SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400064
201400064
Tutoraat basis Onderwijswetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400064
Studiepunten (ECTS)0
Categorie / Niveau-
CursustypeStudiebegeleiding
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoondrs. N.C. Kraan
E-mailN.C.Kraan@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. N.C. Kraan
Overige cursussen docent
Docent
drs. D. Vlaanderen
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (03-09-2018 t/m 31-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student leert te reflecteren op zijn/haar eigen doelen en verwachtingen, kwaliteiten, talenten, competenties en voorkeuren in relatie tot de eindtermen van de opleiding, professioneel gedrag, de regelingen en verwachtingen rond studievoortgang, de keuzemogelijkheden, en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Inhoud
Beginnende studenten worden in het eerste jaar begeleid in de cursus Tutoraat Basis. Het tutoraat is een vast onderdeel van de bachelor en iedere student krijgt aan het begin van het eerste jaar een docent van de opleiding als tutor toegewezen. De tutor is het eerste aanspreekpunt en begeleider van de student. Binnen de cursus Basisturotaat zijn groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken voorzien, vanaf de kennismaking met de tutor bij de introductie, en soms al bij de Matching, tot de afsluiting van het jaar met een positief BSA. Daarnaast maakt de student in het kader van het tutoraat een aantal opdrachten (verplicht onderdeel).
De tutor helpt de student het beste uit zijn/haar studie te halen en informeert hem/haar over keuzemogelijkheden en regelingen. De student is eigenaar van en verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. De tutor staat de student hierbij terzijde.
De student wordt geacht de tutorbijeenkomsten en gesprekken bij te wonen, de bijbehorende opdrachten te maken en de tutor op de hoogte te houden van omstandigheden die de studie belemmeren of juist bespoedigen. De tutor kan de student doorverwijzen naar de studieadviseur bij studievertragende (persoonlijke) omstandigheden.
Aan het eind van het jaar wordt deze cursus als voldaan afgetekend indien de student de opdrachten naar behoren heeft gemaakt, de bijeenkomsten en gesprekken heeft bijgewoond en een positief BSA heeft behaald. Een als voldoende afgetekend Tutoraat Basis is voorwaarde voor het behalen van het bachelordiploma. In jaar 2 is er een opvolgende cursusmodule (Tutoraat Verdiepend). Ook deze cursus moet als voldoende zijn afgetekend om het bachelordiploma te kunnen behalen.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Individueel

Spreekuur

Werkgroep

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English