SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201500050
201500050
Het Andere College: Hot topics in de sociale wetenschappen
Cursus informatie
Cursuscode201500050
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Let op: Deze cursus telt mee bij de totstandkoming van het Bindend Studieadvies voor eerstejaars bachelorstudenten.

Studenten kunnen zich manifesteren in maatschappelijk en wetenschappelijk debat, weten heldere en constructieve vragen te bedenken en kunnen zich in het publiek opstellen als actieve toehoorders.
Inhoud
Psychologie Nu is een reeks ‘andere’ interactieve colleges voor ambitieuze studenten die verder willen kijken dan hun neus lang is en bereid en in staat zijn om in discussie te gaan met prominente psychologen die werkzaam zijn in wetenschap en praktijk. Elk college is er een nieuwe gastspreker. De cursus heeft als uitdrukkelijk doel om bovenop het reguliere psychologie-curriculum studenten te confronteren met wetenschappelijke en maatschappelijke discussies en controverses waarin de psychologie een rol speelt. Het programma van interactieve colleges wordt vastgesteld door een team van docenten. Studenten worden uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over het programma in een startbijeenkomst aan het begin van de reeks en kunnen hun suggesties het gehele studiejaar doorgeven aan de coördinator. Aan het einde van de cursus is er nog een afsluitende alumni-bijeenkomst. De cursus staat open voor psychologiestudenten en studenten uit de andere sociale wetenschappen en liberal arts and sciences. De cursus wordt gegeven door docenten psychologie en ASW.
 
In blok 1 en 2 vinden de hoorcolleges plaats op woensdag van 17:15 - 19:00 uur. In blok 3 worden de hoorcolleges geroosterd op maandag van 17:15 - 19:00 uur.  Er zijn een aantal themabijeenkomsten; deze vinden eveneens plaats van 17:15-19:00 uur.
SluitenHelpPrint
Switch to English