SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400054
201400054
Basisvaardigheden professionele gespreksvoering Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400054
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonFAM Purnot
E-mailf.a.m.purnot@uu.nl
Docenten
Docent
drs. R.C. Ijntema
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
FAM Purnot
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Opmerkingen vooraf: Deze cursus gaat in op professionele gespreksvoering binnen de context van Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie en bereidt dus voor op deze specifieke beroepspraktijk. Je wordt daarom dringend geadviseerd om alleen voor deze variant te kiezen als jij je voor het studiepad Sociale, Gezondheids- of Organisatiepsychologie hebt ingeschreven en/of wanneer jij je zou willen aanmelden voor de master ‘Social, Health and Organizational Psychology’.
Het is studenten niet toegestaan om na het succesvol afronden van deze variant van de cursus 'Professionele gespreksvoering' een andere variant van dezelfde cursus te volgen ter opvulling van de vrije keuzeruimte. De cursusvarianten zijn qua leerdoelen namelijk identiek. Studenten die in het verleden al een variant van de cursus 'Basisvaardigheden communicatie' succesvol hebben afgerond kunnen niet deelnemen aan één van de varianten van 'Professionele gespreksvoering'. Deze cursussen zijn identiek aan elkaar.
 
Leerdoelen

1. Basiskennis inzake het systeemtheoretisch communicatiemodel, de theoretische basis van gespreksvoering in professionele (psychologische) situaties, de basishouding van een psycholoog in professionele gesprekken, de functies van professionele gespreksvaardigheden, de fasering van professionele gesprekken en de invloed van de beroepscontext op gespreksvoering.
2. Inzicht in en het beginnend effectief toepassen van luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden, rekening houdend met het gespreksdoel, de (beroeps)context van het gesprek en het referentiekader van de gesprekspartner.
3. Doelgericht samenwerken in teamverband vanuit een professionele attitude met als doel van elkaar te leren en elkaar te versterken als (pre)professional.
4. Vaardigheid om te reflecteren op professioneel en persoonlijk handelen in de gespecificeerde beroepscontext vanuit het aangeboden theoretische kader en de geldende beroepsethiek voor psychologen.

Relatie doelen en toetsing Kennis en inzicht in leerdoel 1 en 2 worden getoetst via een schriftelijk tentamen. Het kunnen toepassen van de basisgespreksvaardigheden (leerdoel 2) wordt getoetst aan de hand van een interviewopdracht. Professionele reflectie op de eigen gespreksvaardigheden (leerdoel 4) wordt beoordeeld middels tussentijdse reflectieopdrachten. Het toepassen van gespreksvaardigheden, reflectievaardigheden en het doelgericht samenwerken (leerdoel 2, 3 en 4) vindt plaats binnen practica onder begeleiding van daartoe getrainde docenten.
 
Inhoud
Hoe kun jij anderen stimuleren om zich kenbaar te maken? En hoe stel jij je daarin op als (pre)professional? In deze cursus krijg je hiervoor kennis en oefeningen aangereikt en leer je wat het qua houding en basisvaardigheden van je vraagt om een professionele (psychologische) samenwerkingsrelatie aan te gaan met een ander. De cursus kent zowel een theoretisch deel waarin kennisoverdracht centraal staat (e-modules en literatuurstudie) als ook een praktisch deel waarin oefenen en reflecteren op het eigen functioneren centraal staan (practica en opdrachten). Om vaardig te worden in het voeren van professionele gesprekken is het allereerst van belang om kennis te nemen van wat er in de wetenschap al bekend is over effectieve interpersoonlijke communicatie. In het theoretische deel van de cursus zullen de belangrijkste theorieën, modellen en onderzoeken gepresenteerd worden en zal je kennis nemen van de basisvaardigheden voor effectieve communicatie. In het bijzonder zal ingegaan worden op de toepassing van deze kennis binnen de context van Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie. In het praktische deel  van de cursus werk je in teamverband samen met je medestudenten en ga je gericht en intensief oefenen met de gepresenteerde vaardigheden. De opbouw is van eenvoudig naar complex. Eerst oefen je met 'enkelvoudige' gespreksvaardigheden zoals parafraseren, gevoelsreflecties geven, samenvatten en vragen stellen en de toepassing ervan in professionele gespreksvoering. Vervolgens komen meer complexe vaardigheden aan bod, zoals situatie verduidelijken, directheid, empathisch communiceren en het geïntegreerd en effectief toepassen van deze vaardigheden in een helpend psychologisch gesprek in de context van Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie. Aparte aandacht zal er zijn voor de beroepsethiek van psychologen en wat dit betekent voor je rol en houding als (pre)professional in interpersoonlijke communicatie.
 
Tijdens deze cursus is aanwezigheid bij practica verplicht. Voorafgaand aan ieder practica maak je e-modules die horen bij het betreffende practicum. Om toegelaten te worden tot het practicum dien je de bijhorende e-modules afgerond te hebben. Dit wordt gecontroleerd via een volgsysteem. Wekelijks besteed je 4-6 uur aan het maken van e-modules.
 
Aspecten van academische vorming
 
  • Kern is: doelgericht communiceren
  • Luistervaardigheden: hoe anderen te stimuleren zich kenbaar te maken door vormen van actief luisteren, bijvoorbeeld in houding en gedrag (verbaal volgen, stiltes, vragen stellen, parafraseren, gevoelsreflecties, concretiseren, samenvatten)
  • Regulerende vaardigheden: openen en sluiten, terugkoppelen naar doelen, hardop denken, situatie verduidelijken
  • Nuancerende vaardigheden: empathie, confrontatie, positief heretiketteren, eigen voorbeelden en directheid
  • Gestructureerd reflecteren op en beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
Geen
Voorkennis kan worden opgedaan met
n.v.t.
Bronnen van zelfstudie
n.v.t.
Verplicht materiaal
Boek
Lang, G. & Molen, H.T. van der (2012). Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening (17de druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen. ISBN: 978-90-244-02021.
Teksten
Aanvullende artikelen/documenten (beschikbaar via LifeLong Learning)
Diverse
Opname-apparatuur (zelf voor zorgen)
Werkvormen
E-modules

Practicum

Toetsen
Praktijkpdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen (50%)
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English