SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800030
201800030
Wetenschapsfilosofie
Cursus informatie
Cursuscode201800030
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student:
  • Kennis van de verschillende wetenschapstheoretische perspectieven die van toepassing kunnen zijn op het gekozen thema         
  • Kennis van de debatten over en kritieken op deze perspectieven
  • Inzicht in de rol van wetenschapsfilosofie in deze debatten en kritieken (filosofische en historische adequaatheid)
  • Vaardigheden met betrekking tot het schrijven van discussiebijdragen (columns) en een wetenschappelijke bijdrage (essay) over aspecten van het thema
  • Vaardigheden met betrekking tot het kunnen bijdragen aan filosofisch debat in woord en geschrift
  • Vaardigheden met betrekking tot het geven van feedback op bijdragen van medestudenten
  • Bewustzijn van de aanspraken van wetenschappelijke kennis in de samenleving en wat dit betekent voor het werk van een academicus
Relatie tussen toets en leerdoelen
  • De wekelijkse papers en het eindpaper worden beoordeeld op adequate toepassing van wetenschapsfilosofische vaardigheden en kennis.
Inhoud
Algemeen
De cursus Wetenschapsfilosofie is een interdisciplinair wetenschapsfilosofisch programma dat door de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen gezamenlijk wordt aangeboden en in samenwerking met Studium Generale wordt gepresenteerd. De docenten die aan deze cursus meewerken zijn afkomstig van verschillende vakgroepen uit genoemde faculteiten. Zij vormen samen de programmagroep. Certificering gebeurt via studierichtingen binnen deze faculteiten. In geval van de faculteit Sociale Wetenschappen gebeurt dit via Algemene Sociale Wetenschappen. De interdisciplinaire opzet van het programma maakt het mogelijk dat studenten - afkomstig van verschillende faculteiten en studierichtingen – zich gezamenlijk buigen over actuele thema’s uit de wetenschap. Jaarlijks wordt een ander thema gekozen en voorbereid door de programmagroep van de cursus.

Inhoud
De cursus verkent jaarlijks een ander thema. Dit thema wordt door middel van literatuur en lezingen door - voor dit doel uitgenodigde - wetenschappelijk onderzoekers en professionals geprofileerd. De nadere uitwerking en verwerking van het thema gebeurt via een proces van discussie (zaal en internet) en correspondentie (schrijven van columns / bloggen op internet, schrijven essay) door de studenten. Behalve encyclopedische kennis van het thema zelf verwerft de student inzicht in wetenschapstheoretische componenten die in het thema aanwezig zijn. Men leert met een wetenschapsfilosofische blik naar het thema te kijken en de componenten ervan in de eigen studie te herkennen. Docenten ondersteunen dit proces door middel van feedback op de opdrachten. Voorbeelden van thema’s van de laatste jaren zijn: Angst (2009), Tijd (2010), De Zwerm (2011). Op 't randje (2012), Creativiteit (2013), Bewijs 't maar (2014), Machtige geheimen (2015), Representaties (2016) en Zwarte zwanen (2017).

Aspecten van academische vorming
Communicatieve vaardigheden
·          Het schrijven van columns en een wetenschappelijk essay
·          Geven van inhoudelijke feedback op werk van medestudenten
 
Vaardigheden in academisch denken
·          Kunnen herkennen, analyseren en bekritiseren van wetenschapstheoretische perspectieven
·          Herkennen en kunnen verwoorden van de positie van de eigen studie in het interdisciplinaire verband van het thema  
 
SluitenHelpPrint
Switch to English