SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800024
201800024
Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek (SOC)
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800024
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Contactpersoondr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Telefoon+31 30 2537761
E-mailj.wassenberg@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.E. Boschman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Deze cursus biedt een verdieping van kennis van en begrip over de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel), zoals die in de cursus Kennismaken met onderzoeksmethoden (ASW, CA & SOC) zijn geïntroduceerd. Meer dan in de eerste cursus wordt geoefend met praktische vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van deze onderzoeksvormen. Tijdens de cursus werkt de student samen met andere studenten aan een correlationeel onderzoek.

Na afloop van de cursus kunnen de studenten:
 1. de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek binnen de sociale wetenschappen toepassen en evalueren.
 2. veel voorkomende technieken binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek begrijpen en toepassen en de bijbehorende resultaten interpreteren.
 3. de verschillende stappen van onderzoek uitvoeren en hierover volgens APA-richtlijnen rapporteren.

Relatie tussen toetsen en cursusdoelen
Cursusdoel 1 en 2 worden getoetst in (digitale) tentamens over het toepassen, evalueren en interpreteren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken.  Cursusdoel 3 wordt getoetst in een opdracht waarvoor een klein onderzoek moet worden uitgevoerd waarover gerapporteerd wordt.
Inhoud
Inhoud
 • Wetenschapsfilosofie
 • Correlationeel onderzoek
  • Methodische aspecten van verschillende veel voorkomende onderzoeksontwerpen (zoals observatieonderzoek, survey, Big Data)
  • Validiteit en betrouwbaarheidsanalyse
  • Correlatie en regressie
 • Experimenteel onderzoek
  • Methodische aspecten van experimentele ontwerpen (zuiver experiment, het quasi-experiment, binnen en tussen ontwerpen)
  • Interne validiteit
  • Variantieanalyses
 • Kwalitatief onderzoek
  • Coderen van kwalitatieve data
  • Verantwoording van kwalitatief onderzoek
  • Analyseren van kwalitatieve data
 • Uitvoeren van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren van dit onderzoek volgens APA richtlijnen.
 
Eindtermen
Deze cursus draagt bij aan het behalen van de volgende eindtermen:
 
Probleem/Theorie:  
1e        Hypothesen afleiden uit bestaande sociologische theorieën die een antwoord bieden op de geformuleerde vragen of nieuwe theorieën bedenken die een antwoord kunnen bieden.
1g        Bepalen hoe sterk een voorgestelde oplossing/theorie in het licht van logische consistentie en/of empirische bevindingen.
 
Onderzoek:
2a        Overzicht belangrijkste onderzoeksdesigns en methoden van dataverzameling.
2b        Theorieën in passende onderzoeksopzet toetsen en adequate analysetechnieken kiezen en toepassen; conclusies trekken.
2c        Oordelen over sterkte van het verrichte empirisch onderzoek.
 
Academische vaardigheden:
4a        Beschikken over algemene professionele en academische vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse en de Engelse taal
4c        Kunnen in woord op het niveau van een beginnend academisch professional rapporteren zodanig dat een algemeen publiek het belang begrijpt van hetgeen wordt geschreven
4e        Hebben het vermogen zelfstandig te werken en zelfstandig hun werk te plannen.
4f        Kunnen actief deelnemen aan groepsdiscussies, constructief commentaar geven en in kleine groepen samen werken;
4g        Relevante informatie opzoeken en selecteren in de bibliotheek en op internet; ICT gebruiken.
 
Ethiek: 
5b       De inhoud van deze gedragscode kunnen toepassen in concrete onderzoekssituaties.
5c        Kunnen reflecteren op ethische aspecten van sociologisch onderzoek en van hun handelen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan één van de onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • MV: KOM (ISW, CA & SOC) (201800022)
 • Verzameling 2
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • MV: Methoden, technieken en statistiek 1 (201100022)
Voorkennis
Elementaire begrippen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kennismaken met onderzoeksmethoden en statistiek (ASW, CA & SOC) (201800022)
Verplicht materiaal
Boek
Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). London: Sage Publications. ISBN: 9781526419521.
Boek
Research Methods. Beth Morling, Deborah Carr, Elizabeth Heger Boyle, Benjamin Cornwell, Shelley Correll, Robert Crosnoe, Jeremy Freese & Mary C. Waters. Custom edition. Norton. ISBN 9780393691894.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Practicum

Spreekuur

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Workshop

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Toetsen
Digitale toets
Weging70
Minimum cijfer5

Beoordeling
Toepassen en evalueren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek.

N.B. De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Opdracht
Weging30
Minimum cijfer5

Beoordeling
Voor het sociologie gedeelte ga je een onderzoekspaper schrijven. Er wordt een probleemstelling gekozen, een goede theorie opgezocht, een goede hypothese geformuleerd, de data en methode worden beschreven, de resultaten worden overzichtelijk en correct gepresenteerd en tot slot reflecteer je op je eigen onderzoek, doe je aanbevelingen voor vervolgonderzoek, een beleidsaanbeveling en formuleer je een conclusie.

Deadlines
Zie Blackboard.

SluitenHelpPrint
Switch to English