SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2OBI07
B-B2OBI07
Ontwikkelingsbiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B2OBI07
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. S.I. The
E-mails.i.the@uu.nl
Docenten
Docent
dr. W.J.A.G. Dictus
Overige cursussen docent
Docent
B.K.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.I. The
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.I. The
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.A.M. Thomas
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 t/m 21-08-2018
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kun/heb je:
  • inzicht in de embryonale ontwikkeling van de gangbare modelsystemen in de ontwikkelingsbiologie (muis, zebravis, Xenopus, Drosophila en C. elegans),
  • inzicht in de wijze waarop de moleculair genetische informatie, die in het DNA is opgeslagen, wordt gedecodeerd en vertaald in de contouren van het bouwplan van een embryo, de bevruchting van eicellen, de rol van asymmetrische delingen van embryo’s, de differentiatie van weefsels, de vorming van organen en de uitgroei van het embryo tot een volwassen individu, en de relatie tussen ontwikkelingsbiologie en evolutie,
  • verklaren hoe verstoringen in de bovengenoemde processen kunnen leiden tot ziekten met een ontregeling van celgroei of celdifferentiatie en tot erfelijk bepaalde ontwikkelingsstoornissen,
  • minimaal 3 recente artikelen op een van de gebieden van de ontwikkelingsbiologie helder samen te vatten in de vorm van een essay en via peer-review een essay van anderen te voorzien van feedback.
Vaardigheden
Bibliotheekgebruik, selecteren en verwerken literatuur, lezen wetenschappelijk artikel, hanteren biologische variabiliteit, omgaan met complexe systemen, wetenschappelijke discussie, beargumenteren standpunten, schriftelijke rapportage in het Nederlands of Engels, microscoopgebruik, dissectievaardigheden, ethisch bewustzijn, kritisch denken, peer-review en samenwerken.
 
Inhoud
Ingangseisen
Voor studenten van de bachelorBachelor Biologie de cursussen ‘Moleculaire Biologie’ en ‘Biologie van Dieren’, voor de studenten van de bachelorBachelor Biomedische Wetenschappen de cursussen ‘Cellen’, ‘Organisme’Organisme en ‘Moleculaire Biologie van de Cel’ en voor de studenten van de bachelorBachelor Molecular Life Sciences de cursussen ‘Moleculaire celbiologie’ en ‘Functionele Biologie’Biologie. In alle gevallen geldt dat de genoemde cursussen met een voldoende zijn afgesloten. Bij de practica wordt voortgebouwd op de theoretische en praktische ervaring van de cursussen ‘Biologie van Dieren’ (Biologie) of ‘Weefsels’ (Biomedische wetenschappen). Indien studenten niet voldoen aan de ingangseisen, kan door de coördinator extra stof worden opgegeven die voorafgaand aan het blok bestudeerd dient te worden.
LET OP: Gedurende deze cursus zijn er verplichte onderdelen waarbij gewerkt wordt met levend dierlijk materiaal.
 
Studiepad
De cursus is voornamelijk onderdeel van het studiepad Ontwikkelingsbiologie, maar is ook geschikt om te volgen indien je het studiepad Celbiologie volgt.

Inhoudsbeschrijving en onderwijsvormen
Tijdens de cursus worden aan de hand van een aantal veelgebruikte vertebrate en invertebrate modelsystemen de volgende aspecten behandeld: klievingen, gastrulatie, neurulatie, organogenese, het ontstaan van de lichaamsassen, positionele informatie, Hox-genen, mesodermvorming, celdifferentiatie, celmigratie, recombinant/knock-out/transgene dieren, de moleculair-genetische regulatie van gecoördineerde ontwikkeling, evolutie van de ontwikkeling van vertebraten. Naast de normale ontwikkeling besteed je tijdens de cursus aandacht aan afwijkingen die bij de ontwikkeling kunnen optreden.
In een zestal practica bekijk je levende embryo’s van de kip en zebravis en preparaten van embryo’s van de kip, zebravis en hamster. Het ontstaan van het embryonale kraakbeenskelet van de kip maak je zelf zichtbaar door dissectie van kippenembryo’skippenembryo’s en een kleurings­procedure.
Naast hoorcolleges en practica volg je nabesprekingen van hoorcolleges en practica, computer­practica en gestructureerde zelfstudie. Daarbij word je ondersteund via BlackBoard waar recente hand-outs van de colleges, zelftesten, uitslagen, een oefententamen en andere informatie te vinden is.
Je krijgt instructie van bibliotheekmedewerkers bij het zoeken van gegevens in wetenschappelijke databestanden.. Hieraan gekoppeld schrijf je in een groepje van vier studenten een essay over een onderwerp dat gebaseerd is op een van de onderwerpen uit de ‘Milestones in Developmental Biology’ (publicatie Nature, juli 2004).
 
Toetsing
Verplicht zijn: deelname aan toetsen, voorcolleges van practica, practica, computerpractica, werkcolleges, als mede aan het eerste hoorcollege, de colleges over het essay en het ethiekcollege, ook voor recidivisten. De hoorcolleges zijn niet verplicht maar wel zéér aan te raden. Een vervangende opdracht wordt gegeven bij afwezigheid bij een verplicht onderdeel.
Het eindcijfer van de cursus wordt voor 80% bepaald door een drietal toetsen. De zwaarte van deze toetsen is gelijk. De literatuuropdracht telt voor 20% mee. Het minimale cijfer van elke toets en essay moet een 5 zijn en het gemiddelde van de toetsen minimaal 5,5 om te slagen. Indien het eindcijfer gelijk aan 4 of tussen 4 en 5 is, moeten alle drie de toetsen opnieuw gedaan worden.
 
Studiemateriaal
  • Het boek ‘Principles of Development’ van Wolpert, Tickle & Arias (5e druk).
  • De cursushandleiding, waarin de practica opdrachten worden gemaakt.
  • Snijset, kleurpotloden, gum.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor één van de volgende opleidingen:
- Biologie
- Scheikunde
Voorkennis
Voor studenten van de bachelorBachelor Biologie de cursussen ‘Moleculaire Biologie’ en ‘Biologie van Dieren’, voor de studenten van de bachelorBachelor Biomedische Wetenschappen de cursussen ‘Cellen’, ‘Organisme’Organisme en ‘Moleculaire Biologie van de Cel’ en voor de studenten van de bachelorBachelor Molecular Life Sciences de cursussen ‘Moleculaire celbiologie’ en ‘Functionele Biologie’Biologie. In alle gevallen geldt dat de genoemde cursussen met een voldoende zijn afgesloten.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Bij de practica wordt voortgebouwd op de theoretische en praktische ervaring van de cursussen ‘Biologie van Dieren’ (Biologie) of ‘Weefsels’ (Biomedische wetenschappen). Indien studenten niet voldoen aan de ingangseisen, kan door de coördinator extra stof worden opgegeven die voorafgaand aan het blok bestudeerd dient te worden.
LET OP: Gedurende deze cursus zijn er verplichte onderdelen waarbij gewerkt wordt met levend dierlijk materiaal.
Verplicht materiaal
Boek
Het boek ‘Principles of Development’ van Wolpert & Tickle (5e druk),
Aanbevolen materiaal
Diverse
Grinder, lab coat, color pencils, Eraser
Software
Cytoscape (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English