SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700102
201700102
Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201700102
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. E. Reitz
Telefoon+31 30 2534515
E-mailE.Reitz@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
D. Bodden
Overige cursussen docent
Docent
J.J. Endendijk, PhD
Overige cursussen docent
Docent
J. van der Graaff, PhD
Overige cursussen docent
Docent
E.T. Hallers-Haalboom
Overige cursussen docent
Docent
M. Hofstee
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het hoofddoel is kennis van socialisatieprocessen binnen verschillende systemen (gezin, peers, school, media) en ontwikkelingsprocessen (sociaal, emotioneel, gedragsmatig) van kinderen en adolescenten. De cursus ligt in het verlengde van de cursus Pedagogische Systemen in de Baby- en Kindertijd waarin de basis wordt gelegd voor het denken over ontwikkeling binnen pedagogische infrastructuren volgens het systemisch ontwikkelingsperspectief van Bronfenbrenner en die zich vooral richt op het jonge kind. Nadruk in de huidige cursus zal worden gelegd op wat oudere kinderen en adolescenten en op interacties tussen de verschillende systemen (micro, meso). Verschillende thema’s zullen worden behandeld, onder andere probleemgedrag, emotiesocialisatie, identiteitsontwikkeling, relaties met leeftijdgenoten en media. 
Naast inhoudelijke kennis worden academische vaardigheden opgedaan middels het doen van verschillende schrijfopdrachten die gerelateerd zijn aan aan actueel pedagogisch probleem.  

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De inhoudelijke kennis van socialisatieprocessen binnen verschillende systemen (gezin, peers, school, media) en ontwikkelingsprocessen (sociaal, emotioneel, gedragsmatig) van kinderen en adolescenten, wordt getoetst met een meerkeuze-tentamen, gebaseerd op de stof behorende bij de hoorcolleges. De academische vaardigheden die in de werkgroepen worden behandeld, worden getoetst door middel van verschillende schrijfopdrachten.
Inhoud
De klemtoon in deze cursus ligt op de verschillende socialisatieprocessen vanuit verschillende systemen (micro, meso) en de relatie met ontwikkelingsprocessen van kinderen en adolescenten. De complexiteit van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten is een terugkerend thema. Uitgangspunt is het systemisch ontwikkelingsperspectief. Dit perspectief geeft aan dat ontwikkeling een proces is waarbij kind of adolescent en omgeving elkaar voortdurend beïnvloeden en waarbij op verschillende leeftijden verschillende relaties belangrijk zijn. In deze cursus wordt het effect van processen binnen het gezin, leeftijdgenoten of de bredere context waarin kinderen en adolescent opgroeien (o.a. school) op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten bestudeerd en vergeleken, maar worden kindfactoren ook belangrijk geacht.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Het verdient aanbeveling om eerst de cursus Opgroeien in gezin en school te volgen alvorens deze cursus gevolgd wordt, maar het is niet strikt noodzakelijk.
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nader bekend gemaakt.
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Aan thema's verwante artikelen in (inter)nationale tijdschriften. Online beschikbaar of in de bibliotheek.
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Pedagogisch Practicum gesprek

Werkgroep

Toetsen
Opdracht(en)
Weging40
Minimum cijfer5,5

Meerkeuze tentamen
Weging60
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English