SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201900054
201900054
Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor algemeen sociaal wetenschappers
Cursus informatieRooster
Cursuscode201900054
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. C. Rietbergen
E-mailC.Rietbergen@uu.nl
Docenten
Docent
H.J. Leplaa, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. Rietbergen
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Rietbergen
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
  1. In staat zijn zelfstandig een keuze te maken voor de juiste analysetechniek.
  2. Het begrijpen van kwalitatieve onderzoeksmethoden die veel worden gebruikt in sociaalwetenschappelijk onderzoek.
  3. In staat zijn zelfstandig artikelen te lezen waarin gedetailleerd verslag wordt gedaan van onderzoek op het terrein van ASW.
  4. In staat zijn om de besproken kwalitatieve dataverzamelingsmethoden uit te voeren.
  5. In staat zijn om over de gebruikte kwalitatieve onderzoeksmethoden te rapporteren.
  6. Het begrijpen van kwantitatieve analysemethoden die veel worden gebruikt in sociaalwetenschappelijk onderzoek.
  7. In staat zijn om de besproken kwantitatieve analysemethoden uit te voeren met het computerprogramma SPSS.
  8. De door SPSS geleverde uitvoer te verwerken en correct te interpreteren.

Relatie tussen toetsen en leerdoelen In de toetsing wordt beoordeeld of de student in staat is om de verworven kennis en vaardigheden op het gebied van kwantitieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden te reproduceren en toe te passen.
Inhoud
Tijdens het kwantitatieve deel van de cursus komt de data-analyse van kwantitatieve gegevens, zoals enqu├¬tegegevens en experimentele data, aan bod. In de hoorcolleges zullen de technieken worden uitgelegd en ge├»llustreerd door middel van relevante toepassingen. Vaardigheden betreffende de besproken analyses oefenen studenten aan de hand van oefeningen die worden aangeboden via Blackboard. Onder meer komen de volgende onderwerpen aan bod:  variantieanalyse, ANCOVA, ANOVA voor herhaalde metingen en multipele regressie.

Tijdens het kwalitatieve deel van de cursus wordt ingegaan op het opzetten van een kwalitatief onderzoek. We richten ons hierbij op kwalitatief onderzoek vanuit een te voren vastgelegd theoretisch kader. In de hoorcolleges worden de voornaamste karakteristieken en (dataverzamelings-)technieken binnen kwalitatief onderzoek toegelicht en passeren verschillende belangrijke beslissingen tijdens het ontwerpen van een onderzoeksopzet de revue.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De student beheerst de elementaire begrippen uit de Methoden en Statistiek.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursus KOM en TOE, of BOS
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nog bekend gemaakt
Boek
Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (5th edition). London: Sage Publications. ISBN: 9781526419521
Werkvormen
Hoorcollege

Instructie college

Inzage

Responsiecollege

Spreekuur

Werkgroep

Zelfstudie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English