SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800028
201800028
Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek (CA)
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800028
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
Contactpersoondr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Telefoon+31 30 2537761
E-mailj.wassenberg@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C.J. van Lissa
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Deze cursus biedt een verdieping van kennis van en begrip over de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel), zoals die in de cursus Kennismaken met onderzoeksmethoden (ASW, CA & SOC) zijn geïntroduceerd. Meer dan in de eerste cursus wordt geoefend met praktische vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van deze onderzoeksvormen. Tijdens de cursus werkt de student samen met andere studenten aan een kwalitatief onderzoek.

Na afloop van de cursus kunnen de studenten:
 1. de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek binnen de sociale wetenschappen toepassen en evalueren.
 2. veel voorkomende technieken binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek begrijpen en toepassen en de bijbehorende resultaten interpreteren.
 3. de verschillende stappen van onderzoek uitvoeren en hierover volgens APA-richtlijnen rapporteren.
Relatie tussen toetsen en cursusdoelen
Cursusdoel 1 en 2 worden getoetst in (digitale) tentamens over het toepassen, evalueren en interpreteren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken.  Cursusdoel 3 wordt getoetst in een opdracht waarvoor kwalitatieve dataverzameling en data-analyse wordt uitgevoerd en waarover wordt gerapporteerd.
 
Inhoud
 • Wetenschapsfilosofie
 • Correlationeel onderzoek
  • Methodische aspecten van verschillende veel voorkomende onderzoeksontwerpen (zoals observatieonderzoek, survey, Big Data)
  • Validiteit en betrouwbaarheidsanalyse
  • Correlatie en regressie
 • Experimenteel onderzoek
  • Methodische aspecten van experimentele ontwerpen (zuiver experiment, het quasi-experiment, binnen en tussen ontwerpen)
  • Interne validiteit
  • Variantieanalyses
 • Kwalitatief onderzoek
  • Coderen van kwalitatieve data
  • Verantwoording van kwalitatief onderzoek
  • Analyseren van kwalitatieve data
 • Uitvoeren van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren van dit onderzoek volgens APA richtlijnen.
 • N.B. De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
Elementaire begrippen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kennismaken met onderzoeksmethoden en statistiek (ASW, CA & SOC) (201800022)
Verplicht materiaal
Boek
Research Methods van Beth Morling, Deborah Carr, Elizabeth Heger Boyle, Benjamin Cornwell, Shelley Correll, Robert Crosnoe, Jeremy Freese and Mary C. Waters. Dit is een custom edition die gemaakt wordt door Norton. Het ISBN nummer 9780393691894
Boek
Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). London: Sage Publications. ISBN: 9781526419521
Handleiding
Zie Blackboard
Literatuur
Wordt nog bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding van bijeenkomsten: van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Practicum

Spreekuur

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding van bijeenkomsten: van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding van bijeenkomsten: van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Toetsen
Digitale toets
Weging70
Minimum cijfer5

Beoordeling
Wat wordt beoordeeld: toepassen en evalueren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek.
N.B. De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Deadlines
N.B. De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Opdracht
Weging30
Minimum cijfer5

Beoordeling
Kennen en kunnen toepassen van de principes van het kwalitatieve interview, zowel in de fase van de dataverzameling als van de data-analyse; rapporteren van een eenvoudige interviewonderzoek. Zie ook Blackboard.
N.B. De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Deadlines
N.B. De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English