SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2NADU11
B-B2NADU11
Natuurbehoud, duurzaamheid en plantendiversiteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B2NADU11
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonR.W. Vaessen, MSc
E-mailR.W.Vaessen@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
G.A. Kowalchuk
Overige cursussen docent
Docent
drs. V.P.A. Lukkien
Overige cursussen docent
Docent
drs. E.T. Pos
Overige cursussen docent
Docent
G. Steur, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
R.W. Vaessen, MSc
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen en vaardigheden
In deze cursus doe je kennis op over:
 • Verschillende wetenschappelijke benaderingen betreffende de concepten natuurbehoud en duurzaamheid;
 • Hoe je de concepten natuurbehoud en duurzaamheid in verband kan brengen met toegepaste natuurbeschermingsmaatregelen op lokaal, nationaal en internationaal niveau;
 • Plantendiversiteit, zich uitend in plantensoorten, familie-indelingen, bloembestuiving en zaadverspreiding, in evolutionaire context;
 • De aard en de gevolgen van processen als habitatverlies, overexploitatie, fragmentatie, klimaatverandering, en introductie van exotische soorten;
 • Wat de kennisvelden en vaardigheden zijn die biologen dienen te bezitten, om (later) actief te kunnen worden binnen het werkveld van natuurbehoud en duurzaamheid;
 Tevens leer je een aantal vaardigheden:
 • Determineren van planten met behulp van de Flora
 • Kenmerkpatronen van plantensoorten, zowel levend als herbariummateriaal op een botanische en wetenschappelijke manier beschrijven en interpreteren
 • Het interpreteren van deze kenmerkpatronen en het in verband brengen ervan met taxonomische (familie) en functionele (co-evolutionaire) relaties en ecologische aanpassingen
 • Het in groepsverband werken
 • Het maken en presenteren van een wetenschappelijke poster
 • Netwerken met organisaties die actief zijn op het gebied van Natuurbehoud, Duurzaamheid en Plantendiversiteit.
Inhoud
Ingangseisen
De cursus Biologie en ecologie van planten is verplicht.
 
Studiepad : De cursus is kerncursus van het studiepad Ecologie en Natuurbeheer. De cursus bouwt voort op de kennis van de niveau 1 cursussen Evolutie en biodiversiteit, Biologie en ecologie van planten en Ecologie en vormt een goede voorbereiding op de niveau 3 cursussen Biodiversiteit en landschap en Internationaal natuurbeheer
 
Inhoud
Tijdens deze cursus zal aan de hand van het plantenrijk het begrip biodiversiteit, het verlies en de achteruitgang van soorten en de gevolgen hiervan nader worden toegelicht. Vervolgens wordt dit in verband gebracht met natuurbehoud en duurzaamheid.
 
De cursus omvat 4 hoofdonderdelen:
 • Tijdens colleges, practica en bezoeken aan de Botanische Tuinen maak je kennis met (co-)evolutionaire relaties binnen het plantenrijk, de variatie binnen en de verschillen tussen belangrijke plantenfamilies, hun verspreiding op aarde, ecologische/ economische betekenis en bedreigingen.
 • Samen met verschillende docenten die actief zijn in zowel de wetenschap als de praktijk werk je tijdens workshops de concepten natuurbehoud en duurzaamheid in relatie tot biodiversiteit verder uit.
 • Tijdens de gehele cursus werk je aan de Groepsopdracht. In deze opdracht schrijf je een populair wetenschappelijke Wikipediapagina en maak en presenteer je wetenschappelijke poster.
 • De Werkgeversdag. Op deze dag geven vertegenwoordigers van instellingen en organisaties uit het werkveld van natuurbehoud en duurzaamheid de studenten een idee van de kennis en vaardigheden die biologen dienen te hebben om aan het werk te gaan binnen dit werkveld.
 
Onderwijsvormen
Hoorcolleges, practica, workshops, symposia, schrijf- en onderzoeksopdrachten en praktijk-georiënteerde bezoeken aan de Botanische Tuinen.
 
Beoordeling
 • In de laatste week van de cursus vindt een schriftelijke toets over de gehele stof plaats. Deze toets draagt voor 50% bij aan de eindbeoordeling.
 • De Groepsopdracht telt totaal voor 30% mee; waarvan 60% voor de wikipediapagina en 40% voor de poster
 • De aanwezigheid tijdens de cursus en het voldoende maken van de opdrachten tijdens de practica en workshops draagt nog eens voor 20% bij aan het eindcijfer voor de cursus.
 • Voor alle onderdelen (Groepsopdracht, practica en workshops, tentamen) moet een voldoende (5,5) worden gehaald om te slagen voor de cursus.
 • Het onderdeel practica en workshops kan eventueel herkanst worden tijdens de cursus en de onderdelen Review Opdracht en het tentamen in de eerste of tweede week van juli.
Benodigdheden
 • Loep (doublet of triplet, minstens 10x vergroting, géén vergrootglas) prepareerset, en tekenmateriaal (blanco A4tjes, potlood, gum) voor de plantenpractica.
 • De reader van de cursus. De achtergrond literatuur die in de reader wordt aangeboden is tentamenstof.
 • De reader ‘Mondeling en schriftelijk rapporteren tijdens de studie biologie’ versie 2007 (ook verkrijgbaar via de Blackboard-pagina van de cursus).
 • Tijdens de cursus krijgt de student aanvullende opdrachten en achtergrondmateriaal uitgedeeld of via Blackboard.
 • Een laptop wordt aangeraden voor gebruik tijdens practica en workshops.
 • Verplicht: Ruud van der Meijden -Heukels’ Flora van Nederland- (ISBN 9789001583446), Wolters Noordhoff, ±€ 50.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
Voorkennis
De cursus Biologie en ecologie van planten is verplicht of cursussen met vergelijkbare kennis.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Campbell Biology 11th ed. (Pearson), in het bijzonder de hoofdstukken 29, 30, 35 en 56 worden als bekend verondersteld (zelf vooraf bestuderen).
Verplicht materiaal
Reader
-
Boek
De Heukels’ Flora van Nederland, 23 ste druk, door R. van der Meijden, Wolters Noordhoff,
Aanbevolen materiaal
Software
laptop en MS-Office
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English