SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201900398
201900398
Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor pedagogen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201900398
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. ir. N.W. Lagerweij
Telefoon+31 30 2537982
E-mailN.W.Lagerweij@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. N.W. Lagerweij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. N.W. Lagerweij
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kennen de studenten methodologische begrippen en statistische technieken die voor onderzoek binnen de pedagogische wetenschappen van belang zijn en kunnen deze toepassen en interpreteren. We onderscheiden de volgende leerdoelen:
 
Methoden
1.1 Kennis en begrip van experimentele, correlationele en kwalitatieve onderzoeksopzetten.
1.2 Voor een gegeven situatie beoorelen of welke onderzoeksopzet van toepassing is.
1.3 Voor een gekozen onderzoeksopzet de methodologische voor- en nadelen benoemen.
1.4 Kunnen beoordelen in hoeverre in een onderzoek is voldaan aan de methodologische eisen.
 
Statistiek
2.1 Kennis en begrip van multivariate statistische technieken, met name multipele regressie analysetechnikeen en (co)variantieanalyse technieken.
2.2 Controleren van de voorwaarden die van toepassing zijn op multivariate statistische technieken.
2.3 Beargumenteerd kiezen voor een statistische techniek gegeven de onderzoeksvraag en verzamelde onderzoeksgegevens.
2.4 (Kritisch) lezen van wetenschappelijke onderzoekpublicaties waarin de genoemde statistische technieken zijn toegepast.
 
Vaardigheden
4.1 Statistische technieken met een statistische programma uitvoeren op bestaande onderzoekgegevens.
4.2 Interpreteren van resultaten van statistische analyses.
 
Relatie tussen toetsen en leerdoelen:
De genoemde leedoelen worden op verschillende wijzen individueel en in groepsverband beoordeeld.
Inhoud
In deze cursus maken de studenten kennis met onderzoeksmethoden en (statistische) technieken voor data-analyse in een pedagogische context. Aan de orde komen correlationeel, experimenteel en kwalitatief onderzoek met de volgende data-analysetechnieken: multipele regressieanalyse, meerweg variantieanalyse, covariantieanalyse, herhaalde metingenanalyse, mixed designanalyse, moderatie- en mediatie-analyse en de analyse van kwalitatieve data.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Elementaire methodische kennis over het ontwerpen van onderzoek en vragenlijsten, experimenteel en niet-experimenteel onderzoek en dataverzameling. Elementaire statistische kennis over beschrijvende statistiek, populatie, steekproef, hypothese-toetsen, correlatie, enkelvoudige regressie en eenweg variantieanalyse en basiskennis toetsende statistiek.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kennismaken met Onderzoeksmethoden en Statistiek (PW & OWW) (201800171)
Toepassing van Onderzoeksmethoden en Statistiek (PW & OWW) (201800173)
Verplicht materiaal
Boek
Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). London: Sage Publications. ISBN: 9781526419521
Literatuur
Wordt via Blackboard bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges wordt een deel van de leerstof besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten bereiden een hoorcollege voor door voorafgaande literatuur te bestuderen.

Instructiecollege

Algemeen
In de instructiecolleges is er aandacht voor de methodische en statistische analyse van sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten bereiden een instructiecollege voor door het volgen van de hoorcolleges en het maken van een opdracht.

Inzage

Practicum

Algemeen
In de computerpractica worden statistische analyses met een statistisch programma uitgevoerd.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten nemen voorafgaand aan een computerpracticum de leerstof door.

Spreekuur

Algemeen
Studenten stellen inhoudelijke vragen over de leerstof op Blackboard. Docenten en medestudenten geven antwoorden.

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepen is er aandacht voor de methodische en statistische analyse van sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten bereiden een werkgroep voor door het volgen van de hoorcolleges en het maken van opgaven.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English