SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2CEG16
B-B2CEG16
Cognitie en gedrag
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B2CEG16
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A.M. Schel
E-mailA.M.Schel@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.J.H.M. Duchateau
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.M. Schel
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.M. Schel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.H.M. Sterck
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. de Vries
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
Na afloop van het theoretische deel van deze cursus kan je:
 • onderzoek naar de verschillende cognitieve capaciteiten van organismen uitleggen
 • het biologische concept persoonlijkheid en het onderzoek erover uitleggen en toepassen
 • kritisch evalueren van methodes die cognitieve capaciteiten van dieren testen
Verder heeft de cursus ten doel de synthese van een wetenschappelijke methode zoals beschreven bij de vaardigheden.
 
Vaardigheden
 • analyseren van primaire literatuur
 • bedenken/synthese en beschrijven van wetenschappelijke methode voor een experiment over een cognitieve vaardigheid op basis van literatuur en creativiteit (‘experimental design’), resulterend in:
 • een  verslag (in het Engels) met wetenschappelijke literatuur
 • mondelinge rapportage (in het Engels)
 • inhoudelijke discussie voeren
 • ethisch bewustzijn
Inhoud
Ingangseisen
Niveau 1 cursussen Biologie van dieren en Evolutie en biodiversiteit, of vergelijkbare kennis. Gedragsbiologie en Voortgezette statistiek & R worden sterk aangeraden. Een voldoende resultaat voor de cursus Biologie van dieren (B-B1DIER05) met dissectie is voor het volgen van deze cursus verplicht.

Studieadviespad
De cursus is een kerncursus in het studieadviespad Gedragsbiologie en een vervolg op de cursus Gedragsbiologie die aansluit bij de track Behavioural Ecology in de master Environmental Biologie.
 
Inhoud
De cursus is een verdere verdieping van het gedeelte Gedragsbiologie in de niveau 1 cursus Biologie van dieren en van de niveau 2 cursus Gedragsbiologie.
 
Het hoofdthema van de cursus is cognitieve vaardigheden, van eenvoudige herkenning tot 'theory of mind', afhankelijk van de complexiteit van groepen en omgeving.
De cursus begint met cognitieve ethologie (intentie, deceptie, theory of mind, episodisch geheugen), en vervolgens wordt ‘consciousness’ besproken. Aan bod komen verder communicatie en taal, spatiale oriëntatie, sociaal leren (imitatie, emulatie; innovatie; culturele transmissie en ‘tool use’) en de ‘evolution of mind’. Daarnaast wordt persoonlijkheid bij dieren behandeld.
Het theoretische deel eindigt met een discussie naar aanleiding van het boek ‘Hoe denken dieren’ van Virginia Morell, dat van te voren kritisch gelezen is, en op basis van de kennis opgedaan in de cursus. Hiervoor dient  elke student twee discussievragen per hoofdstuk aan te dragen. De theorie wordt vervolgens getoetst middels een schriftelijk tentamen.
 
Tijdens het tweede deel van de cursus wordt aan de hand van een onderwerp met behulp van literatuur en eigen creatief denken een methode bedacht om een cognitieve capaciteit van een diersoort te onderzoeken (‘experimental design’). Hierover wordt een verslag geschreven en een presentatie gegeven. Door de presentaties van je medestudenten maak je kennis met de verschillende onderzoeksmethoden voor het aantonen van cognitieve vaardigheden bij dieren.
 
Werkvormen
Hoorcolleges, werkcolleges, discussie; verslag, presentaties; zelfstudie, lezen en analyseren van primaire literatuur.
 
Toetsing
Actieve deelname aan de werkcolleges op vrijdagen en aan de presentaties is verplicht,
 • De onderwerpen van de hoorcolleges en bijbehorende werkcolleges worden in een theoretische schriftelijke eindtoets getoetst.
 • Het verslag en de presentaties worden afzonderlijk beoordeeld.
Het eindcijfer van de cursus bestaat uit het cijfer voor de theoretische toets (2/3) en het eindcijfer voor het ‘experimental design’ (1/3) dat is opgebouwd uit het cijfer voor het verslag (2/3) en de presentatie erover (1/3).
Het eindcijfer kan alleen berekend worden als alle deelcijfers voldoende zijn.
 
Studiemateriaal
 • Primaire literatuur
 • Het populair-wetenschappelijke boek:  ‘Hoe denken dieren’ van Virginia Morell, ISBN: 9789460036477 (ebook) 9789460033490, Balans
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
 • Ingeschreven voor een andere opleiding dan
  • Student Sciences
Voorkennis
Niveau 1 cursussen Biologie van dieren en Evolutie en biodiversiteit, of vergelijkbare kennis. Gedragsbiologie en Voortgezette statistiek & R worden sterk aangeraden. Een voldoende resultaat voor de cursus Biologie van dieren (B-B1DIER05) met dissectie is voor het volgen van deze cursus verplicht.
Deze cursus kun je niet volgen als je B-B3CEG05 al behaald hebt.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Reader
Cognitie en Gedrag die je aan het begin van de cursus kunt kopen.
Literatuur
- Primaire literatuur
Boek
‘Hoe denken dieren’ van Virginia Morell, ISBN: 9789460036477 (ebook) 9789460033490, Balans
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Practicum

Presentatie

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English