SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700027
201700027
Research Methods and Skills
Cursus informatieRooster
Cursuscode201700027
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeOnderzoeksproject
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen;
ContactpersoonM.M. van Wermeskerken
E-mailm.m.vanwermeskerken@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T.E. Hornstra
Overige cursussen docent
Docent
A. van Leeuwen, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E. van de Pol
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.M. van Wermeskerken
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2018 t/m 29-06-2018)
Aanvangsblok
4
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Onder andere kennis van/inzicht in:
• Opzetten, uitvoeren en presenteren van onderwijswetenschappelijk onderzoek op bachelorniveau.

En vaardigheid in:
• Zelfstandig en in samenwerking opzetten, uitvoeren en presenteren van onderwijswetenschappelijk onderzoek op bachelorniveau.
Inhoud
In de cursus staan onderzoeksvaardigheden centraal die van belang zijn bij de toepassing van instrumenten die frequent worden toegepast in onderwijswetenschappelijk onderzoek (interviews, observaties, vragenlijsten).
De vaardigheden hebben betrekking op:
• operationaliseren van de theoretische begrippen uit een probleemstelling;
• het ontwerpen en uitvoeren van dataverzameling;
• het maken van een analyseplan en uitvoeren van (kwalitatieve en kwantitatieve) data-analyse;
• rapportage (volgens de APA 6 Publication Manual) van de gebruikte methode, de resultaten, en discussie.

In de cursus wordt methodologische en statistische kennis uit de cursus Methoden en Statistiek van Sociaal Wetenschappelijk onderzoek toegepast op onderzoek op het gebied van de onderwijskundige domeinen die in de inhoudelijke cursussen aan bod komen (leren & instructie, ontwikkeling & design, assessment & evaluatie, advisering & consultancy). In de cursus komen ook kwalitatieve onderzoeksmethoden aan de orde.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- PM: Academic Writing (201700028)
Voorkennis
Knowledge of statistics and methodology and academic writing.
Verplicht materiaal
Boek
American Psychological Association (2009). Publication manual of the american psychological association (Sixth edition). Washington DC: American Psychological Association. ISBN: 978-1-4338-0561-5.
Boek
Boeije, H. (2010). Analysis in Qualitative Research. London: Sage. ISBN: 978-1-84787-007-0.
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Tutorial

Weblecture

Toetsen
Writing assignment
Weging70
Minimum cijfer5,5

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet
voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Exam
Weging30
Minimum cijfer5,5

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English