SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2MAWE14
B-B2MAWE14
Mariene wetenschappen II
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B2MAWE14
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. F. Sangiorgi
E-mailF.Sangiorgi@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Sangiorgi
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Sangiorgi
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. van der Schootbrugge
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 t/m 21-08-2018
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
Kustgebieden zijn uitzonderlijk dynamische omgevingen welke constant veranderen. Er ontstaan unieke ecosystemen door de interactie van land en zee met hoge biodiversiteit en biologische activiteit. Wereldwijd wonen steeds meer mensen in de kustgebieden, met als gevolg dat de kustgebieden en ecosystemen ook worden geconfronteerd met de effecten van menselijk handelen bovenop de natuurlijke veranderingen. Vervuiling, afbraak van habitat en klimaatverandering dragen allemaal bij aan de aantasting van de kust ecosystemen. Voor instandhouding en bescherming van de kustgebieden zijn maatregelen nodig tegen deze hoge mate van verstoring.
In deze cursus leren de studenten over:
 • geologische, morfologische, hydrodynamische, biologische en chemische processen die spelen in verschillende kustsystemen met de nadruk op de Nederlandse situatie ;
 • identificatie en ecologie van karakteristieke organismen van verschillende soorten ecosystemen langs de kust.
 • vergelijkingen van hedendaagse kustmilieus met die uit het (geologische) verleden (via analyses van fossiele organismen in paleomilieus en vroegere kustgebieden),
 • concepten rondom de integratie tussen ecologie / ecosystemen en engineering (ecosysteem engineering),
 • mens-gerelateerde en natuurlijke verstoringen, vragen rondom natuurbehoud.
Vaardigheden
 • lezen, zoeken, selecteren en kritisch verwerken van wetenschappelijke literatuur,
 • Het leren van taxonomische vaardigheden om de belangrijkste microscopische eukaryote primaire producenten in de Nederlandse wateren en de belangrijkste benthos organismen in verschillende typen kustgebieden te identificeren (gebruik van lichtmicroscoop en binoculair microscoop)
 • systematische benadering van problemen; kritisch denken,
 • schriftelijke rapportage en mondelinge presentatie (Engels), opdracht in groepen
 • het plannen van een onderzoeksproject en sampling strategie (gerelateerd aan het veldwerk/excursie) – opdracht in groepen
 • omgaan met complexe mariene ecosystemen, en hun interactie met fysische processen
 • denken op biologische en geologische tijdschalen.
Inhoud
Delen van deze cursus worden in het Engels gegeven
 
Ingangseisen
De cursus Mariene Wetenschappen I of vergelijkbare kennis. Studenten die niet Mariene Wetenschappen I hebben gevolgd moeten contact opnemen met de coördinator om de ingangseisen te bespreken.
 
Studiepad 
Deze cursus is van belang voor studenten die het studieadviespad Marine Wetenschappen, met name voor de track Environmental Biology - Biomarine Sciences. Ook voor studenten Aardwetenschappen en studenten die het studieadviespad Educatie, Communicatie en Management of Ecologie volgen kan dit een waardevolle cursus zijn.

Inhoud
Na een beknopte inleiding, volgen de modules (van één of meerdere weken):
 • geologische, morfologische evolutie van de kustgebieden
 • hydrodynamische, chemische en biologische processen (productiviteit / organische degradatie)
 • biologische en ecologische analyses van verschillende soorten kustmilieus
zandige kust                                                   modderige oever
rotsachtige kust                                              estuaria
zeegras gemeenschappen en schorren (ev. Mangroves)
 • verstoringen en natuurbehoud
 • excursie naar typisch slikken & schorren kustgebied/Veldwerk (1 dag)
Werkvormen
(Werk)colleges, lichtmicroscoop en binoculair practica voor micro/meiobenthos en phytoplankton identificatie, discussiesessies, essay schrijven (Engels), onderzoeksproject schrijven.
 
Toetsing
Aan de eisen voor de cursus is voldaan indien een voldoende is behaald voor
1) het presenteren van onderzoek rondom de excursie, 2) het schrijven van een essay en 3) het tentamen over de gehele stof.
Het eindcijfer wordt respectievelijk gewogen in de verhouding 1:1:2
Het tentamencijfer moet voldoende zijn om het eindcijfer te krijgen
Actieve deelname aan alle hoorcolleges en werkgroepen is verplicht, en opdrachten/uitkomsten worden gecontroleerd. Opdracht excursie en opdracht essay hebben een cijfer (deel van eindcijfer).
 
Studiemateriaal:
 • Garrison T., 2013, “Oceanography; An invitation to Marine Science, 8th or 9th edition, International Edition (ook gebruikt bij Mariene Wetenschappen I),
 • Keiser et al. (2011), Marine ecology: processes, systems, impacts, Oxford (second edition). Het kopen van dit boek is niet verplicht.
 • Literatuur wordt tijdens de cursus aangeboden, o.a. via Blackboard.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor één van de volgende opleidingen:
- Biologie
- Scheikunde
Voorkennis
De cursus Mariene Wetenschappen I of vergelijkbare kennis. Studenten die niet Mariene Wetenschappen I hebben gevolgd moeten contact opnemen met de coördinator om de ingangseisen te bespreken.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Garrison T., “Oceanography; An invitation to Marine Science, 8th or 9th edition, International Edition (wordt ook gebruikt voor Mariene Wetenschappen I),
Boek
Keiser et al. (2011), Marine ecology: processes, systems, impacts, Oxford (second edition).Het kopen van dit boek is niet verplicht. Literatuur wordt tijdens de cursus aangeboden, o.a. via Blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English