SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3EMNA16
B-B3EMNA16
Natuurgebaseerd ontwerpen
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3EMNA16
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. P. Krijgsheld
Telefoon0655234412
E-mailP.Krijgsheld@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.H. Appelman
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. Krijgsheld
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. Krijgsheld
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen: 
Aan het einde van deze cursus:
 • leer je in groepsverband op grond van literatuuronderzoek en brainstorming een toepassing/ontwerp te bedenken voor een opdrachtgever, dit wetenschappelijk te onderbouwen en schriftelijk en mondeling te presenteren,
 • begrijp je hoe verschillende wetenschapsdisciplines samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen,
 • kun je een plan van aanpak opstellen voor een opdracht van een opdrachtgever,
 • kun je zelfstandig betpalen welke vaardigheden je zelf wilt ontwikkelen en hiervoor een leertraject ontwerpen, uitvoeren en analyseren,
 • kun je een gegeven probleemstelling in zijn context analyseren
 • kun je samenwerken in een team met duidelijke onderlinge rolverdeling,
 • kun je onderzoeksresultaten vertalen naar een oplossing voor een innovatie,
 • begrijp je hoe je natuur gebaseerd kunt ontwerpen, volgens de ‘Challenge to Biology’ cycle,
 • is in staat te reflecteren over de maatschappelijke en ethische consequenties van biologisch onderzoek en kan zijn/haar mening met argumenten onderbouwen
 • kun je je de kern (keymessage) van de innovatie in een pitch weergeven voor een breed publiek. 
 
Vaardigheden: 
 • Ontwerpen en Communiceren
 • Zelfstandig bestuderen van leerstof,
 • Analyseren en gebruiken van primaire literatuur,
 • planning,
 • kritisch denken, samenwerken en overleg,
 • samenwerken met stakeholders
 • interviewen van experts
 • schriftelijk rapportage van een innovatie
 • mondelinge rapportage en verdediging van het ontwerp
 • zelfstandig bepalen welke vaardigheden jij verder wil ontwikkelen en hiervoor een leertraject ontwerpen en uitvoeren.
Inhoud
Ingangseisen: Het behaald hebben van de niveau 2 cursussen Innovatie met Biomimicry* en de Cel of vergelijkbare kennis. Studenten die reeds Emulating nature of Wetenschapper in advies hebben gevolgd, zijn uitgesloten van deelname.
 
Studiepad: Natuurgebaseerd ontwerpen sluit vooral aan bij de studiepaden BioGeinspireerdeTechnologie (BIT), en Communicatie  of een ander studiepad met interesse in natuurgebaseerd ontwerpen, groepswerk en duurzaamheid

Inhoud:
Natuurgebaseerd ontwerpen, is het ontwerpen waarbij je inspiratie uit de natuur haalt voor duurzame en toepasbare oplossingen. Biomimicry is een voorbeeld van natuurgebaseerd ontwerpen waarin je actief kennis uit de natuur zoekt, voordat je gaat ontwerpen, innoveren of onderzoeken. Biomimicry is dus het bewust navolgen van lessen uit de natuur. Voor een opdrachtgever zal een product, dienst of combinatie ontworpen worden (geïnspireerd vanuit de natuur) dat naadloos in een natuurlijk systeem past. Hierbij wordt verwacht dat dit product:
 • Minder grondstoffen en energie zal gebruiken;
 • Makkelijk te recyclen of her te gebruiken is en;
 • Meerwaarde voor producent en consument over een (veel) langere periode genereert.
In deze cursus leer je de ontwerpcyclus “Challenge to Biology” helemaal te doorlopen, de uitkomsten te evalueren en te reflecteren op ontwerpproces en uitkomsten. Daarnaast leer je een goede elevator pitch te geven, maar zul je ook het ontwerp mondelinge en schriftelijke presenteren.
 
Werkvormen en opbouw van de cursus:
In de cursus staat een ontwerpopdracht voor een echte opdrachtgever centraal. Er worden workshops aangeboden om je opdracht goed te kunnen voltooien. Online voorbereiding van deze workshops is verplicht. We proberen tijdens de workshops de relatie te leggen met de opdracht waaraan jouw groep werkt. Aan het eind van de opdracht zal de ontwerpcyclus ook geëvalueerd worden.
De cursus is theoretisch. De werkvormen zijn colleges, werkcolleges/workshops afgewisseld met in groepsverband en zelfstandig werken aan de eindopdracht.

Toetsing:
 • Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de individuele opdrachten (30%) en groepsopdrachten (70%).
 • Individueel wordt beoordeeld: het reflectie essay op innovatie en proces (10%); Persoonlijk ontwikkelplan (20%);
 • Voor de groepsopdracht krijgt je een individuele score gebaseerd is op vier onderlinge beoordelingen tijdens cursus. Hieronder vallen de onderdelen: Plan van aanpak (10%); Ontwerprapport (50%) en de eindpresentatie (15%).
 • Alle onderdelen moeten minimaal een 5 scoren of afgesloten worden met een pass om het vak succesvol af te ronden.
 
Opdracht Individueel/groep  Weging
Essay Individueel 10%
Persoonlijk Ontwikkelplan Individueel 20%
Plan van aanpak Projectgroep 10%
Ontwerprapport Projectgroep 50%
Eindpresentatie Projectgroep 15%
Onderlinge beoordelingen (vier maal) Individueel % over het cijfer van de projectgroep*
*De cursusleiding gebruikt de onderlinge beoordelingen als richtlijn en hoeft deze niet één op één over te nemen.
 
Studiemateriaal:
 • Electronische syllabus, 2 weken voor de cursus begint is de literatuur toegankelijk.
 • Aanbevolen: Biomimicry Resource Handbook 2014 van Baumeister, Dayna, PhD.,ISBN/EAN 978150563464
Ingangseisen
Voorkennis
Het behaald hebben van de niveau 2 cursussen Innovatie met Biomimicry* en de Cel of vergelijkbare kennis. Studenten die reeds Emulating nature of Wetenschapper in advies hebben gevolgd, zijn uitgesloten van deelname.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Syllabus
Electronische syllabus, 2 weken voor de cursus begint is de literatuur toegankelijk.
Boek
Biomimicry Resource Handbook 2014 van Baumeister, Dayna, PhD., ISBN/EAN 978150563464
Werkvormen
Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English