SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201600020
201600020
Open samenlevingen en de kracht van instituties
Cursus informatieRooster
Cursuscode201600020
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
ContactpersoonM. Hopman
E-mailm.hopman@uu.nl
Docenten
Docent
M. Hopman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M. Hopman
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 10-11-2017)
Aanvangsblok
1
TimeslotBE: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-05-2017 t/m 25-06-2017
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-08-2017 t/m 22-08-2017
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  • Hebben studenten kennis van en inzicht in de veranderende rol en betekenis van instituties in de samenleving;
  • Hebben studenten kennis van en inzicht in het actuele debat over de rol en betekenis van instituties in het waarborgen van een open, democratische en gelijkwaardige samenleving;
  • Hebben studenten kennis van en inzicht in de verschillende dilemma's waarmee instituties te kampen hebben;
  • Kunnen studenten een beargumenteerd standpunt innemen met betrekking tot de (veranderende) rol en betekenis van instituties in de samenleving en daarover op een heldere manier rapporteren.
Verhouding einddoelen-toetsen
De cursusdoelen kennis en inzicht in de veranderende rol van instituties, het debat daarover en de dilemma's in de huidige samenleving ervan worden via wekelijkse opdrachten geëxamineerd. Het innemen van een beargumenteerd standpunt daarover en dat op een heldere manier kunnen beschrijven wordt in het eindpaper getoetst.
Inhoud
Een samenleving is het resultaat van de manier waarop mensen hun onderlinge relaties en die met hun omgeving organiseren. Instituties vormen de basis daarvan, ze vertegenwoordigen de spelregels, de wetten en (machts)verhoudingen, en ook de waarden van een samenleving. Ze geven richting aan de normen, gewoontes en omgangsvormen. De aard van instituties maakt een samenleving meer of minder open, democratisch, veerkrachtig of duurzaam. Om te begrijpen hoe dat werkt, zijn inzichten nodig uit verschillende disciplines, zoals economie, geschiedenis, bestuurskunde, recht, sociologie, ethiek en geografie.

De cursus De kracht van instituties is een interdisciplinair sociaalwetenschappelijk programma dat door de faculteit Sociale Wetenschappen wordt aangeboden en in samenwerking met Studium Generale wordt gepresenteerd. In overleg met onderzoekers van het Strategisch zwaartepunt Instituties van de Open Samenleving wordt jaarlijks een ander thema gekozen dat wordt belicht door sprekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke velden. In de cursus vormen achterliggende theoretische benaderingen de rode draad. Hoe schokbestendig zijn onze centrale instituties? Wat is de verhouding tussen formele regels en normen en waarden, en tussen macht en gezag? Wat is de relatie tussen vertrouwen geven en krijgen, hoe staat het met de sociale samenhang in tijden van individualisering, en wat is de verhouding tussen innovatie, verantwoordelijkheid en toekomstbestendigheid?

De interdisciplinaire opzet van het programma maakt het mogelijk dat studenten - afkomstig van verschillende faculteiten en studierichtingen - zich gezamenlijk buigen over actuele thema's. De studenten volgen de lezingen en daarnaast ontwikkelen ze in werkgroepen hun wetenschappelijk onderbouwde standpunt over de spanningen waar instituties in de huidige samenleving aan onderhevig zijn. Studenten formuleren uiteindelijk hun perspectief op een van de domeinen in een individueel eindpaper.

Aspecten van academische vorming
Communicatieve vaardigheden:
  • Het schrijven van een wetenschappelijk essay
  • Geven van inhoudelijke feedback op werk van medestudenten
Vaardigheden in academisch denken:
  • Kunnen herkennen, analyseren en bekritiseren van diverse perspectieven op (de ontwikkeling van) instituties
  • Vanuit deze kennis kunnen analyseren van dilemma's in de huidige samenleving
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
60 ECTS Bachelor voldoende afgerond
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Lezingen Studium Generale

Algemeen
Studenten volgen gedurende 8 weken de lezingen die door Studium Generale worden georganiseerd.

Werkgroep

Algemeen
Wekelijks lezen de studenten relevante literatuur op basis waarvan ze hun indrukken van de gevolgde lezing bespreken in een interactieve discussie. Via Blackboard informeren wordt hierover interactief gediscussieerd.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de verplichte literatuur, aanwezigheid bij lezingen en maken van de wekelijkse opdracht.

Bijdrage aan groepswerk
Lezen en interactief bespreken van de lezingen in relatie tot de literatuur.

Toetsen
Wekelijkse opdrachten
Weging40
Minimum cijfer5,5

Eindpaper
Weging60
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English