SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800820
201800820
Neuropsychologische revalidatie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800820
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Graduate School Sociale Wetenschappen; Neuropsychologie;
Contactpersoondr. T.C.W. Nijboer
Telefoon030-2533572
E-mailt.c.w.nijboer@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
A.F. ten Brink, MSc
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.C. Dijkerman
Overige cursussen docent
Docent
gastdocent
Overige cursussen docent
Docent
J.H. Meessen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.C.W. Nijboer
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingBachelorstudenten kunnen zich niet inschrijven voor de cursus. Deze staat alleen open voor nederlandstalige studenten.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afronden van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in:
 • toepassing van neuropsychologische interventie bij cognitieve stoornissen die kunnen ontstaan na hersenbeschadiging
 • mogelijke experimentele neuropsychologische interventies bij verschillende klinische beelden
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Het schriftelijk tentamen behorend bij deze cursus zal studenten door middel van open vragen toetsen op hun kennis betreffende de onderwerpen die aan bod zijn gekomen binnen de cursus. Studenten zullen getoetst worden op zowel kennis met betrekking tot onderzoeksmethodiek van interventies van neuropsychologische stoornissen als inzicht in het raamwerk en plaats van revalidatie in het algemeen en neuropsychologische revalidatie in het bijzonder.
Via de patiëntendemonstraties zullen de studenten worden uitgedaagd om via een (semi-gestructureerd) vraaggesprek de benodigde informatie op het gebied van stoornissen en beperkingen te verkrijgen en in een model te plaatsen (ICF-model). De opdracht behorend bij deze cursus zal studenten vragen om op beknopte wijze de verkregen informatie uit de patiëntendemonstraties en de opgedane kennis te koppelen aan het ICF-model en op een patiënt afgestemde neuropsychologische behandeldoelen en interventies te formuleren.
Inhoud
Neuropsychologische revalidatie is nog een jong veld. Doel van deze cursus is om meer inzicht te verkrijgen in de huidige veel gebruikte neuropsychologische interventies van cognitieve en emotionele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast worden experimentele behandelstrategieën besproken die veelbelovend lijken maar nog niet veelvuldig in de huidige revalidatiepraktijk worden gebruikt. Cognitieve stoornissen en de consequenties van deze stoornissen, zowel in activiteiten van het dagelijkse leven als sociaal-maatschappelijke problemen, hebben een belangrijke plaats in de cursus. Meerdere gastsprekers worden uitgenodigd om te vertellen over hun klinische ervaringen met behandelingen in de praktijk.
Door middel van patiëntendemonstraties zullen de studenten in contact komen met patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en zullen zij worden uitgedaagd om via een vraaggesprek de stoornissen en beperkingen op verschillende niveaus na te gaan.
 
Aspecten van academische vorming

Communicatieve vaardigheden
 • Uitvragen van stoornissen en beperkingen binnen de patiëntendemonstraties
 • Het systematisch weergeven van de verkregen informatie in een model
Vaardigheden in academisch denken
 • Het analyseren en structureren van informatie
Professionele vaardigheden
 • Het plaatsen van de stof in de context van de neuropsychologische beroepspraktijk
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Applied Cognitive Psychology
  • Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie
  • Arbeids- en organisatiepsychologie
  • Clinical Child and Adolescent Psychology
  • Clinical Child, Family and Education Studies
  • Clinical Psychology
  • Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship
  • Educational Sciences
  • Jeugdstudies
  • Kinder- en jeugdpsychologie
  • Klinische en Gezondheidspsychologie
  • Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken
  • Multiculturalisme in vergelijkend perspectief
  • Neuropsychology
  • Onderwijskundig ontwerp en advisering
  • Orthopedagogiek
  • Social Policy and Public Health
  • Social, Health and Organisational Psychology
  • Sociale en organisatiepsychologie
  • Sociale psychologie
  • Sociology: Contemporary Social Problems
  • Vraagstukken van beleid en organisatie
  • Youth Studies
  • Youth, Education and Society
Verplicht materiaal
Boek
Wilson, B.A., Winegardner, J., van Heugten, C.M. & Ownsworth, T. (2017). Neuropsychological Rehabilitation: the international handbook. ISBN 978-1-138-64311-6.
Artikelen
Een aantal geselecteerde internationale wetenschappelijke artikelen.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Algemeen
Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten is vereist. Ter voorbereiding dienen de opgegeven artikelen bestudeerd te worden. Patientdemonstraties worden in de werkgroepen voorbereid.

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De opgedane kennis op het gebied van de (experimentele) neuropsychologische revalidatie.

SluitenHelpPrint
Switch to English