SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201500050
201500050
Het Andere College: Hot topics in de sociale wetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201500050
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeSeminar
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoonprof. dr. D.T.D. de Ridder
Telefoon+31 30 2531546
E-mailD.T.D.deRidder@uu.nl
Docenten
Docent
S.F. Donker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. D.T.D. de Ridder
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D.T.D. de Ridder
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.C. van der Wal
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.B.F. de Wit
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (04-02-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Studenten kunnen zich manifesteren in maatschappelijk en wetenschappelijk debat, weten heldere en constructieve vragen te bedenken en kunnen zich in het publiek opstellen als actieve toehoorders.


Relatie tussen toetsing en leerdoelen:
Het doel van de cursus is dat de studenten zich leren bekwamen in het academische debat alsmede leren scherpe en constructieve vragen te stellen. Hieraan werken zij door zich op het betreffende college voor te bereiden met literatuur en het formuleren van vragen (in te dienen via Blackboard). Voorafgaande aan de reflectiebijeenkomsten stellen studenten een reflectieverslag op waarin zij terugkijken op de aard en kwaliteit van de vragen, of deze aansloten bij de discussie, of ze een aanvulling vormden op andere vragen en of ze bijdroegen aan de discussie.
Inhoud
Psychologie Nu is een reeks ‘andere’ interactieve colleges voor ambitieuze studenten die verder willen kijken dan hun neus lang is en bereid en in staat zijn om in discussie te gaan met prominente psychologen die werkzaam zijn in wetenschap en praktijk. Elk college is er een nieuwe gastspreker. De cursus heeft als uitdrukkelijk doel om bovenop het reguliere psychologie-curriculum studenten te confronteren met wetenschappelijke en maatschappelijke discussies en controverses waarin de psychologie een rol speelt. Het programma van interactieve colleges wordt vastgesteld door een team van docenten. Studenten worden uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over het programma in een startbijeenkomst aan het begin van de reeks en kunnen hun suggesties het gehele studiejaar doorgeven aan de coördinator. Aan het einde van de cursus is er nog een afsluitende alumni-bijeenkomst. De cursus staat open voor psychologiestudenten en studenten uit de andere sociale wetenschappen en liberal arts and sciences. De cursus wordt gegeven door docenten psychologie en ASW.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Algemene psychologische of algemeen sociaal-wetenschappelijke kennis op BA1-niveau.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Referenties naar relevante achtergrondartikelen worden beschikbaar gesteld via Blackboard. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Interactief college waarbij aanwezigheidsplicht van minimaal 25/27 colleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor elk interactief college bereiden studenten 3 vragen aan de collegegever voor waarvan tenminste 1 vraag op basis van literatuur. Deze vragen worden vooraf ingediend in een digitaal portfolio op Blackboard.

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de interactieve colleges wordt actieve participatie in discussie met de collegegever vereist.

Themabijeenkomst

Algemeen
Portfolio bijhouden, reflectiebijeenkomst en elevator pitch geven.

Bijdrage aan groepswerk
Evaluatie van actieve participatie is onderdeel van de reflectiebijeenkomsten.

Toetsen
Actieve deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Voldoende deelname aan de interactieve hoorcolleges en werkgroepen. Het maken/bijhouden van een portfolio en het geven van een elevator pitch. Actieve deelname aan de laatste werkgroepbijeenkomst: een alumnibijeenkomst met een netwerkborrel.

Deadlines
De student dient voorafgaand aan elk college vragen te formuleren en up te loaden in zijn/haar Blackboard portfolio.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Communicatieve vaardigheden
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Kennis hanteren in een bredere context

Portfolio
Weging75
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Bij de werkgroepen wordt een portfolio ingeleverd waarbij de student de voorbereide vragen voor de colleges documenteert en reflecteert op zijn/haar participatie.

Deadlines
De student dient voorafgaand aan elk college vragen te formuleren en up te loaden in zijn/haar Blackboard portfolio.

Elevator pitch
Weging25
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tijdens een werkgroep geeft de student een elevator pitch waarin wordt betoogt waarom het voogestelde onderwerp/spreker goed in de reeks Het Andere College past.

SluitenHelpPrint
Switch to English