SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700041
201700041
M&T1 voor HBO-instroom
Cursus informatieRooster
Cursuscode201700041
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
Contactpersoondr. C. Rietbergen
E-mailC.Rietbergen@uu.nl
Docenten
Docent
G. Cremers
Overige cursussen docent
Docent
H.J. Leplaa, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Deze cursus is een inleidende cursus sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor gebruikers van wetenschappelijke literatuur. In deze cursus worden de drie hoofdvormen van sociaal wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel) behandeld aan de hand van de empirische cyclus. Recente ontwikkelingen worden besproken zodat studenten voorbereid worden op het beoordelen van de opzet, de uitvoering, conclusies en de ethische aspecten van onderzoek.  
 
Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis en begrip van elementaire begrippen uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek
  • opzet en fasering van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de hand van de empirische cyclus
  • ethische aspecten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
  • kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelings- en data-analysetechniekenen de voor- en nadelen hiervan gegeven een onderzoeksvraag.  
Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan kwalitatieve etnografische methoden en wetenschappelijk schrijven en rapporteren. Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis en begrip van:
  • het samenstellen van een elementaire topic lijst voor open interviews.de antropologische onderzoeksmethode participerende observatie.
Relatie tussen cursusdoel en toetsing
Leerdoelen 1/m 3 worden getoetst met multiple choice toetsen.. Leerdoel 4 wordt getoetst met een interviewopdracht. Leerdoel 5 wordt getoetst door middel van een vignet.
Inhoud
In deze cursus volgen studenten samen met de reguliere bachelor studenten hoorcolleges van de cursus 201800022:  Kennismaken met onderzoeksmethoden uit het eerste bachelor jaar van de opleiding Culturele Antropologie. Kennismaken met onderzoeksmethoden is een inleidende cursus over sociaal wetenschappelijk onderzoek en is met name gericht op gebruikers van wetenschappelijke literatuur. Studenten worden voorbereid op het beoordelen van de opzet, de uitvoering, conclusies en de ethische aspecten van onderzoek. Daarnaast is elke week een werkgroep bijeenkomst gepland, waarin 1) een verdere verdieping van de stof wordt geboden, en 2) aandacht wordt besteed aan kwalitatieve etnografische methoden. Zo wordt er een korte training kwalitatief interviewen gegeven, werken studenten in groepjes aan het formuleren en operationaliseren van een kwalitatief vraagstuk, en wordt een interviewopdracht uitgevoerd. Ook wordt gewerkt aan een opdracht waarbij gegevens worden verzameld middels participerende observatie welke moeten worden verwerkt in een etnografisch vignet.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Madden, R. (2010). Being ethnographic: A guide to the theory and practice of ethnography. Sage Publications.
ISBN:9781412946971
Boek
Taussig, M. (2011). I swear I saw this: Drawings in fieldwork notebooks, namely my own. University of Chicago Press.
ISBN:978-0226789835
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van de verplichte literatuur

Practicum

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Discussie voorbereiden, specifieke voorbereidingen worden in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Bijdrage aan groepswerk
Een constructieve, actieve en creatieve werkhouding tijdens de werkgroep

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Betreft een interviewopdracht.

Opdracht(en) 2
Weging20
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Betreft een opdracht participerende observatie en de verslaglegging daarvan in een vignet..

Schriftelijke toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English