SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1EXST13
B-B1EXST13
Experiment en statistiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B1EXST13
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. P.A.H.M. Bakker
Telefoon+31 30 2536861
E-mailP.A.H.M.Bakker@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. P.A.H.M. Bakker
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.A.H.M. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
D.M. Baneke
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Hermsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.M. Huistra
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
Eén van de doelen van de cursus is het bekend maken van de studenten met Biologie als experimentele wetenschap. Om dit te bereiken zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis van de Biologie en de experimentele cyclus zal worden doorlopen. Een tweede, hiermee samenhangend doel is een basisniveau statistiek te bereiken voor alle studenten.
Aan het eind van de cursus kun je:
 • een correcte statistische analyse toepassen op onderzoeksdata,
 • biologische vragen zodanig in onderdelen herformuleren, dat je ze binnen een biologisch specialisme kan bestuderen,
 • informatie opzoeken, selecteren, beoordelen, en rangschikken,
 • met behulp van trefwoorden artikelen vinden in elektronische bestanden,
 • een primair artikel analyseren,
 • bewust en kritisch het leerproces van jezelf en medestudenten becommentariëren,
 • een vergadering leiden van medestudenten, kritische vragen stellen, en doelen formuleren,
 • samenwerken met een of meerdere medestudenten bij het opzoeken en presenteren van nieuwe informatie,
 • gerangschikte informatie samenvatten in een essay en poster,
 • een onderzoekscyclus doorlopen (het opstellen en toetsen van een hypothese, het opzetten en uitvoeren van experimenten en het statistisch verwerken van onderzoeksdata),
 • de juiste regels voor verwijzingen naar literatuur en data van anderen toepassen.
Vaardigheden
De belangrijkste vaardigheden die je in de cursus leert en gebruikt, zijn:
 • toepassen statistiek en bijbehorende computervaardigheden
 • systematische benadering van problemen
 • wetenschappelijke discussie
 • bibliotheekgebruik
 • bijhouden labjournaal
 • selecteren, lezen en verwerken van literatuur en andere bronnen
 • creativiteit en probleemoplossend vermogen
 • samenwerken
 • experimentele vaardigheden
Inhoud
Ingangseisen
Toegang tot deze cursus hebben alleen eerstejaarsstudenten van de bachelor Biologie, niet voor bijvakkers.

Studieadviespad
De cursus bereidt voor op niveau 2 en 3 cursussen van de studie Biologie, niet speciaal op specifieke cursussen later in het curriculum.

Inhoudsbeschrijving
De cursus Experiment en Statistiek bestaat uit 3 onderdelen.
 • Statistiek is een onlosmakelijk onderdeel van experimentele wetenschappen en de statistiek in deze cursus geeft iedere student voldoende basis om statistische beginselen in de context van een experiment toe te passen.
 • Het onderdeel Wetenschapsfilosofie & Integriteit geeft inzicht in de achtergronden van de wetenschappelijke methode en van de gedragsregels die gelden bij de toepassing daarvan.
 • ‘Backbone’ van de cursus is het experiment of het project. Hierbij doorloop je de experimenteercyclus; je stelt hypothesen op en je ontwerpt experimenten en voert ze uit. Hierbij heb je beide voorgaande onderdelen nodig.
Werkvormen
De cursus bestaat voor een groot deel uit projectonderwijs gecombineerd met hoorcolleges en werkcolleges over de vakgebieden statistiek en wetenschaps- filosofie. De rode draad van de cursus is het onderzoeksproject aan een biologisch relevant onderwerp. Aan het eind van de cursus presenteren de groepen hun bevindingen.
 
Toetsing
De cursus bevat 3 onderdelen waarvoor je een beoordeling krijgt. Het zijn: Statistiek, Wetenschapsfilosofie en het Experimentele project. Voor de onderdelen Statistiek en Wetenschapsfilosofie is er een toets, en het Experimentele project heeft een aanwezigheidsplicht en wordt beoordeeld aan de hand van algemene inzet en een verslag. Voor Beide toetsen moet minimaal een 5,5 worden gehaald.De Statistiek-toets telt voor 50% mee in het eindcijfer, de toets Wetenschapsfilosofie voor 20%,  en het Experiment voor 30%. Het eindcijfer moet minimaal 5,5 zijn. Indien geen eindcijfer kan worden gegeven of bij een eindcijfer lager dan 4,0 moet de cursus in zijn geheel worden overgedaan.
 
Studiemateriaal
 • BIOLOGY; ‘A Global Approach’ van Campbell, 11e editie, Pearson Education Inc., San Francisco, 2017,
 • The Analysis of Biological Data van M.C. Whitlock & D. Schluter, 2nd edition
 • Cursushandleiding
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
Voorkennis
Toegang tot deze cursus hebben alleen eerstejaarsstudenten van de bachelor Biologie, niet voor bijvakkers.
Verplicht materiaal
Boek
─ BIOLOGY; ‘A Global Approach’ van Campbell, 11e editie, Pearson Education Inc., San Francisco, 2017, ─ The Analysis of Biological Data van M.C. Whitlock & D. Schluter 2e Ed.
Handleiding
─ Cursushandleiding
Software
Microsoft Office 365 (beschikbaar in MyWorkPlace) Excell 2003 and add-ins (software alleen in CLZ) SPSS Statistics (beschikbaar in MyWorkPlace)
Boek
The Analysis of Biological Data van M.C. Whitlock & D. Schluter, 2nd edition
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English