SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201500050
201500050
Het Andere College: Hot topics in de sociale wetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201500050
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeSeminar
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoonprof. dr. D.T.D. de Ridder
Telefoon+31 30 2531546
E-mailD.T.D.deRidder@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
S.F. Donker
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D.T.D. de Ridder
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. D.T.D. de Ridder
Overige cursussen docent
Docent
R.E.J. Verhoef
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.C. van der Wal
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (04-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
TimeslotCD: CD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-10-2017 t/m 26-11-2017
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-01-2018 t/m 23-01-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: Deze cursus telt mee bij de totstandkoming van het Bindend Studieadvies voor eerstejaars bachelorstudenten.

Studenten kunnen zich manifesteren in maatschappelijk en wetenschappelijk debat, weten heldere en constructieve vragen te bedenken en kunnen zich in het publiek opstellen als actieve toehoorders.
Inhoud
Psychologie Nu is een reeks ‘andere’ interactieve colleges voor ambitieuze studenten die verder willen kijken dan hun neus lang is en bereid en in staat zijn om in discussie te gaan met prominente psychologen die werkzaam zijn in wetenschap en praktijk. Elk college is er een nieuwe gastspreker. De cursus heeft als uitdrukkelijk doel om bovenop het reguliere psychologie-curriculum studenten te confronteren met wetenschappelijke en maatschappelijke discussies en controverses waarin de psychologie een rol speelt. Het programma van interactieve colleges wordt vastgesteld door een team van docenten. Studenten worden uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over het programma in een startbijeenkomst aan het begin van de reeks en kunnen hun suggesties het gehele studiejaar doorgeven aan de coördinator. Aan het einde van de cursus is er nog een afsluitende alumni-bijeenkomst. De cursus staat open voor psychologiestudenten en studenten uit de andere sociale wetenschappen en liberal arts and sciences. De cursus wordt gegeven door docenten psychologie en ASW.
 
In blok 1 en 2 vinden de hoorcolleges plaats op woensdag van 17:15 - 19:00 uur. In blok 3 worden de hoorcolleges geroosterd op maandag van 17:15 - 19:00 uur.  Er zijn een aantal themabijeenkomsten; deze vinden eveneens plaats van 17:15-19:00 uur.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Algemene psychologische of algemeen sociaal-wetenschappelijke kennis op BA1-niveau.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Referenties naar relevante achtergrondartikelen worden beschikbaar gesteld via Blackboard. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Interactief college waarbij aanwezigheidsplicht van minimaal 25/27 colleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor elk interactief college bereiden studenten 3 vragen aan de collegegever voor waarvan tenminste 1 vraag op basis van literatuur. Deze vragen worden vooraf ingediend in een digitaal portfolio op Blackboard.

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de interactieve colleges wordt actieve participatie in discussie met de collegegever vereist.

Themabijeenkomst

Algemeen
Portfolio bijhouden, reflectiebijeenkomst en elevator pitch geven.

Bijdrage aan groepswerk
Evaluatie van actieve participatie is onderdeel van de reflectiebijeenkomsten.

Toetsen
Actieve deelname
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Voldoende deelname aan de interactieve hoorcolleges. In 3/6 werkgroepen wordt een portfolio ingeleverd waarbij de student de voorbereide vragen voor de colleges documenteert en reflecteert op zijn/haar participatie. Tijdens 1/6 werkgroepen geeft de student een elevator pitch waarin wordt betoogt waarom het voogestelde onderwerp/spreker goed in de reeks Psychologie Nu past. De laatste werkgroepbijeenkomst is een alumnibijeenkomst met een netwerkborrel.

Deadlines
De student dient voorafgaand aan elk college vragen te formuleren en up te loaden in zijn/haar Blackboard portfolio.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English