SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202200022
202200022
Actie, Leren en Impact
Cursus informatieRooster
Cursuscode202200022
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoondrs. D. Vlaanderen
Telefoon+31 30 2531275
E-mailD.Vlaanderen@uu.nl
Docenten
Docent
S.M.A. Kruiper, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. D. Vlaanderen
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2022 t/m 11-11-2022)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2022 t/m 24-06-2022
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus:
  • hebben studenten inzicht in de dynamiek van het ontwerpen, plannen en uitvoeren van interventies in een maatschappelijk krachtenveld i.s.m. relevante stakeholders in de rol van mede-onderzoekers;
  • zijn studenten in staat om veranderingen door te voeren in samenwerking met maatschappelijke probleemeigenaren en hun stakeholders
  • zijn studenten in staat, door het doorlopen van de empirische cyclus van actieonderzoek, om praktijkkennis over deze specifieke veranderingen te expliciteren en te delen
  • zijn studenten in staat om culturele verschillen in de samenwerking te onderkennen en productief te maken in de context van hun actie-onderzoek;
  • kunnen studenten maatschappelijke probleemhouders/stakeholders vanuit verschillende disciplines bevragen op onderliggende impliciete aannames over leren en veranderen;
  • zijn studenten in staat om individueel en in teamverband te reflecteren op de eigen leerervaringen.
  • kunnen studenten verschillende perspectieven op Actie-Onderzoek onderkennen en hanteren in een specifieke context;
Inhoud
In deze cursus leer je in teamverband hoe je met het uitvoeren van een actiegericht onderzoek impact kunt genereren. De manier van werken volgt de aanpak van Actie Onderzoek (AR). Door het doorlopen van twee actieonderzoeks cycli werk je mee aan het tot stand brengen van een – begin van - verandering in een problematische maatschappelijke context of organisatie. Je werkt daarbij nauw samen met lokale partners of probleemhouders in de rol van mede-onderzoekers. Samen met hen onderzoek je met welke onderliggende aannames een, als problematisch ervaren, situatie in stand wordt gehouden. Je plant vervolgens gezamenlijk een interventie om een verandering te co-creëren en die voer je ook samen uit. Je reflecteert na afloop op het resultaat.

We werken voor de volledige duur van de cursus vanuit een locatie in de stad Utrecht. Deelnemers geven aan dat het onderwijs er echt anders uitziet dan ze normaal gewend zijn.
We dagen je uit om je reeds verworven academische kennis en vaardigheden in te zetten om een begin te maken met het veranderen van de situatie van een bepaalde doelgroep in de wijk. Het kan gaan over het zichtbaar maken van talent bij jongeren, woonprojecten voor kwetsbare personen en studenten, het op een ondernemende manier oplossen van schuldenproblematiek van jongeren. Waar loop jij warm voor?

Een oud deelnemer schreef: “Het doen van actieonderzoek nodigt je uit om associaties te maken tussen allerlei verschillende elementen, wat hand in hand gaat met creativiteit en daarmee kan bijdragen aan een innovatieve en waardevolle actie."  

Actie onderzoek is een participatieve vorm van onderzoek waarbij je samen met (wijk)partners kennis creëert die direct kan worden ingezet in de praktijk. De kern van actie onderzoek als wetenschappelijke methode is dat je als onderzoeker meerdere cycli doorloopt van begrijpen wat er speelt, de planning van actie, de uitvoering van actie en het evalueren van de actie. Het benutten van wetenschappelijke literatuur vanuit verschillende disciplines is een belangrijk hulpmiddel bij de reflectie en het ontwikkelen van verschillende inzichten waarom een bepaalde interventie wel of niet goed heeft gewerkt. Dat inzicht vormt de basis voor de planning van een nieuwe interventie. De organisatie waarmee je samenwerkt leert als het ware met je mee.  De praktijk is in actieonderzoek daarbij altijd leidend. Op deze manier draag je als actieonderzoeker bij aan het ontwikkelen van gevalideerde praktijkkennis over het veranderen van een bepaalde situatie/organisatie.

Als actie onderzoeker heb je een dubbel commitment. Je bestudeert een maatschappelijk probleem in de context en werkt actief samen met specifieke groepen binnen deze context om een verandering te creëren in wat gezamenlijk gezien wordt als de gewenste richting. We besteden in de cursus aandacht aan de ethische consequenties van dit commitment en deze rol. Verder vraagt dit type onderzoek om een houding van voortdurende verwondering over wat mensen beweegt om zich te gedragen zoals ze doen. En dat geldt ook voor je eigen handelen als (toekomstig) academisch professional. 

Actie onderzoek heeft een lange traditie en inmiddels is er een baaierd aan vormen ontstaan variërend van participatief actie-onderzoek voor empowerment van bepaalde groepen, waarderend onderzoek om te versterken wat werkt in een bepaalde praktijk, tot het maken van een leergeschiedenis als methode voor analyse en interventie in organisaties. We zien dat actieonderzoek niet enkel in het sociale domein wordt ingezet, maar ook steeds meer in commerciële omgevingen. Je bestudeert literatuur over o.a. de (methodologische) grondslagen van het Actie onderzoek, de range aan verschijningsvormen ervan en de visies op leren en kennisontwikkeling die ten grondslag liggen aan deze specifieke vorm van onderzoek.

Je wordt getoetst via een teamopdracht in de vorm van een lerend eindgesprek waarin je, in tegenwoordigheid van de lokale partner, ingaat op de mate waarin het onderzoek heeft geleid tot de gewenste verandering bij de lokale partner. Daarnaast schrijf je een individueel verslag waarin je reflecteert op je rol als actie onderzoeker. In een paper ga je met behulp van de bestudeerde literatuur in op de wijze waarop je actie-onderzoek als methodologie hebt ingezet.

Het is mogelijk om deze cursus te combineren met de cursus Sociaal Ondernemerschap (USG4240) in periode 2 en met de minor Community Engaged Learning waarin je op verschillende manieren werkt aan maatschappelijke vraagstukken.

podcast aflevering waarin studenten in gesprek zijn over hun ervaringen in Actie, Leren en Impact (uit de serie Learning Lab podcast aflevering 2 – de student): https://open.spotify.com/show/2pDfTPlj4TuqyXtMngkvxd?si=aa06d4a0d457448d&nd=1

Het spotify kanaal van de UU voor de andere afleveringen uit de Learning Lab serie: https://open.spotify.com/show/2pDfTPlj4TuqyXtMngkvxd?si=aa06d4a0d457448d

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Artikelen
Diverse digitale beschikbare artikelen over verschillen vormen van actieonderzoek.
Werkvormen
Project

Toetsen
Individuele paper
Weging30
Minimum cijfer5,5

Individueel reflectieverslag
Weging30
Minimum cijfer5,5

Teamopdracht
Weging40
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English