SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800411
201800411
Beleid- en evaluatieonderzoek
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800411
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Sociologie;
ContactpersoonSecretariaat Sociologie
Telefoon030-2532101
E-mailsociologie.fss@uu.nl
Docenten
Docent
L. Mandemakers
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J. Mandemakers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.J. Mandemakers
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus zijn studenten in staat om:
  • Onderscheid te maken tussen belangrijke onderdelen in beleid- en evaluatieonderzoek;
  • Een praktijkgericht onderzoek te ontwikkelen;
  • Kennis van sociologische theorieën, die relevant zijn voor het onderwerp van het onderzoek, toe te passen;
  • Beleid(programma’s) te reconstrueren, interpreteren en uiteindelijk te evalueren;
  • Geschikte onderzoeksmethoden toe te passen;
  • Coherente beleidsaanbevelingen te formuleren op basis van literatuur en empirisch onderzoek.
Inhoud
Binnen het PTOB schema heeft de cursus in de eerste plaats betrekking op beleid. Je ontwikkelt echter ook vaardigheden om onderzoek te doen om beleid te bestuderen. Hierbij benadrukken we het belang van theorie. Natuurlijk hangt het beleid samen met sociale problemen, maar de focus in het onderzoek ligt op beleid en niet zozeer op problemen als zodanig.
 
​In Nederland wordt, net als in andere moderne bureaucratieën, veel en voortdurend beleid gemaakt. Het succes van beleid is vaak afhankelijk van de veronderstellingen van de beleidsmakers en van het proces waarin het beleid wordt ontwikkeld.
 
Sociologen kunnen een belangrijke rol spelen in het beleidsproces. Zowel in de fase van beleidsontwikkeling (ex ante), tijdens de implementatie (ex tempore) en daarna (ex post) kunnen ze bijdragen aan kennis over en een goed begrip van de inhoudelijke problemen die aan de orde zijn en van het beleidsproces. Ze doen dit voornamelijk door theorieën, eerder onderzoek en nieuwe empirische bevindingen te combineren en dit te relateren aan de aannames en programma's die het beleid vormen. Uiteindelijk leidt dit tot aanbevelingen. In deze cursus leer je dit soort beleidsonderzoek te doen.
 
Studenten die deze cursus voltooien, hebben een hoog kennisniveau van zowel het ontwikkelen, uitvoeren als interpreteren van beleids- en evaluatieonderzoek, hetzij om dit zelf te doen, hetzij om te kunnen communiceren met anderen die dit doen. Deze cursus helpt je om dit begrip te ontwikkelen, door een combinatie van theoretisch en praktisch leren.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Deze cursus bouwt voort op de cursus Beleid en politiek in het eerste jaar van de bachelor Sociologie. Het afronden van Beleid en politiek is echter geen voorwaarde om deze cursus te mogen volgen. In het algemeen wordt er van je verwacht dat je basiskennis van de sociale wetenschappen bezit op bachelorniveau 1 (bijvoorbeeld micro-macro, mechanismen, het formuleren van een onderzoeksvraag).
Verplicht materiaal
Handleiding
Zie cursushandleiding Blackboard.
Artikelen
Wordt aangekondigd via Blackboard cq cursushandleiding.
Werkvormen
Excursie

Hoorcollege

Interviewtraining

Inzage

Schrijflab

Werkcollege

Toetsen
Onderzoeksopzet
Weging20
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen: kennis van verschillende vormen van beleids- en evaluatieonderzoek.

Onderzoeksopzet voor beleidspaper.

Paper: het zelfstandig realiseren van een praktijkgericht onderzoek op basis van de vraag van een externe klant. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van geschikte onderzoeksmethoden en duidelijk te worden gerapporteerd over bevindingen, resulterend in een advies.

Paper
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen: kennis van verschillende vormen van beleids- en evaluatieonderzoek.

Onderzoeksopzet voor beleidspaper.

Paper: het zelfstandig realiseren van een praktijkgericht onderzoek op basis van de vraag van een externe klant. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van geschikte onderzoeksmethoden en duidelijk te worden gerapporteerd over bevindingen, resulterend in een advies.

Tentamen
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen: kennis van verschillende vormen van beleids- en evaluatieonderzoek.

Onderzoeksopzet voor beleidspaper.

Paper: het zelfstandig realiseren van een praktijkgericht onderzoek op basis van de vraag van een externe klant. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van geschikte onderzoeksmethoden en duidelijk te worden gerapporteerd over bevindingen, resulterend in een advies.

SluitenHelpPrint
Switch to English