uit de natuur zoekt. Biomimicry is o.a.het nabootsen van lessen uit de natuur. Voor een opdrachtgever zal een product, dienst of combinatie  ontworpen worden, waarbij wordt verwacht dat dit product:
 • Minder grondstoffen en energie zal gebruiken;
 • Makkelijk te recyclen of her te gebruiken is en;
 • Meerwaarde voor producent en consument over een (veel) langere periode genereert.
In deze cursus zul je een aantal stappen van de ontwerpcyclus “Challenge to Biology” doorlopen, en leer je de uitkomsten te evalueren en daarnaast te reflecteren op ontwerpproces en uitkomsten. Het ontwerp/ advies of innovatie zul je in groepsverband opstellen.
 
Werkvormen en opbouw van de cursus:
De cursus zal grotendeels samen worden gegeven met de cursus Wetenschapper in Advies (B-B3WEAD09).  In de cursus staat een ontwerpopdracht voor een echte opdrachtgever centraal. Er worden workshops aangeboden om je opdracht goed te kunnen voltooien Aanwezigheid bij deze workshops is verplicht, evenals de online voorbereiding voor deze workshops is verplicht.. We proberen tijdens de workshops de relatie te leggen met de opdracht waaraan jouw groep werkt. Aan het eind van de opdracht zal de ontwerpcyclus ook geëvalueerd worden.
Het Persoonlijk Ontwikkelplan bevat een plan met leerdoelen die je tijdens de curus wilt ontwikkelen, maar ook een zelfreflectie op het proces van het behalen (of de inspanning) om deze leerdoelen te halen. Ook reflecteer je op het samenwerken, en het proces van het komen tot een adviesrapport en welke methoden of eigenschappen daarvoor belangrijk zijn.

De cursus is theoretisch. De werkvormen zijn colleges, werkcolleges/workshops afgewisseld met in groepsverband en zelfstandig werken aan de eindopdracht 

Beoordeling
 • Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de individuele opdrachten (25%) en groepsopdrachten (75%).
 • Individueel wordt beoordeeld: Persoonlijk ontwikkelplan met reflectie essay op innovatie en proces (15%) inzet en aanwezigheid tijdens de cursus (5%) en managementsamenvatting (5%);
 • Voor de groepsopdracht krijgt je een individuele score gebaseerd is op vier onderlinge beoordelingen tijdens cursus. Hieronder vallen de onderdelen: Plan van aanpak (10%); Ontwerp/adviesrapport (50%) en de eindpresentatie (15%).
 • Alle onderdelen moeten minimaal een 5 scoren of afgesloten worden met een pass om het vak succesvol af te ronden.
Opdracht Individueel/groep  Weging
Zelftoets Life’s principles Individueel Pass/ non pass system
Persoonlijk Ontwikkelplan (3 onderdelen) Individueel 15%
Plan van aanpak Projectgroep 10 %
Ontwerp/adviesrapport Projectgroep 50 %
Eindpresentatie en pitch Projectgroep 15%
Managementsamenvatting Individueel 5 %
Aanwezigheid en inzet   Individueel 5 %
Onderlinge beoordelingen (viermaal) Individueel % over het cijfer van de projectgroep*
*De cursusleiding gebruikt de onderlinge beoordelingen als richtlijn en hoeft deze niet één op één over te nemen.

Studiemateriaal:
 • Aanbevolen: Biomimicry Resource Handbook 2014 van Baumeister, Dayna, PhD., ISBN/EAN 97815056346
Ingangseisen
 
Je moet voldoen aan de volgende eisen:
•             Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
•             Ingeschreven voor een andere opleiding dan: Student Sciences

Voorkennis
 
De cursus staat behalve voor derdejaars studenten Biologie ook open voor studenten van andere bèta-bacheloropleidingen. Studenten die reeds Wetenschapper in Advies hebben gevolgd, zijn uitgesloten van deelname.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Ingangseisen: De cursus staat behalve voor derdejaars studenten Biologie ook open voor studenten van andere bèta-bacheloropleidingen. BMW studenten kunnen zich voor deze cursus inschrijven door een mail te sturen naar studiepunt Biologie; science.bio.ba@uu.nl.
Studenten die reeds Emulating nature of Wetenschapper in advies hebben gevolgd, zijn uitgesloten van deelname.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Biomimicry Resource Handbook 2014 van Baumeister, Dayna, PhD., ISBN/EAN 978150563464
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Presentatie

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English