SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700041
201700041
M&T1 voor HBO-instroom
Cursus informatieRooster
Cursuscode201700041
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
ContactpersoonH.J. Leplaa, MSc
Telefoon+31 302537635
E-mailh.j.leplaa@uu.nl
Docenten
Docent
drs. E.J.M. van Kampen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
H.J. Leplaa, MSc
Overige cursussen docent
Docent
H.J. Leplaa, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2022 t/m 11-11-2022)
Aanvangsblok
1
TimeslotACD: ACD
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
ToelichtingJe wordt ingeschreven voor deze cursus door de administratie van de opleiding van de cursus.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Deze cursus is een inleidende cursus sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor gebruikers van wetenschappelijke literatuur. In deze cursus worden de drie hoofdvormen van sociaal wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel) behandeld aan de hand van de empirische cyclus. Recente ontwikkelingen worden besproken zodat studenten voorbereid worden op het beoordelen van de opzet, de uitvoering, conclusies en de ethische aspecten van onderzoek.  
 
Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis en begrip van elementaire begrippen uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek:
  1. opzet en fasering van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de hand van de empirische cyclus
  2. ethische aspecten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
  3. kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelings- en data-analysetechnieken, en de voor- en nadelen hiervan gegeven een onderzoeksvraag.  
Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan kwalitatieve etnografische methoden en wetenschappelijk schrijven en rapporteren. Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis en begrip van:
  1. het samenstellen van een elementaire topic lijst voor open interviews.
  2. de antropologische onderzoeksmethode participerende observatie.
Relatie tussen cursusdoel en toetsing
Leerdoelen 1 t/m 3 worden getoetst met een toets met multiple choice- en invulvragen. Leerdoelen 4 & 5 worden getoetst met een interviewopdracht waarbij een vignet wordt ingezet.
Inhoud
In deze cursus volgen studenten samen met de reguliere bachelor studenten enkele hoorcolleges van de cursus 201900014: Basis van onderzoeksmethoden en statistiek (BOS), voor premasters aan de faculteit Sociale Wetenschappen. BOS is een inleidende cursus over sociaal wetenschappelijk onderzoek en is met name gericht op gebruikers van wetenschappelijke literatuur. Studenten worden voorbereid op het beoordelen van de opzet, de uitvoering, conclusies en de ethische aspecten van onderzoek.
Daarnaast is elke week een werkgroep bijeenkomst gepland, waarin 1) een verdere verdieping van de stof wordt geboden, en 2) aandacht wordt besteed aan kwalitatieve etnografische methoden. Zo wordt er een korte training kwalitatief interviewen gegeven, werken studenten in groepjes aan het formuleren en operationaliseren van een kwalitatief vraagstuk, en wordt een interviewopdracht uitgevoerd. Ook wordt gewerkt aan een opdracht waarbij gegevens worden verzameld middels participerende observatie welke moeten worden verwerkt in een etnografisch vignet.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Madden, R. (2010). Being ethnographic: A guide to the theory and practice of ethnography. Sage Publications.
ISBN:9781412946971
Boek
Taussig, M. (2011). I swear I saw this: Drawings in fieldwork notebooks, namely my own. University of Chicago Press.
ISBN:978-0226789835
Boek
Research Methods. Beth Morling, Deborah Carr, Elizabeth Heger Boyle, Benjamin Cornwell, Shelley Correll, Robert Crosnoe, Jeremy Freese & Mary C. Waters. Custom edition. Norton. ISBN 9780393445213.
ISBN:9780393445213
Titel:Research Methods
Auteur: Beth Morling, Deborah Carr, Elizabeth Heger Boyle, Benjamin Cornwell, Shelley Correll, Robert Crosnoe, Jeremy Freese & Mary C. Waters
Uitgever:Norton
Druk:3
Kosten materiaal:44,00
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van de verplichte literatuur

Inzage

Practicum

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Discussie voorbereiden, specifieke voorbereidingen worden in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Bijdrage aan groepswerk
Een constructieve, actieve en creatieve werkhouding tijdens de werkgroep

Toetsen
Digitale toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Opdracht(en)
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Betreft een interviewopdracht.

SluitenHelpPrint
Switch to English