SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400066
201400066
Basisvaardigheden professionele gespreksvoering Kinder- en Jeugdpsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400066
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonM. van Doorn
E-mailM.vanDoorn@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Contactpersoon van de cursus
M. van Doorn
Overige cursussen docent
Docent
GEA Eekhoutte
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.C. Ijntema
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
drs. M. Knibbeler
Overige cursussen docent
Docent
FC Kragten
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Opmerkingen vooraf
Deze cursus gaat in op psychologische gespreksvoering binnen de context van Kinder- en Jeugdpsychologie en bereidt dus voor op deze specifieke beroepspraktijk. Je wordt daarom dringend geadviseerd om alleen voor deze variant te kiezen als je ook voor het studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie ingeschreven staat en/of wanneer jij je zou willen aanmelden voor de master Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Het is studenten niet toegestaan om na het succesvol afronden van deze variant van de cursus 'Professionele gespreksvoering' een andere variant van dezelfde cursus te volgen ter opvulling van de vrije keuzeruimte. De cursusvarianten zijn qua leerdoelen namelijk identiek. Studenten die in het verleden al een variant van de cursus ‘Basisvaardigheden communicatie’ succesvol hebben afgerond kunnen niet deelnemen aan één van de varianten van ‘Professionele gespreksvoering’. Deze cursussen zijn identiek aan elkaar.

LEERDOELEN:
1.       Basiskennis inzake het systeemtheoretisch communicatiemodel, de theoretische basis van gespreksvoering in professionele psychologische situaties, de basishouding van een psycholoog, de functies van gespreksvaardigheden, de fasering van helpende gesprekken en de invloed van de beroepscontext  op gespreksvoering.
2.       Inzicht in en het beginnend effectief toepassen van luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden  rekening houdend met het gespreksdoel, de (beroeps)context van het gesprek en het referentiekader van de gesprekspartner.
3.       Doelgericht samenwerken in teamverband vanuit een professionele attitude met als doel van elkaar te leren en elkaar te versterken als (pre)professional.
4.       Vaardigheid om te reflecteren op professioneel en persoonlijk handelen in de gespecificeerde beroepscontext vanuit het aangeboden theoretische kader en de geldende beroepsethiek voor psychologen.

Relatie doelen en toetsing
Kennis en inzicht in leerdoel 1 en 2 worden getoetst via een schriftelijk tentamen. Professionele reflectie op de toepassing van gespreksvaardigheden (leerdoel 2 en 4) wordt getoetst via een individueel reflectieverslag. Het toepassen van gespreksvaardigheden, reflectievaardigheden en het doelgericht samenwerken (leerdoel 2, 3 en 4) vindt plaats binnen practica onder begeleiding van daartoe getrainde docenten.
Inhoud
Hoe kun jij anderen stimuleren om zich kenbaar te maken? En hoe stel jij je daarin op als (pre)professional? In deze cursus krijg je hiervoor kennis en oefeningen aangereikt en leer je wat het qua houding en basisvaardigheden van je vraagt om een professionele (psychologische) samenwerkingsrelatie aan te gaan met een ander. De cursus kent zowel een theoretisch deel waarin kennisoverdracht centraal staat (hoorcolleges en literatuurstudie) als ook een praktisch deel waarin oefenen en reflecteren op het eigen functioneren centraal staan (practica en opdrachten). Om vaardig te worden in het voeren van professionele gesprekken is het allereerst van belang om kennis te nemen van wat er in de wetenschap al bekend is over effectieve interpersoonlijke communicatie. In het theoretische deel van de cursus zullen de belangrijkste theorieën, modellen en onderzoeken gepresenteerd worden en zal je kennis nemen van de basisvaardigheden voor effectieve communicatie . In het bijzonder zal ingegaan worden op de toepassing van deze kennis binnen de context van Kinder- en Jeugdpsychologie.
In het praktische deel  van de cursus werk je in teamverband samen met je medestudenten en ga je gericht en intensief oefenen met de gepresenteerde vaardigheden. De opbouw is van eenvoudig naar complex. Eerst oefen je met ‘enkelvoudige’ gespreksvaardigheden zoals parafraseren, gevoelsreflecties geven, samenvatten en vragen stellen en de toepassing ervan in professionele gespreksvoering. Vervolgens komen meer complexe vaardigheden aan bod, zoals situatie verduidelijken, directheid, empathisch communiceren en het geïntegreerd en effectief toepassen van deze vaardigheden in een helpend psychologisch gesprek in de context van Kinder- en Jeugdpsychologie.
Aparte aandacht zal er zijn voor de beroepsethiek van psychologen en wat dit betekent voor je rol en houding als (pre)professional in interpersoonlijke communicatie.

N.B.: Tijdens deze cursus is aanwezigheid bij alle hoorcolleges en practica verplicht.

Aspecten van academische vorming
•        Kern is: doelgericht communiceren.
•        Luistervaardigheden: hoe anderen te stimuleren zich kenbaar te maken door vormen van actief luisteren, bijvoorbeeld in houding en gedrag ( verbaal volgen, stiltes, vragen stellen, parafraseren,  gevoelsreflecties, concretiseren, samenvatten).
•        Regulerende vaardigheden: openen en sluiten, terugkoppelen naar doelen, hardop denken, situatie verduidelijken  
•        Nuancerende vaardigheden: empathie, confrontatie, positief heretiketteren, eigen voorbeelden en directheid.  
•        Gestructureerd reflecteren op en beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf).
Ingangseisen
Voorkennis
Geen
Voorkennis kan worden opgedaan met
n.v.t.
Bronnen van zelfstudie
n.v.t.
Verplicht materiaal
Boek
Lang, G. & Molen, H.T. van der (2012). Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening (17de druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen. ISBN: 978-90-244-02021.
Boek
Nijgh, L. & Tol, N. van (2017). Leren reflecteren (3de druk). Amsterdam: Boom. ISBN: 9789089539953
Teksten
Aanvullende artikelen/documenten (beschikbaar via Blackboard).
Diverse
Opname-apparatuur (zelf voor zorgen)
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens de cursus vinden wekelijks verdiepingscolleges plaats.

Practicum

Practicum 2

Praktijkdag

Toetsen
Schriftelijk tentamen (50%)
Weging50
Minimum cijfer5,5

Deadlines
Voor elke deeltoets moet minimaal een 5,5 worden behaald.

Verslag (50%)
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English