SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800055
201800055
Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek (PSY)
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800055
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Telefoon+31 30 2537761
E-mailj.wassenberg@uu.nl
Docenten
Docent
Docent nog onbekend
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Rietbergen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotBD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUU Bachelor Psychologiestudenten worden sowieso geplaatst en andere studenten alleen mits er nog plek vrij is.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Deze cursus biedt een verdieping van kennis van en begrip over de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel), zoals die in de cursus Kennismaken met onderzoeksmethoden zijn geïntroduceerd. Meer dan in de eerste cursus wordt geoefend met praktische vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van deze onderzoeksvormen. Tijdens de cursus werkt de student samen met andere studenten aan een correlationeel onderzoek.
N.B.: Deze cursus geldt als toelatingsvoorwaarde voor het Bacheloronderzoek in het derde jaar.
Let op: Deze cursus telt mee bij de totstandkoming van het Bindend Studieadvies voor eerstejaars bachelorstudenten.
 
Na afloop van de cursus kunnen de studenten:
 
 1. de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek binnen de sociale wetenschappen toepassen en evalueren.
 2. veel voorkomende technieken binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek begrijpen en toepassen en de bijbehorende resultaten interpreteren.
 3. de verschillende stappen van onderzoek uitvoeren en hierover volgens APA-richtlijnen rapporteren.
 
 
RELATIE TUSSEN TOETSEN EN LEERDOELEN:
Cursusdoel 1 en 2 worden getoetst in (digitale) tentamens over het toepassen, evalueren en interpreteren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken.  Cursusdoel 3 wordt getoetst in een opdracht waarvoor een klein onderzoek moet worden uitgevoerd waarover gerapporteerd wordt.
Inhoud
In deze cursus wordt aandacht besteed aan:
 • Wetenschapsfilosofie
 • Correlationeel onderzoek
  • Methodische aspecten van verschillende veel voorkomende onderzoeksontwerpen (zoals observatieonderzoek, survey, Big Data)
  • Validiteit en betrouwbaarheidsanalyse
  • Correlatie en regressie
 • Experimenteel onderzoek
  • Methodische aspecten van experimentele ontwerpen (zuiver experiment, het quasi-experiment, binnen en tussen ontwerpen)
  • Interne validiteit
  • Variantieanalyses
 • Kwalitatief onderzoek
  • Coderen van kwalitatieve data
  • Verantwoording van kwalitatief onderzoek
  • Analyseren van kwalitatieve data
 • Uitvoeren van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren van dit onderzoek volgens APA richtlijnen.
Academische Vaardigheden
Basisvaardigheden
 • Duidelijk schriftelijk communiceren in het Nederlands
Communicatieve vaardigheden
 • Diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek
 • Het beoordelen van onderzoek
 • Materiaal / data verzamelen / produceren
 • Materiaal / data analyseren en verwerken
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
Elementaire begrippen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kennismaken met onderzoeksmethoden en statistiek (PSY) (201800051)
Verplicht materiaal
Boek
Research Methods. Beth Morling, Deborah Carr, Elizabeth Heger Boyle, Benjamin Cornwell, Shelley Correll, Robert Crosnoe, Jeremy Freese & Mary C. Waters. Custom edition. Norton. ISBN 9780393691894.
Boek
Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). London: Sage Publications. ISBN: 9781526419521.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Inzage

Practicum

Spreekuur

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Toetsen
Onderzoeksopdracht
Weging30
Minimum cijfer5

Beoordeling
Het toepassen van de verworven kennis en vaardigheden centraal bij het uitvoeren van en rapporteren over een klein onderzoek.

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer5

Beoordeling
Toepassen en evalueren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek .

SluitenHelpPrint
Switch to English