SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800030
201800030
Wetenschapsfilosofie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800030
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. J.C. Bos
Telefoon+31 30 2534516
E-mailJ.C.Bos@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.C. Bos
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.C. Bos
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H. van Dis
Overige cursussen docent
Docent
T. Dohmen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotE: E (MA- t/m VR-avond)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsproceduredocent
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student:
  • Kennis van de verschillende wetenschapstheoretische perspectieven die van toepassing kunnen zijn op het gekozen thema         
  • Kennis van de debatten over en kritieken op deze perspectieven
  • Inzicht in de rol van wetenschapsfilosofie in deze debatten en kritieken (filosofische en historische adequaatheid)
  • Vaardigheden met betrekking tot het schrijven van discussiebijdragen (columns) en een wetenschappelijke bijdrage (essay) over aspecten van het thema
  • Vaardigheden met betrekking tot het kunnen bijdragen aan filosofisch debat in woord en geschrift
  • Vaardigheden met betrekking tot het geven van feedback op bijdragen van medestudenten
  • Bewustzijn van de aanspraken van wetenschappelijke kennis in de samenleving en wat dit betekent voor het werk van een academicus
Relatie tussen toets en leerdoelen
  • De wekelijkse papers en het eindpaper worden beoordeeld op adequate toepassing van wetenschapsfilosofische vaardigheden en kennis.
Inhoud
Algemeen
De cursus Wetenschapsfilosofie is een interdisciplinair wetenschapsfilosofisch programma dat door de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen gezamenlijk wordt aangeboden en in samenwerking met Studium Generale wordt gepresenteerd. De docenten die aan deze cursus meewerken zijn afkomstig van verschillende vakgroepen uit genoemde faculteiten. Zij vormen samen de programmagroep. Certificering gebeurt via studierichtingen binnen deze faculteiten. In geval van de faculteit Sociale Wetenschappen gebeurt dit via Algemene Sociale Wetenschappen. De interdisciplinaire opzet van het programma maakt het mogelijk dat studenten - afkomstig van verschillende faculteiten en studierichtingen – zich gezamenlijk buigen over actuele thema’s uit de wetenschap. Jaarlijks wordt een ander thema gekozen en voorbereid door de programmagroep van de cursus.

Inhoud
De cursus verkent jaarlijks een ander thema. Dit thema wordt door middel van literatuur en lezingen door - voor dit doel uitgenodigde - wetenschappelijk onderzoekers en professionals geprofileerd. De nadere uitwerking en verwerking van het thema gebeurt via een proces van discussie (zaal en internet) en correspondentie (schrijven van columns / bloggen op internet, schrijven essay) door de studenten. Behalve encyclopedische kennis van het thema zelf verwerft de student inzicht in wetenschapstheoretische componenten die in het thema aanwezig zijn. Men leert met een wetenschapsfilosofische blik naar het thema te kijken en de componenten ervan in de eigen studie te herkennen. Docenten ondersteunen dit proces door middel van feedback op de opdrachten. Voorbeelden van thema’s van de laatste jaren zijn: Angst (2009), Tijd (2010), De Zwerm (2011). Op 't randje (2012), Creativiteit (2013), Bewijs 't maar (2014), Machtige geheimen (2015), Representaties (2016) en Zwarte zwanen (2017).

Aspecten van academische vorming
Communicatieve vaardigheden
·          Het schrijven van columns en een wetenschappelijk essay
·          Geven van inhoudelijke feedback op werk van medestudenten
 
Vaardigheden in academisch denken
·          Kunnen herkennen, analyseren en bekritiseren van wetenschapstheoretische perspectieven
·          Herkennen en kunnen verwoorden van de positie van de eigen studie in het interdisciplinaire verband van het thema  
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Acht cursussen in de bachelor moeten zijn afgerond
Voorkennis kan worden opgedaan met
Bronnen en zelfstudie. Zie de titels hierboven en de website van de cursus.
Verplicht materiaal
Internet pagina's
Cursusmateriaal verschijnt op de homepage (http://www.uu.nl/wetfilos) vooraf en tijdens de cursus
Boek
Okasha, Samir (2002). Philosophy of science. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
Aanbevolen materiaal
Boek
Abma, R. (2011). Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen. Nijmegen: Vantilt.
Boek
Kwa, C. (2005). De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap. Amsterdam: Boom.
Boek
Leezenberg, M. & G. de Vries (2012). Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Boek
Miedema, F. (2012). Science 3.0. Real science, real knowledge. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Boek
Kwa, C. (2014). Kernthema's in de wetenschapsfilosofie. Amsterdam: Boom/Lemma.
Werkvormen
Blackboard

Algemeen
Hier vindt men het forum waar debat en uitwisseling van informatie plaatsvinden. Ook de opdrachten worden via (Blackboard) gemaakt c.q. ingeleverd.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen themagerelateerde literatuur per week, beoordelen bijdragen van andere studenten op Blackboard. Bijhouden berichten op cursuswebsite: http://www.uu.nl/wetfilos

Bijdrage aan groepswerk
Actief deelnemen aan het forum gedurende de cursus.

Hoorcollege

Algemeen
De cursus heeft een hybridevorm. Er is een zaalgedeelte en een internetgedeelte. Het zaalgedeelte bestaat uit lezingen, één avond per week (woensdag) gedurende 8 weken. Daarnaast zijn er twee werkgroepbijeenkomsten. Het zaalgedeelte is een avondprogramma om de instroom uit de verschillende faculteiten mogelijk te maken. Er is een aanwezigheidsverplichting bij de lezingen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van opgegeven literatuur.

Hoorcollege 2

Werkgroep

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het eindoordeel bestaat uit: kortlopende opdrachten 50% en eindopdracht 50%, minimumcijfer 5.5.
Verdere informatie vindt u in de cursushandleiding op http://www.uu.nl/wetfilos (Rubriek Spelregels).

Deadlines
Voor het behalen van studiepunten (7.5 ECTS) of een certificaat dient men aanwezig te zijn bij de plenaire bijeenkomsten, deel te nemen aan de forumdiscussie, zes kortlopende opdrachten en een eindopdracht te maken. Voor het maken van de opdrachten wordt Blackboard gebruikt. Toegang tot en instructie over het gebruik van dit platform verkrijgt men bij deelname aan de cursus. Er is een aanwezigheidsverplichting bij de lezingen/voorstellingen.

SluitenHelpPrint
Switch to English