SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201900054
201900054
Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
Cursus informatieRooster
Cursuscode201900054
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. C. Rietbergen
E-mailC.Rietbergen@uu.nl
Docenten
Docent
H.J. Leplaa, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. Rietbergen
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Rietbergen
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Cursusdoelen kwalitatief onderzoek
  1. De student is in staat kwalitatieve gegevens uit interviews te analyseren.
  2. De student is in staat over een kwalitatieve analyse te rapporteren en kritisch te reflecteren.

Cursusdoelen kwantitatief onderzoek
 
  1. De student is in staat sociaalwetenschappelijke onderzoeksartikelen kritisch te lezen.
  2. De student kan voor een gegeven onderzoeksvraag en -ontwerp een keuze maken voor de beste passende analysetechniek.
  3. De student kan de behandelde kwantitatieve data-analysetechnieken uitvoeren met passende software.
  4. De student kan de door de software geleverde uitvoer verwerken en correct interpreteren.
  5. De student is in staat over een kwantitatieve analyse te rapporteren en kritisch te reflecteren.

Relatie tussen toetsen en leerdoelen In de toetsing wordt beoordeeld of de student in staat is om de verworven kennis en vaardigheden op het gebied van kwantatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden te reproduceren en toe te passen.
Inhoud
In deze cursus maken de studenten kennis met onderzoeksmethoden en (statistische) technieken voor data-analyse in een sociaalwetenschappelijk context. Aan de orde komen correlationeel, experimenteel en kwalitatief onderzoek met de volgende data-analysetechnieken: multipele regressieanalyse, meerweg variantieanalyse, covariantieanalyse, herhaalde metingenanalyse, mixed designanalyse, moderatie- en mediatie-analyse, factoranalyse, en de analyse van kwalitatieve data. In de werkgroepen wordt geoefend met het kritisch lezen van wetenschappelijke onderzoeksartikelen, waarbij de nadruk ligt op het beoordelen van de onderzoeksvaliditeit.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basiskennis over en -vaardigheden in het ontwerpen van experimenteel en niet-experimenteel onderzoek.

Basiskennis over en -vaardigheden in beschrijvende en inferentiele statistiek: correlatie, enkelvoudige regressie en eenweg variantieanalyse.

Basiskennis over en -vaardigheden in kwalitatieve dataverzamelings- en analysetechnieken.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursussen KOM en TOE, of BOS
Verplicht materiaal
Boek
Morling, B., Carr, D., Heger Boyle, E., Cornwell, B., Correll, S., Crosnoe, R., Freese, J. & Waters, M.C.. Research Methods (Custom edition UU). Norton. NB. Dit boek wordt ook gebruikt bij cursussen KOM, TOE en BOS.
ISBN:9780393691894
Boek
Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (5th edition). London: Sage Publications. ISBN: 9781526419521
Werkvormen
Hoorcollege

Instructie college

Inzage

Practicum

Spreekuur

Werkgroep

Zelfstudie

Toetsen
Toets per computer
Weging15
Minimum cijfer5,5

Digitaal tentamen
Weging60
Minimum cijfer5,5

Kwalitatieve Opdracht (KO)
Weging25
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English