SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700822
201700822
Organization Development: Monitoring and Changing Culture and Behavior
Cursus informatieRooster
Cursuscode201700822
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Graduate School Sociale Wetenschappen; Social, Health and Organisational Psychology;
ContactpersoonW.S. Jansen
E-mailW.S.Jansen@uu.nl
Docenten
Docent
W.S. Jansen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
W.S. Jansen
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingBachelorstudenten kunnen zich niet inschrijven voor dit masteronderdeel.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  1. Recognize, describe, and apply psychological insights concerning (supervising) culture and behaviour in organizations;
  2. and discuss concrete cases about diversity and moral transgression within organizations;
  3. Identify and analyze risk factors in terms of changing culture and behavior in organizations;
  4. evidence-based concrete action plans to stimulate culture change and optimize management and polices in organizations.
  5. Critically reflect on your own and your team’s tendency to conform or challenge team norms.
Connections between the teaching aims and tests
 
  1 2 3 4 5
Multiple choice exam X   X    
Group assignments X X X X X
Inhoud
To survive in a competitive environment, contemporary organizations require their employees to be high performers who strive to maximize the organization’s profit, but who also adhere to high moral standards. One way to achieve this is to create an open culture with room for innovative ideas, diverse perspectives, and dissenting opinions. However, major scandals in the news (e.g., within banks, hospitals, and housing corporations) tell us that creating such an open culture is not an easy task. In fact, these scandals reveal that psychological knowledge is indispensable to monitor and change organizational culture and behavior.
 
This course will teach you to analyze existing organizational cultures and to develop theoretically sound and evidence-based interventions to change these cultures. In doing so, we will start with a general overview in which we detail what organizational culture is and how it connects to other design components of organizations, such as organizational structure and strategy, leadership styles, and team dynamics.
 
The course will then zoom in how organizational cultures can be changed, both from within and outside. First, from an inside perspective, the course outlines which strategies organizations can pursue to establish an ‘inclusive culture’ in which employees from diverse backgrounds feel encouraged to contribute alternative perspectives. In addition, it shows how organizations can establish a ‘climate of ethics’, in which employees feel free to express dissenting opinions and act as whistleblowers when the organization or other employees misbehave.
 
Second, from an outside perspective, this course teaches how supervisory bodies can monitor and identify risk factors in culture and behavior in organizations. Furthermore, it discusses how supervisory bodies influence culture and behavior in organizations to stimulate sustainable performance and prevent moral transgressions.
 
Tests
 
  • Multiple choice exam (65%)
  • Group assignments (35%)
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor één van de volgende opleidingen:
- Applied Cognitive Psychology
- Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie
- Arbeids- en organisatiepsychologie
- Clinical Child and Adolescent Psychology
- Clinical Child, Family and Education Studies
- Clinical Psychology
- Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship
- Educational Sciences
- Jeugdstudies
- Kinder- en jeugdpsychologie
- Klinische en Gezondheidspsychologie
- Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken
- Multiculturalisme in vergelijkend perspectief
- Neuropsychology
- Onderwijskundig ontwerp en advisering
- Orthopedagogiek
- Social Policy and Public Health
- Social, Health and Organisational Psychology
- Sociale en organisatiepsychologie
- Sociale psychologie
- Sociology: Contemporary Social Problems
- Vraagstukken van beleid en organisatie
- Youth Studies
- Youth, Education and Society
Verplicht materiaal
Werkboek
Werkboek cursus Organization Development.
Aanbevolen materiaal
Boek
Cummings, T.G. and C.G. Worley: Organization Development and Change. New York: South-Western Publ. (10th ed.). ISBN: 1133190456 | 9781133190455.
Werkvormen
Group meetings

Algemeen
Deze cursus vereist van deelnemers: a) inhoudelijke organisatiepsychologische voorkennis op bachelorniveau (daarvoor kan ter voorbereiding worden bestudeerd: McShane & Von Glinow (2009). Organizational Behavior (5e). McGraw-Hill. ISBN: 97800710786650); b) de mogelijkheid en de bereidheid om tijdens alle cursusdagen bij alle colleges en alle teamactiviteiten aanwezig te zijn.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het is essentieel dat voor elk college en elke teambijeenkomst: a) de literatuur en het casusmateriaal grondig worden bestudeerd; b) de opdrachten op een hoog kwalitatief niveau worden uitgewerkt.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname. Bereidheid tot theoretische, modelmatige en technische reflectie. Bereidheid tot reflectie op het eigen functioneren en het functioneren van het team. Een zeer zelfstandige, prestatiegerichte bijdrage aan de verschillende cursusactiviteiten. Een constructieve, prestatiegerichte werkhouding. Bereidheid en capaciteiten om actief te investeren in het analyseren en oplossen van complexe problemen.

Lecture

Toetsen
Assignment
Weging35
Minimum cijfer5,5

Literature exam
Weging65
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English