SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700106
201700106
Werken aan normatieve professionaliteit
Cursus informatieRooster
Cursuscode201700106
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondrs. B. Hibbel
Telefoon+31 30 2534613
E-mailB.Hibbel@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. S.J.T. Branje
Overige cursussen docent
Docent
M.W. van Dijken, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. B. Hibbel
Overige cursussen docent
Docent
drs. B. Hibbel
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
N. Koper, MSc
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student kan aan het einde van de cursus:
  1. Kennis van ethische, wijsgerig antropologische, epistemologische en wetenschapsfilosofische theorieën reproduceren.
  2. Ethische, wijsgerig antropologische, epistemologische en wetenschapsfilosofische theorieën toepassen op een pedagogische casus.
  3. Een onderbouwde positie in een debat in nemen door een zaakadequate argumentatie op te stellen.
  4. Relevante actuele theoretische modellen van (bijvoorbeeld) opvoeding, onderwijs en cognitieve, motorische en psychosociale ontwikkeling en/of wetenschappelijke literatuur te koppelen aan en toepassen op een pedagogisch vraagstuk.
  5. Vergaarde kennis over het vraagstuk schriftelijk en mondeling samen te vatten.
  6. Voor de praktijk relevante adviezen voor het vraagstuk genereren en selecteren uit de vergaarde kennis en hierover te communiceren.
  7. Met behulp van de Radar & Reflector Tool reflecteren op het eigen professioneel functioneren.
 
De leerdoelen 1 t/m 3  worden getoetst door middel van een schriftelijk tentamen. De leerdoelen 4 t/m 7 door de opdracht (Pedagogisch Practicum)
De verhouding schriftelijk tentamen en opdracht is 50/50
 
 
Inhoud
Pedagogen tonen sociaal leiderschap, hebben een genuanceerde en theoretisch goed onderbouwde maatschappelijke visie, initiëren en/of participeren (in) publieke discussies waarbij zij gevraagd en ongevraagd  een gefundeerd oordeel kunnen geven over actuele pedagogische vraagstukken. In deze cursus doen studenten basiskennis op van de voor de pedagogiek relevante filosofische dimensies en leren deze toe te passen op actuele en relevante pedagogische discussies.
 
Daarnaast zoeken zij naar oplossingen van een concreet praktijkvraagstuk waaraan zij in het kader van de Pedagogisch Practicum werken en schrijven zij een wetenschappelijk onderbouwd advies. Tenslotte reflecteren ze aan de hand van gezamenlijk opgestelde criteria en de feedback van een collega-student op hun eigen professioneel functioneren.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Hees, M. van, Jonge, J. de, & Nauta, L. (Red.). (2003). Kernthema's van de filosofie. Boom. ISBN: 9053528733 (262 pagina's).
Reader
Teksten op snijvlakken van geschiedenis en filosofie en pedagogiek (beschikbaar via Blackboard).
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt.
Werkvormen
Digitaal spreekuur

Hoorcollege

Inloopspreekuur

Inzage

Responsiecollege

Spreekuur

Werkgroep

Toetsen
Opdracht(en)
Weging50
Minimum cijfer5,5

Tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English